Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Objev duše

5. ledna 2017 v 21:21 | Akja |  aktuální energie

Transformace vědomí pokračuje. V minulém roce jsme pozvolna přicházeli věcem na kloub a v současném, novém roce budeme vše uvádět do praxe a to už bude zábavnější.
Abychom se my, lidé mohli změnit, potřebujeme se objevit, jako duše a nahlížet na naše bytí z pozice toho, kým jsme a ne jen z omezeného pohledu smyslů a fyzického těla.

Objev duše bude veliký mezník v lidském chápání. Tvůrci křídel a jejich učitelé řádu Lyricus nazývají duši Velký portál. Objev Velkého portálu odhadují na jednu až tři generace. Mnohé ezoterické školy s duší už dávno pracují, jen má vždy jiná jména a označení. Například Aura, Merkaba, elektromagnetické pole, vortex atd.

Rezonance mezi tělem a duší přináší každému blaženost. Pokud se tělo vyladí na tóninu duše, pak jsou spolu schopni vytvářet tu nejúžasnější realitu a nejpříznivější stav těla.

V uplynulém roce jsme se zbavovali návyků, které nám znemožnily zažívat deset oktáv lásky vlastní duše. Mnohdy to bylo i velmi bolestivé. V novém roce už budeme zažívat první krůčky ve spolutvoření s naší duší a radost a zázraky, které to s sebou přináší...
 

Jednota

25. prosince 2016 v 14:44 | Akja |  aktuální články

Saint Germain nám předává na obrázku poselství hvězdy. Posílá nám tak vědění o nesmrtelnosti, uzdravení a našich dalších schopnostech, o naší pravé podstatě. Jsou různé metody, jak se spojit s touto hvězdou, s naší merkabou. Já, zde nyní popíši jednu z nich.

K našemu probuzení do vyššího uvědomění je potřeba navázat spojení se svým nitrem. Merkabu uvidíme v meditaci, nebo ve své představě uvnitř fyzického těla, jako rodící se Hvězdu. Je živá, pulzuje, dýchá, svítí...Dívejme se na ni svýma dětskýma očima, bez posuzování, bez srovnávání, jen s radostí, kterou představa přináší.

Při pravidelné meditaci s Hvězdou, zjistíme, že se každý den malinko zvětšuje, až nebude v našem těle, ale my, uvnitř Hvězdy... A jako každá soustava se chová stejně, viz předchozí články. Obnovuje všechny středy našich buněk v těle a jejich fungování.

Čas Vánoc - čas zázraků. Saint Germain nám ukazuje, jak na to, jak se navrátit ke své přirozenosti a ke své nesmrtelné podstatě, k Jednotě.

Vnitřní dítě

19. prosince 2016 v 20:20 | Lída |  Společný prostor

Opět je tu zima. Šedivá, zamračená, téměř bez života. Příroda usíná a nabírá sílu. Sama na sobě, pozoruji, že únava a špatná strava začínají ovládat můj život. Rozhodla jsem se, vzít ho pevně do rukou a začít jednat. Vše změnit a dostat pořádnou dávku lásky a radosti do svého těla. Neměli bychom se nechat ničím brzdit, jen se pozastavme a plujme na řece Života dále. Aby nám cesta rychleji ubíhala, obohaťme si ji hudbou, která nás těší - pro zimní období doporučuji tóny kytary, houslí, rázné a rychlé tóny samby, tanga, salsy, ať se nám pořádně rozproudí krev.

