Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Věštkyně

18. července 2017 v 22:44 | Akja |  Výklad karet


Naše fyzické tělo obsahuje zápis všeho, co jsme zažili. Každý nový zážitek je porovnáván s tím předchozím a přeměňuje vzpomínku, sloučením obou realit. Tělo se tak samo vytváří a je celkovou výslednicí všeho prožitého.

Dnes jsem zaslechla výklad karet od jedné věštkyně. Byla milá, vtipná a velmi opravdová. Nabádala nás, abychom se nad něčím zamysleli, položili si otázku a přednášela o předpokládaném běhu nastalých budoucností. Také přidala radu, jak příchozí situace zvládnout...

Věštkyně skvěle prováděla své nejlepší umění, které však patří do lineárního uvažování. Když přijde překážka, nebo výzva, jsme s věštkyní připraveni a skvěle ji zvládneme, řekneme si aha, o tom mluvila věštkyně, už je to tady a čelíme neohroženě dalším problémům. Vezmeme si z toho pro sebe nějaké ponaučení.

Naše transformace, ale nabrala jiný směr. Naše uvažování je více celistvé. Uvědomování se v přítomném okamžiku, zbavování se strachu, vytváří budoucnost tady a teď, sloučením námi navrhované budoucnosti s minulými prožitky. Neplyne z toho pro nás žádné ponaučení, jsme totiž záměrnými tvůrci své reality.

Prošli jsme bránou osvícení a přesto se vracíme ke starému způsobu nahlížení na realitu, proto se nám zdá vše podivné a neuchopitelné. Nespěchejme na sebe, je to proces. Karty nám skvěle slouží při dorozumívání se s vlastní minulostí, budoucnost je už na nás...
 

Nadpřirozené schopnosti

17. července 2017 v 22:22 | Akja |  V časech probuzení
http://misteriomundial.com/ciencia/pergamino-oculto-por-mas-de-2000-anos-en-el-vaticano-revela-que-los-humanos-tienen-poderes-sobrenaturales/Na starých pergamenech ve Vatikánu je prý uložený záznam o nadpřirozených schopnostech člověka.

Článek je zde: http://misteriomundial.com/ciencia/pergamino-oculto-por-mas-de-2000-anos-en-el-vaticano-revela-que-los-humanos-tienen-poderes-sobrenaturales/

Cesta do ráje

13. července 2017 v 13:33 | Akja |  cestou ke změně

Jablko, které dříve patřilo ke korunovačním klenotům pro panovníka s nadřazenou mocí, symbolizovalo naši duši, torus, jenž obklopuje lidské tělo. ( V předchozích článcích jsem upozornila na spojení s celou svojí bytostí prostřednictvím uvědoměním se v prostoru kolem našeho těla.) Torus tedy představuje symbol moci.

Měsíc červenec je počátkem druhé poloviny roku. ( Slovo polovina, obsahuje slovo vina, naznačuje nám tak, že rozdělení způsobuje vinu.) O prázdninovém volnu probíhá rekapitulace prvního půlroku a čerpáme inspiraci do dalších dní. Uvědomujeme si tak marnost některého lidského počínání.

Lidé, jenž nežili s druhými v harmonii, spolupráci a vzájemné výměně informací, nyní procházejí silně očistnou fází svého vývoje. Jsou to lidé, jenž dosáhli spoustu úspěchů, ale neuměli je sdílet s ostatními a ulpěli na nich. Každé ulpívání vytvoří nepropustné nánosy pro výměnu energie z vlastní aury. Láskyplné, celistvé bytosti zažívají své zadostiučinění a objevují kouzelnou cestu pro své bytí.

Tak se některým hledajícím může zdát, že když šli cestou srdce, byli nějak jinde ochuzeni, ale teprve současné konstelace hvězd, ukazují vše v pravém světle. Neulpívání, sdílení a láska způsobuje volný průchod energií z našeho toru (aura) a vytvořili tak pro nás RÁJ NA ZEMI...


 


Nulový bod

11. července 2017 v 10:13 | Akja |  V časech probuzení


Představme si, třeba hvězdy a potom loď. Rozsvícená loď může plout na moři, pod tmavou oblohou, plnou hvězd a rozvíjet v našich myšlenkách další příběh. V našem klidném stavu se nám vybaví taneční pár, jenž se pohupuje ve vlnách hudby a moře, na palubě. V rozpolcenějším stavu uvidíme temné mraky, které zatahují oblohu a spouští bouři na dřímající plavidlo.

