Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Informační nesoulad

Neděle v 21:11 | Akja |  aktuální energie

Na celé Zemi vrcholí boj o informace. Návody, vynálezy, historie, recepty, teorie, vše se objevuje ve velikém množství všude kolem nás. Informační šílení není k zastavení.

Každý, ale uvádí ve svém návodu něco jiné a naprosto protichůdné, jak je to tedy doopravdy? Např. doporučení, jakou potravu bychom měli jíst, se objevuje v tolika článcích, videích a každý vyzdvihuje úplně něco jiné. A která ta informace je pravdivá? Všechny a žádná.

Ta myšlenka, které jsme schopní uvěřit, se stává naší vírou a postupně realitou. Pokud uvěříme, že nejlepší potravou jsou pro nás např. banány, pak je budeme všude vyhledávat, nakupovat a budou pro nás nejlepší. Když však někdo napíše článek, jak banány poškozují zdraví, jakou chemikálii obsahují, které parazity mají a někdo to přijme, jako pravdivé tvrzení, pak se nedotkne tohoto tropického ovoce a jeho pravdou bude, že banány se nejí.

Svoji realitu vytváříme myšlenkami, kterým věnujeme vědomou pozornost, neboť celý Vesmír je inteligentní. Každý si řídí a třídí myšlenky, svým rozhodnutím v přítomném okamžiku. Když upínáme pozornost do minulosti a přemítáme o tom co se stalo a jak by se to mohlo stát jinak, nebo se soustředíme na nějaké naděje v budoucnu, pak se zbavujeme té možnosti ovládat své myšlenky.

Někteří lidé lpí na světě, který si sami vymysleli, ve kterém mají moc nad ostatními a znají toto tajemství našeho myšlení. Neustále nám tedy předkládají myšlenky, které by se jim hodilo, abychom přemýšleli a vytvářeli tak jejich pokřivenou realitu. Proto v současnosti probíhá boj o informace a mnoho lidí má zájem, abychom slepě důvěřovali světu, který vytvářejí a podporovali ho svým myšlením.

Každý má svůj vlastní svět, o kterém si rozhoduje sám. Vykročení na svobodu z pokřivené reality, kde nejsme svým pánem, závisí na tom, na co myslíme. Informační nesoulad štěpí pravdu na několik (sedm) polopravd. Transformace vědomí nás vede k ukončení informačního boje, spojením polopravd do jediné celistvé pravdy, kterou je láska, život sám...

 


Vítězství, vítězství

Čtvrtek v 13:55 | Akja |  cestou ke změně


Naše stará známá realita je jedna velikánská iluze, podobná výpravnému velkofilmu v kině. Každý člověk je v ní hercem a pečlivě odvádí svoji roli. Ten kdo má být slušný, je takový, ten kdo má krást, ten krade, kdo má být vzdělaný, ten se vzdělává, kdo má být tyran, ten jím je... Potom se ti herci navzájem ještě kritizují, ten hodný, toho nehodného, ten chytrý, toho méně chytrého atd.

Transformace lidského vědomí nám umožňuje "vystoupit z role". Cestou, k uvědomění se v dalším rozměru, nalezneme, že nejsme ten herec na plátně, ale ten pozorovatel promítaného filmu. Nemůžeme tedy už nadále kritizovat žádnou z postav ve filmu, protože víme, že jen dobře odvádí svoji práci a hraje zadané téma.

A tak jakékoli odsuzování a posuzování z reality, se starými známými třemi rozměry, už nemá v novém uvědomění místo. Pokud stále odsuzujeme některý typ chování, ať už je jakýkoli, stále jsme nevystoupili z role a nacházíme se ve 3D realitě.