Důležité, nač jsem dlouhou dobu zapomínala, byla promluva se svým vnitřním dítkem. O tento příběh bych se dnes s vámi ráda podělila.
Když jsem se podívala, do svého nitra, bylo zde pusto, tma, sychravo a chladno. Mé dítě jen přežívalo - pozbývala mu energie potřebná jen na základní životní funkce, nic víc..Leželo na chladné půdě, nehybně. Bylo bez energie a téměř bez známek života. Musela jsem se vzpamatovat a dodat mu Světlo, proud Lásky a mít velkou trpělivost. Poprosit ho o odpuštění. Pár marných pokusů o prosvícení temného vězení mne nenechaly chladnou. "Láska přeci dokáže vše!" na to nezapomeňte! Láska prosvětlila chladnou, tísnivou místnost. Slabé dítě jsem držela na hrudi a posilovala ho Zářivou Láskou, čistotou, bezpečím. Pociťovala jsem, jak společně stoupáme k místům, které jsou plné života - ocitli jsme se v přírodě. Kolem nás kvetly nádherné a pestrobarevné květiny, v zemi se tyčily vysoké, pevné a zdravé stromy, zemi pokrývala čerstvá tráva a slabé dítko vyrostlo v nádhernou a zdravou holčičku. Děvčátko kolem mne poskakovalo radostně, oči jí zářily nadšením a životem. Měla jsem takovou radost! Vzala mne za ruku a pověděla mi, ať tancuji a raduji se s ní...

Měli bychom si uvědomit, že každý máme uvnitř sebe vnitřní dítě, o které máme pečovat, rozmlouvat s ním a naplňovat ho Láskou. Díky němu se nám dostane síly, radosti a odhodlání. Únava zmizí mávnutím proutku a my budeme opět svěží. Nezapomínejte za tyto dary děkovat, radovat se z maličkostí a dělat věci, které jsme si vždycky přáli - i když už je tomu velice dávno a na mnohá přání a tužby jsme zapomněli, měli bychom se k nim zpět vrátit a potěšit sebe, svou duši i vnitřní dítko. Děkovat za osoby, které nám byly vloženy do života a poučit se z chyb - tedy správně řečeno - neustále růst...
 


Změna

14. prosince 2016 v 10:55 | Akja |  Zhmotňování přání

Všechny ty články o všech obalech všeho, nás jen měly upozornit na základní směr transformace a sice dovnitř. Prostor uvnitř s námi komunikuje prostřednictvím pocitů. Vnímání vlastních pocitů a záměrné nastolení žádaných pocitů, je ten tvůrce, je ten zdroj, po kterém je poptávka, jenž má každý hledající na zřeteli.

Pocit změníme svým zaměřením, svou vědomou pozorností. Pokud se stále zaměřujeme na to, co chceme tvořit a ještě to není hotové, dáváme svoji realitu do nesouladu a vytváříme napjaté pocity. Když se zaměříme na to, co se daří, co je příjemné, co už bylo radostné, naše pocity se zjemní a vnímáme uvnitř těla štěstí, které opět vytváří šťastnou realitu.

Deepak Chopra ve svých knihách uvádí koloběh tvoření následovně. Prvotní pocit uvnitř těla vytváří kolem sebe vibrace ( tak silné, jak silný je pocit ), vibrace tvoří naší Auru, myslící části těla zachytávají zpětně vibrace a přeměňují je na myšlenky, myšlenky tvoří opět tělo a jeho realitu.

Pokud chceme záměrně tvořit svoji realitu, můžeme zaměřit pozornost na pocity, myšlenky, nebo realitu fyzického těla, vše je kruh. Nejjednodušší je soustředit se na své pocity. Zaměřit se na jejich vylepšení. Když se např. zaměříme na své tělo, posilujeme, běháme, dáváme mu saunu, plaveme, pak chemie těla vyplaví hormony štěstí, vzniká skvělý pocit a ten tvoří žádanou realitu. Můžeme ale sportovat s nechutí, jen z pomyslné povinnosti a cítit odpor, to nám pak žádaný pocit nepřinese. Je úplně jedno kde začneme, jen je potřeba sledovat příjemný pocit.

Pobývat s lidmi, kteří se cítí dobře, je vždy povznášející. Buďme také "oni" se skvělými pocity, obklopí nás příjemní lidé a šťastná realita...

Nové myšlenky

12. prosince 2016 v 21:12 | Akja |  V časech probuzení

Celá naše galaxie má svoji energoinformační soustavu stejnou, jako má každá hvězda uvnitř a stejnou, jako má každá planeta uvnitř a stejnou, jako každá bytost na Zemi a stejnou, jako má každá buňka uvnitř těla a stejnou, jako má každý atom uvnitř atd. Znalost této fraktální struktury přinesla mnoho vynálezů i třeba mobilní telefon.

