Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Multidimenzionální bytost

Neděle v 15:55 | Akja |  V časech probuzení

Naše uvědomění se pomalounku přesouvá z jedné úrovně do druhé a to, co dříve bylo zásadní a důležité se náhle mění na banální a nepodstatné. Celý proces se děje postupně, ale nenechává nikoho na pochybách, že má své směrování a cíl.

Na naší cestě transformací se učíme myslet pozitivně, s láskou a přijímat i odlišné názory a odkládat boj proti nim. Zaměřením, do středu své bytosti ( mezi solar plexem a srdcem ), dokážeme pocítit svoji duši, když vnímáme celou energetickou kouli, kolem tohoto jádra. Veškeré informace, které k nám přicházejí skrze náš střed, duchovní srdce, vnímáme pocity, jenž náš rozum převádí na myšlenky.

Nyní jsme ve fázi transformace, kdy se učíme, pocity vnímané duchovním srdcem, přeměňovat jen na ty žádoucí, shodné s naší podstatou. V takovém případě nacházíme stálé zdraví, stálé mládí a neohroženost. Neomezují nás už starosti a nemoce. Duchovní srdce tak vnímá větší přísun energie a rozšiřuje celou energetickou strukturu těla.

Pracujeme na více úrovních vědomí a přestáváme se stotožňovat s rovinou Ego-oddělení, s jeho kritickým přístupem ke všemu a nalézáme shodu s úrovní našeho vyššího já. Zatím je to pro nás velmi nezvyklé, ale po krátkém čase si na své bývalé omezení ani nevzpomeneme...
 


Chobotničky, ničivá zbraň Matrixu

4. prosince 2018 v 14:44 | Akja |  Nápovědy ve filmech

Dnes bude řeč o chobtoničkách z filmu Matrix. Jmenovaný film je označován za tzv. budíček pro lidstvo. Odkud vzali bratři ( sestry ) Wachowští námět, nám není známo, ale věříme, že je v něm spousta nápověd pro nás všechny.


Hlavní postavy ve filmu jsou přiřazovány k částem naší celkové bytosti. Trinity např. představuje naši ženskou část, Neo zastupuje mužskou část, Morfeus je náš rozum, agenta Smitha způsobilo naše Ego, Vědma reprezentuje intuici, Rada starších se chová jako naše emoce atd. Ale kdo jsou chobotničky?

Chobotničky ve filmu představují naše MYŠLENKY. Město strojů, kam se Neo v posledním dílu vydává pro záchranu Sionu, je řídící ovladač myšlenek. Ve filmu byly chobotničky ztvárněné, jako ničivá, útočná, avšak omezená zbraň, kterou jsou i naše myšlenky, řízené nečestným záměrem.


Odpojení Nea od všech těch kabelů a strojů umělé inteligence, představuje naši transformaci se zbavováním se všech nepotřebných myšlenek, které nás spoutávaly.

Ve městě strojů dokázal Neo vypnutí všech útočných chobotniček ( nežádoucích myšlenek ) a zachráněním města Ráje. Také my, zažijeme svůj Ráj po zbavení se myšlenek na útok a na strach. Zbývá poslední otázka. Kde je zmíněné město strojů, kde se nachází řízení našich myšlenek?

Neo ve městě strojů dosáhl klid zbraní, díky přemožení agenta Smitha. Neo se tedy v přeneseném významu zbavil Ego-oddělení a dosáhl mír. Zdroj našich myšlenek ( město strojů ) se nachází mimo naše tělo, ale je s námi v těsném spojení v našem duchovním srdci. My, rozhodujeme o tom, jestli útočné chobotničky zničí náš Ráj, nebo jestli se zbavíme Ego-oddělení a zůstaneme s našimi myšlenkami v míru...
 


Touha

4. prosince 2018 v 6:30 | Akja |  aktuální energie

Měsíc prosinec přichází s jasným úkolem a sice, dostat se do harmonie se svým vnitřním bytím. Při naladění se do středu svojí bytosti cítíme přesně to, po čem toužíme. Pokaždé, kdykoli se navrátíme vědomou pozorností do tohoto centra, máme přístup k harmonii bytí.

