Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Půlnoční zastavení

Včera v 20:44 | Akja |  Pro dnešní den


Vše, co ve svém životě zažíváme, k nám přichází, protože si to tak přejeme. Uvědomujeme si to ve chvílích nejvyšší důvěrnosti sami se sebou. Takové chvíle nastávají v době klidu, třeba při večerní procházce ztichlými ulicemi.

Některé situace v našich životech se nám zdají nechtěné, nepotřebné a nežádoucí, ale i toto jsme vytvořili sami svým přáním. Navštivme svým vědomím sami sebe a změňme své prožívání jiným směrem. Ten prostor, kde se takové změny nechají provést, se nachází v přítomném okmžiku.

Krásně o tom zpívá Daniel Landa:
"...Ztichlá ulice se topí v namodralym tónu,
mlha líže asfalt a starý baráky svědci jsou.
je zrovna půlnoc a sudy piva na betonu
vyčkávají tiše než jejich miláčkové přijedou..."

Svým popisem místa v přítomném okamžiku nás píseň vrhá do uvědomění si sebe sama. Když už mysl nemá na čem by spočinula, o čem by přemýšlela a co by posuzovala, pak nás nechá být vědomými tady a teď. Navštěvujme taková místa, co nejčastěji, tam se nachází transformace a klíč ke všem branám...
 

Love Wins

Neděle v 15:15 | James Mahu |  Video

Co se stane 23.9.2017

Sobota v 12:12 | Akja |  aktuální energie


Podzimní rovnodennost letos nastává 22.9. ve 22:03 hod. místního času. V letošním roce, plném zvratů a překvapení, je toto datum hojně přidávané ke všem možným událostem. Nejvíce je vlastně zmiňováno s jeho určením a stanovením podle postavení hvězd v biblických zjeveních a nazváno "vytržením". Jde o konstalaci hvězd 23.9. ve 16:44 hod. místního času.

Možná by jsme chtěli číst články o tom, že se vlastně nic nestane a bude to další bezvýznamné proroctví, další nic neříkající datum. Když se však ponořím vědomou pozorností do času této události, jásám radostí. Je to datum vzestupu mnohých z nás.

Každý den vnímáme veliké změny kolem nás i v nás. Jsme jakoby "bržděni" ve svých rozhodnutích. Další duchovní i fyzický postup je ihned konfrontovaný s minulostí. Naše rozhodování v současných dnech je prakticky nemožné. Jsme už silně vtahováni do víru nevyhnutelných událostí.

Po podzimní rovnodennosti se to změní. Budeme mít vše zase plně ve svých rukách. Ti, kdo se neochvějně drží staré reality, také dojdou poznání, že jsou nastolena nová pravidla a jejich další postup, bude připomínat plácání se kapra na souši, odkud je také cesta zpět do vody, ale jen přes soucit a přijatou pomoc.

Co můžeme tedy nyní dělat? Radovat se, užívat si a těšit se. Skvělé, by také bylo, omluvit všechny křivdy, aby se mohly narovnat a dojít ke svému vyrovnání...
 


A proč vlastně nepoděkovat?

13. září 2017 v 0:22 | Akja |  Téma týdne
Kdybych si včas řekla: " A proč vlastně ne?", mohlo být vše jinak. Včera jsem byla u studánky v lese pro vodu. Pramenitá voda je velmi chutná, osvěžující a její energie ještě není ovlivněná kovovým vedením trubek ve vodovodech, takže je blahodárně nabitá. Pramen se nachází v lese a nad ním byla postavená malá kaplička, zasvěcená Panence Marii.

Vody ve studánce postupně ubývá a lidí, kteří tam chodí pro vodu, je stále více. Když konečně na mě přišla řada, naplnila jsem si své skleněné lahve a odcházela jsem z lesa, byla jsem napomenutá starším mužem, že jsem nedošla poděkovat do kapličky za vodu. Maličko jsem mu začala vysvětlovat, že ten pramen a ta energie místa, tam byly dávno před kapličkou a že spíše negativním symbolem kříže, se přirozený portál energie zavírá a kaplička je vlastně na obtíž. Ale měla jsem si raději říci:" A proč vlastně nepoděkovat?"