Často o ní píši v souvislosti s naší transformací, neboť je objev této soustavy, základní pilíř přeměny. Pokud jsme dříve vnímali realitu, jako něco odděleného a nezávislého na nás, tak energoinformační soustava dokládá úplný opak. Zatím je pro mnohé z nás neviditelná, ale i lidský zrak si s tím dokáže poradit. Když máme jedno oko zavřené a druhým sledujeme v úplné tmě a těsné blízkosti, lidské tělo, po chvilce zahlédneme tenké nitky světla, které jsou v pohybu. Když člověka pohladíme a pronášíme milá slova, pohyb světelných vláken se ještě zvýší a jejich délka se prodlouží.


Nové myšlenky přijímáme z energoinformační soustavy, kterou vytváříme svými pocity těla. Nové myšlenky pak tvoří jinou, novou realitu. Pro transformaci je tedy nezbytné vnímat své pocity a naučit se, je záměrně vytvářet, podle reality, kterou chceme zažívat.

Fraktální struktura tedy napovídá, že se nacházíme v energoinformační soustavě Země a ta se nachází v energoinformační soustavě Slunce a to se nachází ...atd.


Ven z okovů

9. prosince 2016 v 16:06 | Akja |  cestou ke změně

Probíhající transformace je postupný přechod k jinému uvědomění, nežli jsme prožívali do nedávných dnů. Celý proces je zdlouhavý a namáhavý. Mnoho lidí už ztratilo o takovou změnu zájem. I informace, které nás na cestě provázejí, jsou místy zmatené a nepřesné.

Málokdo věří v uskutečnění výrazné změny v našem prožívání reality. Transformační literatura zůstává v obchodech nepovšimnuta. Do popředí zájmu se dostávají staré bylinářské rady našich babiček a léčitelů. Po mnoha letech studia a praktikování se jakoby zdá, že se lidé znechuceni odvracejí od původního záměru vzestoupit.

Všichni si jistě pamatujeme ze školy, jak jsme se učili o dinosaurech. Dinosauři tady byli v plánu, jejich mohutná těla pomáhala vytvářet úrodnou zem. Jejich práce se jim skvěle podařila a oni mohli zde dále pokračovat, ale už transformováni na menší živočišný druh, aby se zde mohla utvářet i jiná forma života. Dinosauři se nepřizpůsobili a vyhynuli.

Náš život v dualitě byl stejně naplánovaný, jako život dinosaurů, ale už je v současné chvíli nepotřebný, neúnosný a přichází tedy nevyhnutelná transformace. Kdo si transformace nevšímá, plní si perfektně své úkoly v dualitě, dělí vše na dobro a zlo, rozlišuje a hodnotí, pociťuje čím dál, tím větší nepohodlí a nesmyslnost svého počínání.

Někteří z nás mají jistou výhodu, jejich paměť nebyla úplně uzavřena a vzpomínají si, jaké jsme měli těla dříve. Pamatuji se, že jsme ani nemuseli dýchat kyslík, tělo si jej umělo vyrobit z kysličníku uhličitého. ( Nedávno vyšel článek o tom, že si naše tělo vyrábí 60% potřebného kyslíku samo.) Jídlem jsme se také téměř nezabývali, jedli jsme jen nějaké ovoce. Naším fyzickým tělem protékal mohutný proud energie a naše světelné tělo, které nás obklopovalo nám přinášelo vše potřebné.

Život v dualitě velmi silně zablokoval naše fyzické tělo, ale byl to náš záměr, náš plán, který nás vedl k posílení a ochraně života. Zkušenost, kterou jsme získali z takového omezení, si poneseme ve svých genech a bude nám sloužit v časech příštích. Musíme jen pochopit, že je takový způsob života, vytvořen pokřiveným vnímáním a narovnat vše zpět, změnou myšlenek.