Mezi jednotlivými myšlenkami a představami existuje prostor, který jsme pojmenovali - nulový bod. (V předchozích článcích uvádím, jak vznikají naše emoce a sice vědomým posouzením, prvotních pocitů, ve fyzickém těle.) V nulovém bodě probíhá ono porovnání mezi vnímanou realitou a nahromaděnými minulými zkušenostmi. Tam se rozhoduje, v přirovnání s naším příběhem, jestli budou v představě lidé tančit na palubě, či zachraňovat loď před ukrutnou bouří.

Nulový bod můžeme najít mezi každým nádechem a výdechem, mezi prací a odpočinkem... Fyzik Nassim Haramein vidí nulové body úplně všude i v každé buňce našeho těla. Vše má matematicky propočtené a předal již mnoho důkazů o jejich existenci.

V nulovém bodě se nachází nový potenciál každé situace i celého života. To je ten nejdůležitější moment v naší transformaci. Vědomý přístup k nulovému bodu, máme jen v přítomném okamžiku. Nulový bod se nachází ve věčném nyní...

Čekání na novou realitu

6. července 2017 v 10:00 | Akja |  V časech probuzení

Tvoříme, tvoříme, tvoříme. Čekání na nový život, je doprovázeno pocitem příchodu vrcholného zápasu. Nová realita se však vynoří z jediného souboje, který svádí každý sám se sebou. Eckhart Tolle popisuje své probuzení, po uvědomění si, že už nemůže "sám se sebou" žít. Přišel na to, že ten souboj se uskutečňuje uvnitř.

Přijetím přítomného okamžiku, zastavením vnitřního boje se dostáváme do prostoru věčnosti, na který všichni tak usilovně čekáme. Jenže, co s těmi okamžiky, které se nám nelíbí, které jsou nechtěné? Jako např. otrocké zaměstnání, pocit hladu, žízně, pocit nedostatku. To je přesně úkol naší transformace.

Náš život je podmíněný životem celku, ve kterém se nacházíme. Jako např. naše buňky v těle jsou podmíněné životem celého člověka. Pokud dostane některá buňka karcinogenní, pro ni libou látku a ulpí si na ní, začne hromadit veškeré látky a bují z ní nádor. Přestává si vyměňovat látky a informace s okolím a hromadí si vše jen pro sebe. Jenže tohle její chování způsobí celku nemoc a buňka tak tělo zahubí a tím přijde i sama o svůj život. V našem těle funguje štítná žláza, která tohle chování buněk hlídá a ihned sjednává nápravu. Pokud je štítná žláza silná, udrží tělo v rovnováze, pokud ne, může propuknout nemoc...

Stejné je to i v našem bytí. Existují mechanizmy, které ničí naše sny a plány, pokud by negativně ovlivnily celek. Ale když je příroda v nevyváženém stavu, podobně jako slabá štítná žláza v těle, potom bylo umožněno některým lidem ovládat jiné lidi, odtrhnout je od toku informací a všeho potřebného.

Transformace je ozdravný proces pro všechny zúčastněné. Návrat do rovnováhy a harmonie. Návrat do modrotisku našeho bytí. Už tím uvědoměním si, že žijeme v nerovnovážném stavu, způsobujeme návrat k rovnováze. V harmonickém světě pak neexistuje otrocká práce, hlad, žízeň, ani nedostatek.

Tím, že vyjadřujeme svoji nespokojenost s daným stavem věcí, si vše uvědomujeme a dáváme do rovnováhy. Čekáme na chvíle, kdy budeme moci přijímat veškerý přítomný okamžik, zastavit tak vnitřní boj a přesunout se do prostoru věčnosti. Nesmíme tedy ohýbat záda a snižovat se k otrocké práci pro mocné, jenž v přirovnání s tělem způsobují nádor. Nesmíme pracovat v seskupeních, které jsou proti životu, které zotročují lidi.

Můžeme vyrábět potřebné věci, ale jen s láskou, s důvěrou, kde se při celém tom tvoření cítíme dobře, máme skvěle zaplaceno, abychom si zajistili dostatek a blahobyt, kde se lidé k sobě chovají s úctou. Opusťme zaměstnání, kde se lidé chovají jako tyrani a neomezení vládci.