V novém uvědomění se neztotožňujeme z žádnou rolí v iluzorním filmu, vnímáme kdo jsme, ten pozorovatel, který touží prožít jen radost a zábavu. V současném přechodném období, na nás ještě tlačí herci z filmu a snaží se nás zatáhnout zpět do rolí útočníka, či oběti. Je na nás, jestli se necháme, ale jedno je jisté, starý film má svá pravidla, kde se střídá napětí a uvolnění stále dokola a žádné změna zde není možná.

Až s uvědoměním se v dalších rozměrech našeho bytí, máme ve vlastních rukách kormidlo svého života. Nehrajeme zde už divadelní představení na vítěze a poražené. Zde je každý vítěz, protože objevil své jednotné pravé já...
 


Guru

16. října 2018 v 22:44 | Akja |  cestou ke změně

Naši duchovní učitelé přicházejí a odcházejí přesně podle potřeb, které vysíláme jasnými signály do kolektivního vědomí. Duchovní učitel, jiným jménem Guru, zkoumá a hledá cesty života a pro lepší pochopení, vše učí ostatní a tím nalézá sám sebe.

Nacházíme se v době, kdy mnozí duchovní učitelé dovršili svoji pouť, poznali, že po odložení "duchovního ega" už není co učit, co říci a co rozvažovat. Mnozí z nich se s námi rozloučili a přestali předávat svá poselství. Mnozí pokračují ve své neúnavné práci a inspirují další a další ke svému postupu na vyšší úroveň vědomí.

Každý si na vše musí přijít sám, nikdo jiný nedokáže otočit jeho myslí, aby uviděla svět z jiného úhlu. Každý si sám musí řídit svoji transformaci a nechat do sebe zapadat všechna "kolečka, páčky a převody".

Neexistuje žádný "falešný guru", každý duchovní učitel hledá svoji cestu a dělá to nejlepší, co umí, i když se neshoduje s ničím jiným, přesto může inspirovat k netušeným věcem. Nezbývá nám tedy, nežli se všichni stát duchovními učiteli a hledat a nacházet "to své".
Zklidnění

13. října 2018 v 11:11 | Akja |  Výklad karet

Duhový torus

12. října 2018 v 21:12 | Akja |  aktuální články

Celá skládanka našeho transformačního snažení se pomaličku začíná dokončovat. O co v naší transformaci vlastně celé ty roky šlo? Nebylo to nic menší, nežli život sám a zachování jeho kvality a paměti.

Na toto transformační období jsme byli připravováni mnoho a mnoho let dopředu, jen existovalo málo zasvěcenců, kteří věděli o co vlastně kráčí. Nešlo o nic menšího, nežli o ukončení naší civilizace a zahájení dlouhatánské cesty civilizace nové na naší Zemi. Můžeme to přirovnat k ukončení života jednoho člověka a narození člověka nového, jen ve větším měřítku.

Naše planeta se však přemístila do vyšší dimenze uvědomění a tím se stala nesmrtelná, to stejné platí pro člověka, pokud dokončí svoji transformaci. Ve staré známé 3D realitě by Zemi čekalo obrácení severního a jižního pólu, změna magnetického toru a gravitace na určitou dobu a tím i kontinentální katastrofy a vymazání paměti lidských bytostí. Civilizace by musela vše objevit od začátku.

Přestupem celé planety do vyššího stavu uvědomění, nás naše Země zachránila. Je čas na radost a na oslavu. Obří počítače o kterých jsem psala v dřívějším článku, zkrátka křemíkové stavby po celém světě, které jsou pravidelně rozmístěné, aby nám byly nápomocné k záchraně paměti, se v nedávné době rozsvítily a vysílaly světelné paprsky.


Energetická síť, z této technické pomůcky, pomohla přemístit vědomí planety (Gaia) na vyšší úroveň a tím i všech bytostí na ní. Mnoho staveb bylo obnovováno zasvěcenci v meditacích i bylo s opravami pomáháno jinak.