Není potřeba se zabývat radami našich babiček, spíše radami našich dětí. Zablokovaná těla měla stále méně energie, bylo potřeba ji dodávat z potravy, spánku a nebo si ji lidé vzájemně čerpali od druhých lidí i násilně. Bylinky také pozvedaly energii a léčily. Ale to jsou staré myšlenky, které jsou pro nového člověka už nepotřebné a které nás neustále drží a brzdí od transformace.

Vydržme, držme se, pokračujme ve své záměrné transformaci, která je stejně nevyhnutelná a předem naplánovaná. Uvědomujme si svoji "hadí sílu" uvnitř těla, seznamujme se svojí merkabou kolem těla, prociťujme pocity těla, navracejme se ke své původní podobě...


Hadí síla

7. prosince 2016 v 22:11 | Akja |  V časech probuzení

Květ života je geometrický popis Jednoty. Ukazuje nám, jak jsme vzájemně všichni propojeni v jediném bytí. Každou živou bytost reprezentuje jeden kruh a všechny se vzájemně prolínají.


Znalost květu života, zaznamenávají historici po celé Zemi, už z dávných dob. V naší transformaci, je pro nás nové, uvědomění si, okem neviditelného obalu - naší Aury. Když rozpřáhneme ruce a svoji Auru pohladíme kruhovým pohybem kolem sebe zevnitř, ucítíme jemné teplo v dlaních a příjemný pocit uvnitř těla.

Uvnitř našeho těla protéká silný proud bioenergie - hadí síla, který má okole sebe, tak jako každý elektrický proud, elektromagnetické pole - naši Auru. Hadí síla byla v každém člověku zablokovaná po mnoho a mnoho let. V současné době změn, se lidské tělo navrací ke svému původnímu fungování.

Rozprouděním hadí síly v těle si vytváříme silnou Auru, která zpětně navrací fyzickému tělu zdraví, výživu, optimální teplotu a umožňuje další zázraky.
Další kroky transformace tedy vedou k tomu, nechat Lásku ( energii ) volně proudit naším fyzickým tělem, bez všech bloků a překážek a obnovit si tím své světelné tělo ( merkabu ).


Nové uvědomění

5. prosince 2016 v 16:16 | Akja |  aktuální energie

Na místo na obrázku bychom se museli vydat do Portugalska, do města Evora. Na plochém kameni uprostřed kruhu zažíváme prý změnu vědomí bez jiného přičinění.

Nové uvědomění si budujeme i doma v běžném životě. Měsíc prosinec nás z počátku nechává jakoby zavěšené v prostoru bez možnosti ovlivnit sled událostí, ale jeho druhá polovina bude naprostý opak. Zviditelní se nám vše neviditelné a přijde uvědomění, jak jsme vše sami vytvořili.

Dnes jsem chtěla napsat o Vánocích a novém uvědomění. Vánoce jsou spojené s dárky a s radostí. Všichni lidé se ve stejný čas koupou v blahodárné energii štědrosti a přijímání, to je úžasný očistný moment pro celou společnost.

A jak je to s jídlem? Mnohokrát jsem zde psala a tóru, který obklopuje naše tělo ( merkaba ). Každý člověk přijímá veškerou výživu, kterou potřebuje z toho svého elekrtomagnetického obalu. Pokud energie proudí tělem volně, bez překážek, jsme vyživováni automaticky - sami sebou. Pokud si lpíme na starých přesvědčeních, které nás blokují, uzavírají, pak je potřeba přijímat jídlo a jeho elektromagnetický náboj z jiných zdrojů. Potrava a uvědomění jsou přímo závislé.
Dětem je potřeba dopřát kvalitní jídlo a neomezovat je vlastními stravovacími návyky.

Vánoce jsou už za dveřmi, užijme si s nimi spoustu pohody, zvonivé hudby a blahodárné energie...


Kompromis v transformaci

3. prosince 2016 v 20:02 | Akja |  V časech probuzení

Transformace lidského uvědomění pokračuje a mnozí pociťují její silné působení. Mohlo by se zdát, že transfrormace vnáší do našich životů chaos a rozklad. Ano, probíhá jisté čištění a uvolnění starého a nepotřebného, ale zároveň přicházejí nové informace, které opět přinášejí řád a harmonii.