Při pohledu na stav naší společnosti, je jasné, že transformace bude probíhat ještě řadu let. Není ale potřeba na nic čekat. Vytvořme si ihned realitu, v rovnováze s celkem, kterou můžeme přijímat takovou, jaká je a spočinout tak v prostoru věčnosti...
Radostné žití

3. července 2017 v 10:01 | Akja |  aktuální energie

Měsíc červenec vstoupil do našich dní trochu rozpačitě, zdá se. Naši nejbližší, jenž tvoří naši rodinu, nám nyní silně vystupují do popředí a potřebují naši pozornost. Měsíc červenec je měsícem rodin a vzájemné pospolitosti.

Také naše vesmírná rodina, kterou tvoří energie, jenž jsme si vybrali pro svůj život, se hlásí o pozornost a odstraňuje vše ostatní z naší vědomé pozornosti a připomíná nám, proč tu jsme a co jsme si zvolili za své poslání, zde vytvářet.

Svůj životní úkol poznáme tak, že si vzpomeneme na vše, co se nám v našem životě ještě nepodařilo naplnit a vzpomínka, která nás rozpláče je ta jediná důležitá, jenž ukazuje cestu, kudy se máme vydat. To je vnitřní ukazatel námi zvoleného životního úkolu.

Měsíc červen obsahuje tedy i seberealizaci, která se vine jako spodní proud řeky pod zemí. Vše vystoupí nenápadně, pozvolně na povrch. Nesmíme zapomínat, že je to už další pokus o transformaci, proto je pomalý, opatrný a ohleduplný na celou naši bytost.

Žijme své životy radostně, zapomeňme na neustálé pocity strachu, viny a obav...

Rozloučení se strachem

26. června 2017 v 17:44 | Akja |  aktuální energie

Naše transformace je návrat do svobody a lidství bez omezení. Věškeré spoutání naší bytosti je závislé na strachu. Pokud se dokážeme zbavit strachu, pak jsme volní...

Již jsem tady popisovala několikrát, jak jsme byli omezeni pokřivenými myšlekovými formami ( je jich 18 ), které stačily na vytvoření strachu, jenž dokáže spoutat celou naší bytost. Strach dokáže přivřít naše energetická centra v celém těle, které je pak omezeno od zdrojové energie a přežívá jen v nouzovém stavu, kterým byl náš život v uplynulé době.

A tak se stalo, že nesmrtelné, nekonečné, věčné bytosti mají STRACH o Život. Že vědomé, neomezeně tvořivé a nekonečně bohaté bytosti mají STRACH o prostředky k přežití. Že magnetické bytosti, obsahující přitažlivost Lásky, jako své podstaty, mají STRACH o Lásku...

Zbavování se všech nahromaděných strachů je obtížným úsekem transformace, neboť vše je úplně "převrácené naruby". Proto čteme knihy a články, sledujeme videa, abychom se upamatovali na hojnost, které je všude pro všechny dostatek, na Život jenž je bezpodmínečný, stejně jako Láska.

Vyhraďme si každý den, alespoň pár minut pocitu, že NEMÁME ŽÁDNÝ STRACH. Je možné podpořit blaho z nepřítomnosti strachu hudbou, nebo doprovodem slov: " Propouštím strach z ..." A doplňme čeho se bojíme, prociťme ten úžasný vjem, když už strach odchází a my se opravdu nebojíme. Opakujme tak často jak je jen možné...
Království nebeské

26. června 2017 v 16:34 | Akja |  V časech probuzení

  • ...V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?" Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského...
Úryvkem z knihy Genesis nechci poukazovat na platnost náboženství, jen ukazuji na odkaz pro naši transformaci. Každý dospělý má kolem sebe vybudovanou jakousi bublinu svého vlastního světa, kde platí jen jeho vlastní víry a na vše ostatní se dívá jen skrze ně. Velmi malému okruhu dospělých lidí se však podařilo zůstat bez této omezující hranice, ti jsou pak všemu otevření, jako děti.

Děti ještě nemají na žádnou událost v jejich životě svůj názor, nemají nic rozděleno na dobré a špatné. Vše se teprve postupně tvoří. Děti jsou "naladěné" na vše, co přichází, odchází, na všechny změny, o ničem si nic nemyslí, jen se učí zaměřovat svoji pozornost, podle svých pocitů.

