Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Naučme se, přát si...

Středa v 21:44 | Akja |  Zhmotňování přání

Zdá se nám, že se naše přání plní pomalu? Každé naše přání se plní neustále a ihned. S tím není žádný problém. Jen je potíž s tím přáním. My, si vlastně v zásadě přejeme jen to, co už máme. Nemáme moc rádi změnu. Sem tam se zasníme, jaké by to bylo skvělé, kdyby se přece jen něco v našem životě změnilo, ale naše obavy hned předloží spoustu nechtěných scénářů a strachy pak každé přání zase zapudíme.

Pokud si něco opravdu přejeme a jsme ochotni překonat svůj strach ze změny, pak se nám každé přání vyplní. Je o tom napsáno spoustu knih i zmínka v biblickém textu, ale my, jsme stále nedůvěřiví.

Pokud máme pocit, že něco opravdu chceme a stále to nepřichází, pak je dobré, své přání říci někomu, o kom smýšlíme, že má vyšší moc, nežli my sami. Někomu, komu důvěřujeme. Zbavíme se tak strachu a pochybností se změny, předáme je tak na toho "vyššího".

Ve skutečnosti si plníme sami každé přání a nikdo není "ten vyšší", jen si málo přejeme, spíše si raději ani nic nepřejeme, hlavně nic neměnit a nic nepokazit. Přání pronešené třeba před duchovním mistrem je závaznější a nemůžeme se z něj tak lehce vyvléci, proto se nám vždy splní.

Začněme k sobě být více pravdiví a poslouchat přání od srdce, to jsou ta pravá přání, kterých se nebojíme a jsou úžasným způsobem ihned projevená v realitě, jen co obdrží energii vědomí a přinášejí radost...


 

Myšlenky na přímé spojení

Úterý v 16:44 | Akja |  Pro dnešní den

Cituji knihu Kurz zázraků: "Potom, co si uvědomíme, že nechceme nic ve světě konfliktů, žádáme o přímou Komunikaci s vesmírnou Myslí."

Komunikace s vesmírnou myslí někdy probíhá samovolně, když se přestaneme zaměřovat na naše vlastní volby. Děj se vůle tvá. Zbavujeme se vlastního posuzování a rozlišování na dobré a špatné. Někteří lidé, tak žijí už dávno. Je radost, pobývat v jejich přítomnosti. Nikdy nás neodsuzují, nic neposuzují, víme, že jsou vždy ve smíru a dobře naladění.

Není to žádná maska, ani přetvářka. Oni tak skutečně uvažují. Někteří z nás jsou do této komunikace s vesmírnou myslí dovedeni, až když jim v jejich životě vše selže a nemohou se dále rozhodnout pro některou z možností, které jsou na jedné straně duality a vždy způsobí kontrast.

Všichni jsme vedeni ke komunikaci s vesmírnou myslí. Konflikty kolem nás ubývají a začínáme zažívat nový svět v novém uvědomění. Nedávejme konfliktům žádnou svoji sílu, ani myšlenkám na ně. Potom může v klidu probíhat léčení celé situace...

Vítězství a porážka

21. května 2017 v 19:55 | Akja |  Pro dnešní den

Stáváme se novou verzí sebe sama. Jedna, dva, tři, teď. Náš nový svět je velmi vylepšený, od základů jiný a naše změna trvá nějaký čas. Pěstujeme neochvějnou víru v jiný svět a proto k nám přichází. Zrcadlí se nám na základě zákona přitažlivosti.

Naše nové já, je povzneseno i nad zákon přitažlivosti, neboť se už nemusí potýkat se žádnou z učebních lekcí. Pokud jsme přestali posuzovat na dobré a špatné, vzdali jsme se podmínečného života jedné volby, není nic, co by nám ukazovalo kontrast opačné cesty. Problémy z našeho života záhadně odcházejí.

Každý z nás je v trochu rozdílném stádiu uvědomění, ale je to vzájemně prospěšný a podporující stav. Není na tom nic k posuzování. Např. lidé, jenž pracují ve zdravotnictví, patří k těm nejméně uvědomělým. Proto mohou neustále zajistit pohodlí bezpečí, pro všechny ve větším uvědomění.