Pán na mé vysvětlování odpověděl, že pracoval u pátera Františka Ferdy a řídí se všemi jeho radami. Nejzásadnější prý je vyhýbat se zlým lidem. Já opět nezklamala a začala jsem medovým hlasem vysvětlovat, že nemůže potkat zlé lidi, když je dobrý člověk, že potkává jen svá zrcadla. Pán se na mě naštval a už mne nenechal říci ani slovo, za to on jich řekl dost a všechny by se daly označit pojmenováním vulgární.

"A proč vlastně ne?" Měla jsem přistoupit na jeho nevědomou hru. Mohla jsem říci, když je správný křesťan, aby se vžil do postavy Ježíše a podíval se jeho očima na nás lidi, jestli by pak viděl, kteří jsou vlastně ti zlí? Jestli si představuje, že Ježíš uzdravil jednoho člověka a toho vedle už ne, protože byl zlý?

Co je to za radu, vyhýbat se zlým lidem? Kdo to posoudí? Co je pro jednoho zlé, může být pro druhého dobré. To, že řekl páter František Ferda?

Náš život si klestí cestu mezi tím, čemu věříme a tím, čím opravdu jsme. Pán, kterého jsem potkala, byl jistě dobrý muž, asi i odpovědný křesťan a kdo ví, co skvělého ještě, ale jeho víra ve zlé lidi z něj udělala urážlivého, popudlivého netýkavku. A proč vlastně ne? Ať si je každý přesně takový, jaký chce být.

Dobrá otázka: "A proč vlastně ne?"

Odkaz na meditaci 999

10. září 2017 v 13:00 | Antalii |  Video

Odplouváme

8. září 2017 v 23:33 | Akja |  aktuální energie


Kolektivní meditace dnes opět předvedla svoji sílu, když dokázala zmírnit hurikán. Připojme se, prosím, každý den ve 20:00 hod. ( http://bod-zlomu.blogspot.cz/ )

V zářiových energiích proplouváme, jako loď na rozbouřeném moři. Opouštíme staré známé přístavy a vydáváme se na úplně novou plavbu mořem neznáma. Naše tělo a jeho pocity, je jediná navigace. Přesto můžeme být naprosto klidnými a věřit ve šťastnou cestu.

Rozloučení se s minulostí probíhá na mnoha úrovních, ale je nezbytné, pokud chceme zažívat novou realitu. To, co všichni nyní prožíváme, je tvoření nového světa, novým způsobem. Pokud se pokusíme cokoli vytvořit po staru, už to nefunguje, už to neslouží. Opakujeme své pokusy stále dokola a stále narazíme. Je potřeba přijmout změnu a tvořit už nově.

Kdyby nás popsal v současné době pozorovatel z vnějšku, kroutil by nevěřícně hlavou a smál by se na celé kolo. Říkal by, jak lidé mohou vše tvořit jen svým rozhodnutím, slovem a představou a jak se neustále lopotí a lámou hlavu s tím, jak dále.

Pokud se nám nedaří jít za svými sny, jen se podívejme na vše s odstupem, najděme cestu nejmenšího odporu a splývejme s proudem. Odplouváme!

Sedm barev duhy

5. září 2017 v 0:07 | Akja |  aktuální články


Hranol křišťálu rozkládá sluneční světlo na sedm barev duhy. Naše mysl, vytváří to samé s proudem vědomí, rozdělí ho na sedm odlišných částí. Pokud chceme zažít Jednotu, nestačí jen spojit dva protiklady, protože těch různých částí je sedm.

U člověka rozlišujeme sedm základních čaker v sedmi barvách duhy. Sedm dní v týdnu se liší svým typem, který působí na každého z nás. Sedm zkrátka tvoří základní rozdělení. Pokud chceme prožít Jednotu, je potřeba přijmout všech sedm částí do svého původního stavu.