Dospělí lidé se postupně "zabetonovávají" do reality, kterou si vytvářejí ze svých emocí. Když je pro ně něco černé, tak je to černé, i kdyby to zbělalo. Nepřijímají žádnou změnu. Častokrát opakovaná myšlenka se stává jejich víra a ta je potom nezlomná.

Buďme tedy opět dětmi ve smyslu svobody, schopnosti přijímat změnu, jako součást života, nic nerozdělujme na takové a makové a vnímejme opět pocity našeho těla. Tak můžeme potom ve svém království, nosit korunu moudrosti na své hlavě...

Odkud se vše bere?

23. června 2017 v 20:20 | Akja |  V časech probuzení

Včera jsem slyšela zasvěceně hovořit některé z nás, jak čerpají moudra ze "shora" a jak si jiní snad kontaktéři, nebo léčitelé "někam" sáhli a pak je potkaly problémy a nemoce. Chtěla bych to pro nás všechny vysvětlit, aby jsme se uměli vypořádat s takovými ne-zasvěcenými hovory.

Všichni a vše je vzájemně propojeno sítí energie, které říkáme vědomí. Proto můžeme věštit, vcítit se do energie druhých lidí a čerpat informace ze sítě. Energetická síť prochází vším a je všude. Takže vyjádření, že něco čerpáme "shora" spíše odpovídá náboženským představám, nežli realitě.
Všechny informace přicházejí z jiného směru a sice zevnitř naší bytosti.

Další vyjádření, že si někteří "někam" sáhli, chce zaujmout pozornost posluchačů tím, že existuje jakési tajemno, kde se děje něco, co je neznámé. Pro takové děje máme slovo "metafyzika". Ale toto vyjádření je opět o naší víře. Pokud se napojujeme do sítě, luštíme informace, kontaktujeme třeba i mimozemšťany, děláme to často, vše je přirozené a je to náš život. Ale pokud se nám dostane do hlavy myšlenka, že je na tom něco špatné, či zakázané, nebo nebezpečné, pak opravdu přijde problém, či nemoc. Je to jen a jen o naší víře, není to o tom, že někde existuje nebezpečný prostor.

Jediné metafyzické, dokáže být, jen spojení mezi naším tělem a jeho myšlenkami...


Dar Slunce

21. června 2017 v 20:11 | Akja |  aktuální energie

Vlna sluneční energie je blahodárná pro rozsvícení všech temných zákoutí naší mysli. Bylo by pro nás příjemnější, pokud by k takovému přílivu energie došlo pozvolněji, přesně, jak bylo zamýšlené, ale ovlivňovači počasí to pozměnili. I tak jsme udržovali své mysle v naladění, které bylo podobné frekvenci světelného záření.

Slunce nám předává svůj dar. Lidé, kteří se utápěli v oddělení sebe, v touze druhé přechytračit a zmanipulovat, však takový dar neunášejí, neboť osvětluje všechny jejich pohnutky a klam. V současném období vyplouvá vše na povrch.

Pochopení, že jsme transformováni tím, jak měníme své myšlení, nám přináší kýženou úlevu. Mysleme proto s láskou. Spojujme se svým bytím uprostřed srdce. Už to nebude tak těžké, jako v počátečních fázích transformace. Už jsme částí svojí bytosti z neúnosné minulosti venku.

Vítejme s radostí nové vlny energie a objevujme, co nám přináší...Meditace na Letní Slunovrat

19. června 2017 v 10:10 | http://bod-zlomu.blogspot.cz/ |  aktuální energie


PROSÍMĚ, POZVĚTE CO NEJVÍCE LIDÍ, ABY SE TÉTO DŮLEŽITÉ MEDITACE ZŮČASTILI! POJĎME DOSÁHNOUT HRANICE 144.000 LIDÍ ANEBO VÍCE TÍM, ŽE POZVEME DALŠÍ SKUPINY PRACUJÍCÍ NA PLANETÁRNÍM OSVOBOZENÍ NA MEDITACI NA LETNÍ SLUNOVTRAT.!