Vše je vzájemně provázané a proto můžeme dokonalým způsobem najít cestu k uvědomění. Nespěchejme na sebe. Velmi důležité je rozvzpomínání se na celou naši bytost, na její schopnosti. Přístup ke své paměti máme v radostném, souhlasném rozpoložení. Naše bytost vše vytvořila sama.
Vytvořila i postup, jak se opětovně shledáme se sebou samým, i kdyby jsme byli spletitě zamotáni ve svých nástrahách.

Světelní pracovníci nás lákají na vítězství světla. Spojení se svojí vlastní podstatou však neobsahuje vítězství a porážku. Tito lidé předávají pravdivá fakta, jen nás vedou do dalšího boje, do slepé uličky. Pokud si vzpomeneme, kdo jsme, nepotřebujeme se ztotožňovat s pracovníky světla, přesto jejich celosvětové meditace jsou nám všem prospěšné, právě v procesu rozvzpomínání se. Jediné vítězství je uvědomění se a to je vítězství všech bez porážky...

 


Znovuzrození

19. května 2017 v 12:12 | Akja |  cestou ke změně

Myšlenky, myšlenky, myšlenky. Jsou všude. Většina lidí je sbírá a ukládá si je a pak se jimi stává. Věřím, že jsem takový, nebo makový, že je něco dobré, nebo špatné. Ale to jsou jen myšlenky.

Metoda sebedotazování nám pomáhá překonat některé myšlenky a zbavit se jejich vlivu na nás. Jenže myšlenek je veliké množství, stihneme všechny překonat a vyloučit sílu, kterou představují? V meditaci se rodíme do světa poznání.

Celé naše bytí se nyní stává jednou velikou meditací. Uvědomujeme si, že nejsme myšlenky, které jsme v průběhu let nasbírali. Myšlenky jsou jen volby, které jsme si vybrali. Při meditování přestáváme volit, vybírat si, jen tiše pozorujeme příchozí svět. Přestáváme posuzovat, rozlišovat a soustředíme se na vzájemné spojování.

Vědomá pozornost spočívá v našem společném základu, ve věčném, nekonečném, neomezeném bytí. Z takového pohledu se již nebudeme omezovat na jednotlivé volby našich úzkostných myšlenek. Zůstáváme v harmonii s každým a se vším a to je naše znovuzrození...

Rok rozhodnutí

17. května 2017 v 21:12 | Akja |  aktuální energie

Letošní rok zažíváme velmi zvláštní dění ve svých osobních životech. Již na začátku roku 2017 jsem psala, že je to rok rozhodnutí. Každý den činíme volby např. kávu s mlékem, s cukrem, bez ničeho?
Jen rozhodování, které nyní zažíváme jsou více z vnitra našeho bytí. Pokud se volba týká kávy, stačí si představit, jak bude káva chutnat a co nás přitahuje více. Ale nyní se rozhodujeme pro věci nepředstavitelné.

Vstupujeme do nové oblasti bytí. Vše je zde nové. Zatím nejsme přivyklí na svoji velikou sílu a na svoji odpovědnost, za vše, co vytváříme. Nespěchejme proto na sebe. Zkoušejme ve svých meditacích uvědomování si své síly, uvědomování si své tiché radosti z prožívání celé své bytosti.

Nezapomínejme na odlehčování našeho jídla a také protažení těla v posilovně, nebo při procházce v přírodě.

Nezapomínejme, že už nic nebude tak složité a těžké jako v minulých letech. Nyní zažíváme už stálé odlehčení všech situací. Máme přístup ke své vnitřní navigaci a stále více ji používáme. Proto víme, že každá situace, může být námi viděna i z nadhledu celé naší bytosti a pociťujeme její vedení...Nové čakry

14. května 2017 v 22:11 | Akja |  cestou ke změně


Další nový objev, spojený s transformací, se týká energetického systému v našem těle. Postupně, jak se naše těla vylaďují na zvýšené frekvence Země a jiného přílivu sluneční energie, mění se fungování našich čaker.