Naší nejpotřebnější prací v současné době je, naladit se na nové informace. Jenže na jaké? Veškeré důle-žité informace máme uvnitř svého bytí. Poznáme je podle toho, jestli přinášejí krásu, radost a spokojenost. Každý den je potřeba se spojit se svým středem a čerpat odtud zprávy a poselství k dalšímu postupu.

In-formace je základní veličina veškerého tvoření. Nyní doslova tvoříme svůj svět. Je to velmi kolektivní práce, jsou v ní zapletená všechna srdce světa. Když se shodnou dva lidé na svém přání a jen ho radostně procítí, vytvářejí úžasné spojení a sílu k jeho naplnění. Kde není žádná shoda, přetrvává chaos. Zaměřme se tedy na spojování, na kompromis a tvořme tak Ráj na Zemi...

Odkaz na skvělý článek

30. listopadu 2016 v 13:13 | Akja |  aktuální články

Vkládám sem odkaz na skvělý článek, ketrý dokumentuje transformaci u čelních představitelů světa.
https://www.prvopodstata.com/2016/11/29/jak-to-ten-putin-vlastne-dela/
( Odkaz je potřeba zkopírovat a dát do prohlížeče. )

Abeceda transformace

27. listopadu 2016 v 13:55 | Akja |  Moudrost ve slovech

Lidské smysly, zrak, sluch, chuť, čich, hmat, spojují naše vědomí s myslí, tedy spíše s myšlenkami. Mysl nemá žádnou vlastní existenci, tohle slovo se používá pro vyjádření nepřetržitého sledu myšlenek. Slova jsou jen symboly pro obrazy v myšlenkách.

Slova nás velmi výrazně oddělují a vymezují z Jednoty. Přesto můžeme ve slovech nalézat poklad. Slova jsou jen takové směrovky, šipky a ukazatelé. Český jazyk velmi silně podléhal vlivu cizích jazyků, ale mnoho slov si uchovalo svůj význam. Slova vyjadřují zkušenost z vnímání smyslů.

Torus (aura) člověka obsahuje energii vědomí, zabarveného vnímáním lidských smyslů. Například když jsme spokojení, baví nás situace ve které se nacházíme, máme silný elektromagnetický obal svého těla, když jsme smutní, naše aura je sotva znatelná.

Energie z aury se do fyzického těla opět vrací a vytváří realitu našeho bytí. V současné transformaci si tohle vědění musíme osvojit, jako prvňáčkové, kteří píší první písmenka abecedy. Náš život se tak změní, stáváme se záměrnými tvůrci reality...


Vzestup do jiné dimenze

21. listopadu 2016 v 22:33 | Akja |  aktuální energie

Aktuální energie, kterými se pohybujeme jsou udávány v jednotkách Bovis, kterým sotva porozumíme. ( přehled zde: http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html ) Každý cítí uvnitř své bytosti rozechvění a všudepřítomnou změnu.

Každý prožívá jiné situace, ale v zásadě jsou všechny velmi podobné. Zbavování se starého, nepotřebného a vyladění se na nově příchozí stav bytí. Některý přechod je obzvláště komplikovaný a to u lidí na čelní linii transformace.

Máme v sobě obrovskou touhu uspět, převést náš svět do vyšší úrovně bytí. Jenže i tato touha se nachází v dualitě, takže přinesla velikou zradu lidí, kteří chtějí udržet minulý stav nevědomého bytí člověka. Poslední krůček k vzestupu, k životu v Jednotě, je opuštění touhy uspět.

Přirovnala bych to k pohádce, kdy neohrožený Mikeš osvobodí princezny a kamarádi si je odvedou a Mikše zradí. Ten pak ještě putuje nějakou dobu pustinou, nežli se dostane ke své vyvolené, která ho pozná podle darovaného prstenu.