21.6.2017 v 6:24

Převzato z:
http://bod-zlomu.blogspot.cz/

Most mezi realitami

16. června 2017 v 11:22 | Akja |  aktuální energie


Nic se nám nedaří, zažíváme chaos a nemožnost jakéhokoli úspěchu? Tak to je skvělá zpráva, to je potvrzení, že se nacházíme na mostě mezi dvěmi realitami. Stará realita nás zahrnuje svými trumfy v zoufalém pokusu o přežití a nová realita se teprve vytváří, přesně podle našich snů.

Na celém světě se mnoho lidí pokouší rozluštit hádanku naší možnosti volby, jenž skrývá to tajemství nové reality a našeho uvědomění se v ní. Nejnovější poznatky ukazují, že naše možnost volby je nepatrná, neboť my sami už jsme tou volbou. Naše tělo je souhrn všech rozhodnutí a reakcí na své pocity, na své okolí a svoje výzvy.

Jednoduchá volba - kávu s mlékem, s cukrem, samotnou - nepředstavuje žádný výběr, tělo už zná, co mu chutná a podle svého přednastavení, jen přiřazuje výsledné rozhodnutí. Vše už je předem ovlivněno předchozími emocemi.

Stejně tak je, už dávno uloženo v našem těle, rozhodnutí o uvědomění se v další dimenzi. To, kým jsme, ovlivňuje to, kde jsme. Ta změna do nové reality probíhá v nás samých. Udržujme se neustále ve světě, který chceme prožívat, ať jsou okolnosti jakékoli. Nikdo by na most nad propastí nevkročil, pokud by nevěřil, že potřebuje být na druhé straně...

Kudy ven?

14. června 2017 v 9:36 | Akja |  Video


https://www.youtube.com/watch?v=2WEUj4oUoKA

Úžasné video. Pro překlad je potřeba zapnout v nastavení automatický překlad, který není úplně doslovný, ale i tak to stojí za to. Věřím, že pro hledající, kteří touží po poznání, to není žádná překážka...

Tajemství a postup vpřed

13. června 2017 v 9:44 | Akja |  aktuální články

Tolik tajemství skrývá náš život, až je s podivem, jak můžeme fungovat. Jsme tak skromní, tak utlačení, že se spokojíme s málem a jdeme dál. Transformace vědomí přináší změnu a odkrytí tajemství, celého našeho potenciálu.

V minulém článku, jsem psala o trhlinách v matrixu omezení a potřebě v nich pobývat. Jak se tam dostaneme? Jsme v nich v přítomném okamžiku, od kterého jsme neustále vytrhováni pokřivenými myšlenkovými formami, mezi které patří např. i naděje. Pokud svěřujeme své vědomí do nadějí na zlepšení, pak je vědomí lapeno v matrixu iluzorního času a není v přítomnosti, kde jedině může tvořit.

Své vědomí je potřeba co nejdéle udržovat tady a teď. Skočit mezi problémy minulosti a naděje budoucnosti. Nyní se zdají některé problémy neřešitelné, ale ve skutečnosti je to přesně naopak a jsou tu, aby nám přinesly řešení. Stojíme před novým vnímáním sebe sama a svého světa, které se pomaloučku učíme. Nespěchejme na sebe. V předchozích letech jsme tuto cestu již prošli rychlým tempem, ale nepodařilo se nám vše zvládnout, proto se vše opakuje a jdeme tudy podruhé.

Transformace se tedy pro někoho může zdát nekonečná, ale není, má svůj řád a postup a není možné nic obejít...

Kdo ví?

11. června 2017 v 13:44 | Akja |  V časech probuzení

Červen 2017 je měsíc v naší časové ose, který rozpohybuje naše vědění. Jediné, co je potřeba, je probudit se. Vystoupit mezi tok naší vnímané reality a sebeuvědomění. Stále je mezi námi a tvorbou reality umístěný neviditelná závoj, který dostává malinké trhlinky. Čím častěji a déle budeme pobývat v trhlinkách, tím se budou zvětšovat, až se postupně odstraní.

Všichni jsme propojeni jemnými vlákny energie. Tato síť spojuje veškěrý život. Stejně, jako hackeři počítačových sítí s detailními zkušenostmi fungování systému, jej dokáží upravit podle svého, stejně tak, je hecknuta naše síť života. V naší transformaci se navracíme zpět, do stavu před úpravou těmito hackery.

Možná se zdá, že je to úkol nad lidské síly, ale nezapomínejme na naší božskou jiskru a náš původ. My to zvládneme!!!Další články


Kam dál