Z některých malých center energie se stávají významné hlavní čakry. Vylaďujeme se na energii, jenž jsme si dříve nebyli vědomi. A jiné, dříve základní čakry, mění své barevné spektrum. Už několik let se nechá měřit energie ve třinácti čakrách. Podle takového měření, přesně vidíme, které myšlenky spoutávají naše bytí.

Můžeme, různými způsoby, pročistit své čakry a doplnit je energií lásky, docílíme tak uzdravení a spokojenosti ve svých myšlenkách. Nebo naopak dbát na čistotu, ve sledu svých myšlenek a uvolnit tak své čakry. Náš energetický systém je propojený s myšlením.

Myšlení spotřebovává čas, který vytvářejí naše čakry. Proud času z minulosti do budoucnosti zajišťuje pravotočivé otáčení čaker. Budhističtí mniši měli, již v dávné minulosti, toto poznání. Roztáčeli tedy svá těla a s nimi své čakry doleva, aby změnili tok času od budoucnosti, do minulosti a tím působili na omlazování a uzdravování.

Pro naši transformaci stačí jen, uvědomění si láskyplné energie kolem svého těla a uvolnění jejího průchodu skrze tělo. Nově i uvědomění si, spojení se Sluncem, přes třináctou čakru. Jen se ve všem uvědomujme v Zemi, ve Slunci, v Jednotě...

Volný den

12. května 2017 v 15:15 | Akja |  V časech probuzení


Ve svých lidských tělech spřádáme své sny o úžasném, spokojeném životě. Hledáme nové cesty, nové možnosti, jenž by uspokojily naši vnitřní touhu své realizace, přestože věříme, že je časově omezená. Alespoň na kratičkou chvíli ucítit spokojenost je smyslem našeho úsilí.

Ale vše je spíše naopak, jako vždy. Jsme spokojené, časově neomezené bytosti, jenž si dávají do svého života různé výzvy k pobavení a k objevování. Nyní jsme se zapletli do svých nástrah více, nežli bychom si přáli a spoutali jsme své myšlenky do děsivých spletenců a hledáme složitě cestu ven.

Nalaďme se tedy zpět na svoji úžasnou bytost, která je v klidu a radostném rozpoložení. Udělejme si volný den. To, co nás trápí, jsou naše vlastní myšlenky. Vyberme si tedy jiné, které nás baví. Věnujme tomu každý den tolik času, kolik si dovolíme...

To je ale den...

4. května 2017 v 21:33 | Akja |  aktuální energie

Květnové rozvzpomínání je v plném proudu. Nyní zažíváme situace, které jsme prožili v nedávné i velmi dávné minulosti a nepodařilo se nám, zvládnout jejich odkaz. Takže se každý nachází přesně ve své nejsložitější situaci. Jenže nyní, už vše bravůrně zvládáme. Nyní si svoji situaci máme šanci pozměnit, jen je třeba být naprosto bdělý a všímat si jejího obsahu tady a teď.

Máme nové vhledy, vidíme už situaci z vnějšího pohledu. Stále nám ještě uniká celé vyústění, kam situace směřuje, ale je tu silná možnost, opravit chyby. Nyní opravujeme mnoho časových období. Nechci, aby to znělo tajemně, ale fungování času mi zatím není úplně známé. Vím jen, že opravujeme minulost i budoucnost.

A ještě do toho všeho to počasí. Nezapomínejme proto, prosím, na meditaci každý den v 18 hod. na Long Island. Očištění toho místa fialovým plamenem, nám vrátí přírodní pohodu. I tato meditace patří do nápravy chyb ve všech časech.

Radujme se z možností, které máme před sebou. Vyhledávejme radost kde se dá a ona se objeví...Kde sídlí duch?

3. května 2017 v 15:13 | Akja |  aktuální články

Duch každé bytosti, každé rostliny, věci i každé energie sídlí přesně uprostřed celku a to je každá jeho část. Duch tvoří rozhraní mezi vnějším a vnitřním, mezi pravým a levým, mezi jednotlivými částmi duality. Budha objevil zlatou střední cestu, protože věděl, že tam se nachází Duch.