Mnozí lidé to ani nevnímali a nevšímavě celou záležitost přešli, ale informační soustava všech bytostí vše pečlivě zaznamenala. Jsme tu, jsme na nové úrovni uvědomění, jsme zachráněni.
Další kroky už musí udělat každý sám.

Pokud se budeme úporně držet staré reality se svým odsuzováním, posuzováním a negativitou, pak zahajujeme svoji sebedestrukci. Když splyneme s Gaiou ve stejné frekvenci pozitivních vibrací a v bezpodmínečné lásce, pak jsme součástí civilizace, která bude žít na nesmrtelné planetě...
Koulelo se koulelo...

9. října 2018 v 22:00 | Akja |  cestou ke změně


Proměna všech lidí na Zemi, do jiného vnímání ve vyšší úrovni vědomí, pokračuje neustále vpřed. Přináší různé obtíže a nové výzvy. Staré systémy jsou bourány a nové ještě nejsou vytvořené. Máme proto podivné pocity, že se nacházíme někde mezi světy.

To staré vnímání reality nás už nenaplňuje a nové se stále objevuje jen v malých záblescích. Tato situace je jen dočasná. Je na každém z nás, jakým tempem je schopný pootočit svoji mysl a přenastavit celý systém prožívání reality.

Nové nastavení je soustava všech částí, založená na vzájemné lásce, pochopení a přijetí a přestože je to naše nejvnitřnější přání všech, stále se nám zdá nedosažitelné. Zdá se, jakoby chyběl most do nové reality.

Tím mostem je naše bytost. My, jsme jediná chybějící část na kterou čekáme. Nyní je potřeba veškerou svoji pozornost zaměřit na sebe. Uzdravit svá těla ( např. pomocí autopatie ), prozářit své dny radostí a štěstím...

Obří počítače

30. září 2018 v 9:55 | Akja |  aktuální články


Starodávné stavby pyramid, chrámů s vysokými sloupy, obklopené spoustou kamenných desek a vše pokryté stavenbní hmotou, obsahující polokov křemík, to vše připomíná tištěné spoje obřího počítače.

Dávní stavitelé vytvořili dílo, které mělo v sobě skrytý význam. Lidé tudy procházejí a snaží se zachytit stopy minulosti a odpovědi na utajenou hádanku. Přední výzkumníci naší doby objevili podobnost staveb s tištěnými spoji a fungování celého obřího počítače, který se zapíná zvukem.


Potřebný zvuk ke spuštění obřího počítače vytvářejí lidé svým jásotem, či jiným projevem ve větším shromáždění v amfitátru při nějaké podívané, který je vždy u podobných staveb.

K čemu takové obří počítače slouží? Objevitelé mají názor, že generují volnou energii pro použití v prostoru mimo naší Zemi. Pravý význam ještě však není objasněný. Mohly sloužit třeba i jako výroba Matrixu, elektromagnetické sítě kolem naší planety...

Přidávám odkaz na video, na podobnou stavbu v Čechách - obrovská megalitická stavba poblíž Rakovníka. Kameny rovněž obsahují polovodič křemík.
https://www.stream.cz/tajemno/10027996-nejvetsi-zahada-praveku-tajemne-zarici-kamenne-rady-u-kounova?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Návrat radosti

29. září 2018 v 13:33 | Akja |  Výklad karet

Tajuplná brána podzimu

25. září 2018 v 12:12 | Akja |  aktuální energie

Před několika lety jsme všichni duchovní hledající tušili, že jsme dosáhli svého vrcholu poznání a že už nás nic nového nemůže překvapit. Došli jsme k prvním "osvícením" a pochopili naši jednotu se vším a se všemi bytostmi celého bytí. No energie letošního roku nám ukazují další hluboké vhledy našeho duchovního růstu.