Také si neseme své znamení a budeme brzy rozpoznáni. Uvědomujme si zradu vlastního druhu, ale zároveň ji ihned propusťme...

Očistná brána

11. listopadu 2016 v 11:11 | Akja |  aktuální energie

Dnešní den je vše trochu jinak. Všichni máme v sobě nějaké nastavení a dnešní čísla v datu, toto nastavení jakoby organizují, synchronizují. V minulém článku jsem psala o učitelích Božích a kdo to je? Jsme to my, všichni. Každý z nás se stává učitel Boží, jen každý jiným tempem.

Užijme si dnešní den v radosti a souznění se vším, co je. Rozpadání se staré reality nabírá vyšší rychlost, vstupujeme do nového světa. Všechny ty rány a křivdy jsou za námi a chystáme si realitu porozumění a vědění. Vstupujme do ní s důvěrou.

Každý si projde cestu Božího učitele, jak byla popsaná v minulém článku, ale ta mu vše jen usnadní. Usnadní pochopení nesmyslnosti oběti a sílu vlastní tvořivosti, vlastní moci nad sebou samým...

Učitelé Boží

8. listopadu 2016 v 23:32 | Akja |  aktuální články

Kniha - Kurz zázraků - je učebnice pro studenty i učitele. ( http://neoluxor.cz/beletrie/kurz-zazraku--182659/ ) V závěrečné části je popsáno jak se stát učitelem Božím.

Učitelé Boží musejí projít nejdříve OBDOBÍM ODČINĚNÍ, dále OBDOBÍM TŘÍDĚNÍ (rozlišování na hodnotné stavy a stavy bez hodnoty), třetí fáze OBDOBÍ VZDÁVÁNÍ SE (zjištění, že je vše obráceně, přijímání všeho, co přijde), čtvrtá fáze OBDOBÍ USTÁLENÍ (odpočinek, upevnění, zobecňování ), pokračuje OBDOBÍ ZNEPOKOJENÍ ( už né vlastní třídění a hodnocení, odložení veškerého souzení) a završení je OBDOBÍ DOSAŽENÍ.

Při postupu vlastní transformací procházíme každým obdobím různě dlouhou dobu a někomu se vše může zdát nekonečné. Není to nekonečný proces, má své období dosažení. Jen pochopení a uvědomění je, zvláště pro starší z nás, pracné. Zahrnuje spoustu hodin sebedotazování, meditace a vědomého záměru.

Každý se nacházíme v jiné fázi a zvláště když dojde na období ustálení, které pokračuje obdobím znepokojení, jsme tak trochu v koncích a bezmoci. Ale i to má své východisko. Proto mnoho z nás píše své blogy, stránky, abychom si dodali odvahu...

Tak jo

6. listopadu 2016 v 22:22 | Akja |  aktuální články

Transformace člověka na naší planetě pokračuje. Nepokoušejme se sobě, nám lidem, dávat nějakou vinu za náš současný stav, jen odpovědnost. Zvolili jsme si své omezení dobrovolně, ale jen proto, abychom se učili vše lépe pochopit a všemu porozumět, abychom pozvedli své uvědomění.

Doba učení je právě u konce. Nyní procházíme závěrečnými zkouškami. Včera jsem dostala dopis od letitého přítele, úchvatného duchovního učetele, který je i povoláním učitel a jeho geniální, moudré srdce se podílelo i na vytvoření krásné básnické sbírky, vydané knižně. Dopis mne však zaskočil zprávami o náročnosti zkoušek, kterými přítel v posledních dvou letech prošel. Věřím, že se nevzdá složitosti situace a bude pokračovat v naší plánované proměně dále.

Naše uvědomění každým dnem vzrůstá. Pomaloučku vše pojmenováváme novými spojeními slov, protože i mnohé nově spojujeme. Hledáme v ostatních právě to, co nás spojuje, nezatěžujeme se zbytečně rozdíly. Nacházíme také v sobě samých nového člověka, plného charakteru, cti, soucitu a lásky. A to je ta změna, to inteligentní, vyšší vědomí...


Další články


Kam dál