Naše transformace nás vede cestou k Duchu. V souladu s Duchem - Jednotou se teprve stáváme sami sebou a máme k dispozici svoji sílu. Když jsme vychýleni z rovnováhy, nemáme přístup k moci nad sebou samým. Neovládáme rozhraní mezi tělem a duší, kteří pak nefungují podle svého původního nastavení a spolupráce.


Symboly na obrázku znázorňují pinael ( na rozhraní pravé a levé části mozku ), který je spojovaný se světskou mocí...

Mnozí z nás mají sny o létání. To rozhraní, kdy ještě stojíme na zemi a kdy letíme, tvoří duch. Pokud chceme opravdu letět, je potřeba se dostat do Jednoty - do Ducha, tak jako ve snech, kde už to dávno umíme...Globální meditace

3. května 2017 v 12:12 | Akja |  cestou ke změně

FIALOVÝ PLAMEN PRO LONG ISLAND - DENNĚ V 18:00 - GLOBÁLNÍ MEDITACEMnoho z nás se zabývalo myšlenkou na tuto meditaci a už je tady...

Všechny sny

2. května 2017 v 9:36 | Akja |  aktuální energie

Vítáme nový měsíc květen s vyhlídkou slunečných dní. Tak, jako nám chemické posypy tají Slunce, stejně tak sami před sebou schováváme novou realitu. Květen je dobou intenzivního rozvzpomínání se.

Vzpomínání na cokoli, vybyvování si zapadlých snů, vše nám pomůže ke znovuobjevení celé naší bytosti, jejích schopností a její síly. Všechny sny, jenž se nám zdály fantaskní, jsou pravdivé, podívejme se proto na ně novýma očima.

V současnosti nám jde "proti mysli" zabývat se problémy staré reality, nechme je proto za sebou a soustřeďme se na své vzpomínky. Dívejme se na věci jinak, zkusme v sobě pátrat, co nám připomínají. Naše paměť, kterou nazýváme Akáša, je stále s námi v elektromagnetickém obalu těla. Naše myšlenky, spoutané pokřivenými formami, nám neumožňují vstoupit paměti z Akáši přímo. Zkusme to tedy jinak, zkusme si vše připomenout ve věcech kolem nás.

Nenechme se zlákat pracovníky světla, kteří jsou vyděleni z Jednoty. Jejich světlo nám omezuje veškerou paměť a nechává nás ve stavu nevědomosti. Jejich články jsou postavené na pravdivém základu, ale zavádí nás na slepou kolej, kde není možné, uvědomit si svoji sílu. My, to společně zvládneme, zahlédneme své vzpomínky a oprostíme se tak od starého způsobu bytí, od duality, která staví jedny proti druhým...

Nové začátky

30. dubna 2017 v 15:55 | Akja |  aktuální energie

Vše rozpojené se opět spojuje. Vše prastaré proudí do minulosti. Transformace postupuje svým tempem vpřed. Tolik změn najednou se sotva nechá postřehnout. Nejlépe je nechat vše, jít svým směrem, jen mít před sebou svůj vytoužený svět.

Tvoříme nový svět s novým uvědoměním. S vědomím sebe sama. Naše tělo, není celá naše bytost, je potřeba mít na paměti i jeho elektromagnetický obal. Vzájemná výměna mezi tělem a jeho obalem je pro život nejdůležitější. Po mnoho let jsme to nevěděli a neuměli s tím pracovat. Náš elektromagnetický obal těla obsahuje všechny potenciály našeho života. Komunikace mezi tělem a jeho obalem je předmětem všech duchovních učení.

V našem novém světě máme své tělo otevřené pro energii, která plyne z jeho obalu. K tomu je nutné zbavit se všech překážek, jenž zde energii blokují. Mezi fyzickým tělem a jeho elektromagnetickým obalem je naprostý souhlas, souhlas bez podmínek, samozřejmé ano = láska. Pokud prožíváme své samozřejmé ano i ve svých myšlenkách, jsme ve stejném nastavení se svým obalem ( vibraci ) a závora je otevřena k celému našemu potenciálu.