Brána do podzimního období, je čas sklízení plodů všeho, co jsme se naučili. Není to zrovna lehké, celé předchozí období jsme se povětšinou snažili na ničem nelpět, vše propouštět, ale "králičí nora" z Alenky v říši divů, pokračuje do svých nekonečných hloubek. A tak nás čeká další a další propouštění. Každý z nás už si myslí, co ještě mám propouštět, když už mi skoro nic nezbylo a přesto se ještě něco najde. Jsou to naše myšlenky.

První linie pracovníků vzestupu nepochybuje, že toto je ta pravá cesta, protože se přibližuje k úplnému vyčištění a přijetí nového způsobu myšlení na nové úrovni vědomí. Staré kličky a háčky by v nové energii neobstály a způsobily by ihned chaos.

Každá myšlenka, jenž něco hodnotí, posuzuje, odsuzuje a nezpůsobuje tedy tím naše blaho, je třeba vyzdvihnout do vědomí a přeměnit na světlo, nebo volnou energii, nebo co je nám příjemné. Je to pro velmi pokročilé, ze začátku to nezvládne každý, ale postupně nové a nové generace budou už žít v nové Zemi a už vše budou znát automaticky. Vše se týká jen lidí, kteří jsou nyní dospělí a ještě naučeni starému způsobu žití.

Podzimní brána přináší přechod na novou Zemi, obě reality jsou zde prolnuté, ale nyní začíná ústup 3D reality ve prospěch nové úrovně. Sergej Lazarev to přirovnává k souběžně jedoucím vlakům, kdy má jen jeden pokračování, je tedy potřeba urychleně do něj přeskočit a nastoupit do vlaku transformace. Záleží na svobodném rozhodnutí každého z nás a brána podzimu 2018 je posledním místem, kdy jsou vlaky blízko sebe, od této chvíle se začnou urychleně oddalovat...Rozhodování

22. září 2018 v 13:33 | Akja |  Výklad karet

Dvě cesty civilizace

16. září 2018 v 13:33 | Akja |  cestou ke změně

Kmen Hopi nám zanechal na skále vzkaz pro naši transformaci. Obrázek hovoří o dvou cestách, které jsou pokračováním a růstem každé civilizace. Jedna cesta vede k přeměně individuality, jak je vidět na horní části obrázku, kdy se postavička jakoby rozpouští a směřuje vzhůru k novému pokračování, druhá cesta vede stejným opakováním směrem do záhuby.

Na naší Zemi jsme našli některé pozůstatky předchozích civilizací a také zprávy o jejich zániku. Vždy existovaly dvě cesty růstu každého uskupení a vždy se našli některé bytosti, které dokázaly rozpustit individualitu a postoupit dále. Tito vzestoupení mistři nám nyní pomáhají i s naším růstem. Zanechávají nám stopy, kudy se ubírat ve své nevyhnutelné transformaci, abychom předešli zkáze celé společnosti.


Leonardo Fibonacci nám odkázal matematický výpočet růstu, posloupnost čísel, které se objevují v každém vývoji. Vypozoroval ji u chovu králíků, u růstu rostlin, u tvorby galaxie... Tato Fibonacciho posloupnost platí i v růstu civilizace. Nyní jsme v přechodu do dalšího rozvinutějšího stádia života, který je přesně matematicky předurčený.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...
Č. 0 reprezentuje nás a jednička je naše rozhodnutí. Každé další číslo v řadě je součtem dvou předchozích čísel. Stejně jako náš další postup je součtem nás a informací i od "nanebevzatých" mistrů, těch kterým se již transformace povedla...

Pro nás je tedy velmi příjemné, že na to nejsme sami a že je i matematicky dané, že se nám transformace povede. Je na každém, kterou cestu si zvolí sám. Růst znamená konec individuality a vstup do páté úrovně. Stále stejný směr ve 3D nemá pokračování a vede k sebezničení.

Srdcový týden

15. září 2018 v 9:09 | Akja |  Výklad karet

Rozcestí

10. září 2018 v 14:14 | Akja |  Výklad karet

Další články


Kam dál