Každá situace má sedm různých řešení. Např. žena a muž se sejdou, rozejdou, nikdy nepoznají, mají svatbu, mají spolu děti, nemají spolu děti, žijí zvlášť a touží po sobě. Každá ze sedmi situací vyvolá v obou partnerech nějaké emoce. Tak třeba rozchod obou partnerů je smutný a může být prožíván jako veliké trauma. Když se však v takové chvíli dokážeme dostat do Jednoty, naše trápení je u konce.

V Jednotě existuje všech sedm aspektů vedle sebe, na stejné úrovni. Je úplně jedno, na co naše mysl upře svoji pozornost a co tím právě vytváří. Může si vybrat místo prožití rozchodu, společné chvíle pohody.

Toto je už zasvěcení, které je lépe předávat ústně, nežli písemně. Jen jsem ho popsala, protože se mu při naší transformaci nemůžeme vyhnout a vysvětluje, proč je náš postup tak pomalý a místy se zdá neuskutečnitelný...
Kritická panna

3. září 2017 v 14:55 | Akja |  aktuální energie


Nový měsíc nenápadně vklouzl do našich dní a přináší nám vrcholné energie celého roku. Podle numerologie je v září vše umocněno trojitou vibrací shodnou pro rok, měsíc i den. ( 9.9. + 18.9. + 27.9.) Září nám ukazuje to, co jsme celé předchozí období vytvářeli.

Každý den má potenciál pro naše sebeobjevení. Na cestě transformace máme jediný ukazatel a tím je láska. Září probíhá astrologicky pod vládou znamení Panny, která má přívlastek kritická. Panna třídí, rozlišuje a nastoluje pořádek.

Provádějme proto úklid ve znamení Panny co nejšetrněji. Pokud se domníváme, že dokážeme vše nejlépe, rozlišit, posoudit a zkritizovat, pak posuďme i toto chování samo. Láska neobsahuje žádné podmínky ke své existenci. Obklopuje vše živé a za žádných okolností jej neopouští.

Když vynášíme kritické soudy, postupujeme proti působení lásky, i když ji třeba zrovna hájíme. Láska nepotřebuje obhajobu, láska vnímá život, neboť je tím životem...

Sladění se s jednotou

31. srpna 2017 v 10:33 | Akja |  aktuální články


Vše, co známe, je jeden celek. Pokud si někdo myslí, že je oddělený a že vyzraje nad ostatními, pak poráží sám sebe a ubírá si větší část své síly a moci. Přesto, jsme existencí v dualitě vše prožili a uskutečnili.

Návrat zpět do jednoty, nám přináší ztracené vědomosti a univerzální sílu. Opětovné sladění je řízeno inteligencí, jenž s námi hovoří jazykem čísel, který je shodný pro všechny.

Od začátku současného století naši pozornost vytrhovala zdvojená čísla 11, to byl začátek slaďování se s transformací do širšího vnímání. Později přišel datum 21.12.2012, který přinášel dvojky a tím další krok. Síla, která byla toho dne uvolněná zvláštní konstelací planet, zarovnaných za sebou, rozhýbala kolektivní vědomí a probudila spoustu dalších lidí.

Trojky již patří do vyššího uvědomění a vnímání svého mistrovství. K překročení, vnímání zdvojeného čísla 4, ještě některým z nás chybí vybudování určitých vlastností, probuzení všech vlastních částí. Zdvojená čísla 5 a 6 se budou kolem nás objevovat ve svém velmi čistém a láskyplném stavu. Další čísla budou o zvládnutí svých myšlenek.

Vnímejme tedy, čísla, jenž se nám nejčastěji ukazují, hovoří o tom, jak postupujeme transformací, jak jsme vyladěni pro život v jednotě...

Sebehodnota

29. srpna 2017 v 15:15 | Akja |  aktuální energie

Měsíc srpen vynesl na světlo vědomí vše zasunuté, schované a zapadlé do hlubin našeho nitra. Probíhá poslední očista myšlenek i fyzického těla, před úžasnou proměnou do nové reality, ve které se po věky nacházíme, jen ji nevidíme.

Konečně jsme dospěli do nejsvatějšího chrámu celého světa - k sobě samým. Abychom si jej uvědomili, potřebovali jsme najít zpět svoji sebehodnotu. Přijetí, celé své bytosti, si vyžadovalo zažít i spoustu nechtěného, abychom zažili i to, co nám brání prožívat sami sebe v cellistvosti.