Zařadit nové uvědomění do našich všedních dní, může někomu připadat jako naprostá fantazie. Krásné počasí je nám nápomocno, ale je nám neustále odpíráno. Jak z toho ven? Uvědoměním se, že jsme někdo jiný, nežli ten, za koho se vydáváme, nebo si myslíme, že jsme. Přikloněním se vždy k vnitřním pocitům. Uvnitř cítíme nový svět a naše místo v něm a tím směrem se vydáme...Velký portál

22. dubna 2017 v 8:08 | Akja |  cestou ke změně

Nádech, výdech. Dech života. Naším dýcháním navazujeme spojení se svým vlastním obalem, se svojí duší. Takto jsme nastaveni. Naše těla jsou vytvořená geniální myslí. Spuštění naší celistvé bytosti probíhá nádechem.

Transformace je v plném proudu. Myšlenky o duši a nádechu jsou pro nás nezbytné pro pochopení celého fungování naší bytosti. Tyto myšlenky nám byly předané mimozemskou inteligencí. Asi by bylo jinak náročné na vše přijít a na vše se rozpomenout.

Geniální mysl, která vytvořila naše těla, jsme opět my, sami. Proto máme v sobě také uložen návod na výrobu i opravu našich těl - samouzdravení.

Abychom se k návodu na perfektní fungování našeho těla dostali, je potřeba vyladit myšlenky do uvědomění se. A to se právě všem děje. Někteří jsou uzavření svému vhledu více, někteří méně. Objev Velkého portálu - jak je nazývána duše, bude zásadní pro naše bytí a transformace jím bude završena...

Učitelé transformace

16. dubna 2017 v 19:33 | Akja |  aktuální články


Všichni lidé jsou si vzájemně svými učiteli. Nejlépe to vidíme u malých dětí, které napodobují přesně naše chování a tím se učí používat své tělo a svoji mysl. Není potřeba je mnoho učit, jen být sám tím vzorem, který je pro naše dítě nejlepší. Stejné je to s duchovními učiteli, kteří nás inspirují sami sebou.

Často slýcháme a čteme o světlonoších, pracovnících světla a sluníčkářích. Nepleťme si je však s duchovními učiteli transformace. Skupina světelných učitelů se přiklání k jedné straně reality, ke světlu. Světlo má několik podmínek ke své existenci. Stejně tak, podmínečně, pracují tito světlonoši.

Naše transformace je návrat k bezpodmínečnému bytí. K uvědomění se naší bytosti, která je věčná, neprojevená, nekonečná a neomezená. Pokud se soustředíme pouze na světlo, jsme opět v pasti a v omezení. Většina informací od světelných učitelů je zavádějící.

Nechme se inspirovat lidmi, kteří jsou v rozhovoru s námi pokorní, štědří, nešetří časem a energií pro nás, kteří žijí ve smíru sami se sebou. Hovoří o jednotě a o lásce. Naše transformace a vzestup je směr uvědomění se v jednotě se vším a s každým, ve světle i ve tmě...

Dny klidu, lásky a transformace

14. dubna 2017 v 15:15 | Akja |  V časech probuzení


Rovnováha, vyvážený stav klidu a míru. Oslavy Velikonoc jsou křesťanské svátky, někdo je slaví, jako svátky jara. Tahle doba spadá na první neděli po úplňku, po jarní rovnodennosti. Z astrologického pohledu je to po bouřlivém jarním procitnutí, první zklidňění.

Velikonoce jsou tedy pohyblivé svátky, ale vždy přinášejí stejné poselství. Probuzení, zastavení, vyrovnání se. Někdo si to samozřejmě kazí nakupováním, připravováním speciálních jídel a sledováním třeba televize. Toto období však vybízí naši bytost k rozjímání, meditaci a uklidnění.

Symbol Velikonoc - malované vajíčko. Každý den prožíváme ve stejném rytmu práce, zábava, odpočinek. Tradiční oslavy Velikonoc nás vybízejí k zastavení a malování na vajíčka, k vytržení z běžného způsobu života. Naši předkové, žijící v harmonii s astroligickými cykly, nám předali symboliku vejce, jako příslib nového života.

Prožijme tedy sváteční víkend v souladu se sebou samým, s hvězdnou oblohou a se svojí planetou. Toto vyrovnání nám přinese spoustu vyjímečných zážitků a síly do dalších dnů.


Další články


Kam dál