Následující období budou prožívat lidé již velmi odlišně. Ti jenž netouží po změně a vyhovuje jim nerovná společnost, život s problémy a dosavadní způsob nahlížení na svět, budou prožívat jinou realitu, nežli lidé odevzdaní transformaci.

Čeká nás období úžasného prožívání stavu sebelásky a sebepřijetí, kdy už nic a nikoho nestavíme nad sebe a nikomu nesvěřujeme svoji sílu a moc. Věnujeme se svému tělu i svému emocionálnímu stavu. Vnímáme své potřeby a uvědomujeme si radost ze svého vytváření reality. Děkujeme sobě.Projasnění

24. srpna 2017 v 10:11 | Akja |  aktuální energie


V současných dnech se opět velmi zvýšila energie, napomáhající naší transformaci.
( http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html ) Naše uvědomění stoupá mílovými kroky. Je obtížné, zůstat v klidu, v souznění a lásce, přesto nezbytné.

Zpětný chod, několika planet souběžně, nás vybízí opět přehodnotit minulost. Je to, jako skládanka hlavolamu, spoustu malých pootočení, až vše zapadne přesně tam, kam má...

Často vstupujeme dovnitř, do prostoru bytí, přesto nás stále dokáží některé myšlenky vracet do oblasti nadvlády mysli. Abychom vstupovali do nových prostor uvědomění bez negativity, která by se zde ihned uskutečnila, zažíváme bolestivé následky každé nežádoucí myšlenky.

Chceme žít v oblasti bez manipulace, beze strachu, bez nedostatku, v klidu a míru. Pokud v současné době zaměříme pozornost na emoce vzteku, nenávisti a odporu, fyzické tělo nám dá pocítit, že takhle už ne, že to raději vzdá, nežli by si nechalo vzestup takovým přístupem pokazit.

Zrcadlení našeho vnitřního stavu nacházíme v každém člověku i ve všech situacích. Zkoušejme vše jen pozorovat, jako sebe sama a nezapojujme se do posuzování čehokoli. Navracíme se do Jednoty, která má v sobě námi postrádanou sílu volnosti, svobody a ráje...

Život naopak

23. srpna 2017 v 12:12 | Akja |  Video


Zaměření

21. srpna 2017 v 21:23 | Akja |  Diskuze

Dnešní článek je odpovědí na email od čtenáře saesarandoma, který mne žádal o konzultaci s dechovým cvičením. Náš vědomý dech nám slouží jako další krok k nalezení svého mistrovství. Vědomě dýchat se učíme proto, abychom poznali svůj zdroj, abychom objevili vnitřní prostor a samo bytí.

Dech je spojený s tělem. Pokud se budeme stále orientovat jen na tělo a nebudeme sebe prožívat jako život uvnitř těla, nebudeme si vědomi vědomí, neprožíváme pak žádnou transformaci. Není potřeba se zaměřovat na dechová cvičení, ale na meditaci samu. Dech nás přivede k prostoru uvnitř, který tvoří prostor vně. ( Moebiova páska )

Vědomý dech nás zbavuje okolních myšlenek a způsobuje prozření. To, co zřejmě saesarandom hledá, není správné dýchání, ( které nám dodává tolik energie, jenž vyživí tělo i bez příjmu jídla ), ale tvořivé vědomí, jenž je dechem objeveno...

Sjednocená meditace 21.8.

16. srpna 2017 v 12:12 | Akja |  aktuální energie
http://bod-zlomu.blogspot.cz/2017/08/prosime-rozeslat-sjednocena-meditace-k.htmlMáme tu sílu a moc a vždy jsme ji měli. Jen jsme byli uspaní pokřivenými myšlenkovými formami. Navracíme si svůj původní život. Postupně se dozvídáme jací jsme byli a jaké to bylo. Blahopřeji nám všem ke svému znovuzrození...


ČAS MEDITACE - PONDĚLÍ 21.8.2017 VE 20:11 HOD.

Další články


Kam dál