Veškeré naše slova a činy směřují k prožívání touhy našeho srdce. Sladit se s tím věčně harmonickým bytím uprostřed našeho těla, je možné při prožívání velmi příjemných zážitků, při radosti a dalších projevech Lásky.

Pokud se nacházíme vědomou pozorností v minulosti, nebo budoucnosti a nejsme si vědomi přítomného okamžiku, stává se naše touha nenaplněná a jsme vyvedeni z rovnováhy. Pak se nám zdá, že naše touha pracuje proti nám a že je zbytečné o něčem snít...

Naše touha vždy vyjadřuje harmonii se svým vnitřním bytím v jádru naší bytosti. Oddělení od něj, způsobovalo nemoce, nedostatek a chaos. Nyní prožíváme návrat k jednotnému bytí s vlastním srdcem, které umožńuje naplnění každičké touhy a prožívání harmonie.


Vodní říše

29. listopadu 2018 v 10:33 | Akja |  aktuální články

V chladu nastupujícího období zimy se málokdo zajímá o vodní svět, až na Vánoce, kdy si mnozí koupí kapra, potěší se jeho němou tváří ve vaně a pak ho vypustí do řeky. Jestli kapr toto zacházení vydrží, to už je na jiný článek, zde se chci rozepsat o vodní říši a tarnsformaci vědomí.

Malé děti reagují na všechna zvířátka velmi nadšeně a co teprve rybky, jejich ladný pohyb, pobyt ve vodě, jejich barvy. Nebezpeční vodní živočichové se pohybují ve vzdálených oceánech a jen zřídka se objeví u pobřeží na připomenutí, že i vodní říše má stejné principy, jako náš pozemský svět.

Delfíni a velryby nám ukazují svým životem mír, lásku a svobodu. Pusťme svým dětem nahrávku zvuků těchto nejmoudřejších tvorů planety a zažijeme kouzelné pohledy a otázky, které tato hudba vyvolá. Delfíni a velryby svým "zpěvem" ovlivňují dění na naší Zemi, kde udržují vysoké frenkvence a blaho, ale sami na to nestačí.

Lidé se svojí transformací hledají tyto vysoké pozitivní vibrace, kterými mohou změnit svět na lepší místo pro život. Meditujme proto se zpěvem velryb, uvědomíme si jejich pomalost, jejich sílu, jejich radost, jejich klid, jejich vyšší řád všech věcí a objevíme spoustu nového...


Rozlučme se, se smrtí...

20. listopadu 2018 v 9:33 | Akja |  aktuální energie

Nesmělé první krůčky v nové realitě ještě nejsou zaměřené nějakým určitým směrem. Jsme v přechodném období, kdy už nejsme stotožněni se starým uvědoměním se v úrovni, která nepodporuje věčný život a ještě nejsme plně ukotvení v novém rozměru své bytosti.

Naším úkolem bylo, překonat Ego-oddělení a splynout s jednotnou myslí. Ego vytvářelo cyklus života a smrti. Veškerá naše rozhodnutí, pod nadvládou Ega, nás vedla jen do konce našeho života a do umělého cyklu reinkarnace se stále stejným oddělením.

V novém uvědomění věčného života jsme nyní na úplném začátku. Cvičíme se nyní v soustředění své pozornosti do středu své bytosti na své já a tím rozpouštění nadvlády Ega. Obnovujeme své žití ze srdce.

Z filmu "Above Majestic" se dozvídáme o nesmrtelných lidech, kteří používají ke svému přežití životy jiných, nebo své vlastní klony, pomocí genového inženýrství a zakrývají své bytí zprávami o své letecké, či jiné nehodě a změně identity. Ale nic takového není potřeba pro svůj věčný život provádět, stačí k němu dojít zcela přirozeně duchovní cestou. Tato možnost je tu pro všechny, ne jen pro ty, kteří si ji mohou svými miliony zaplatit. Navíc jejich způsob nesmrtelnosti je řízený stále Egem, takže vede opět do slepé uličky.

Je to pro nás všechny velmi nové a pro mnohé ještě neuchopitelné, ale došli jsme do místa, kde se před námi rozprostírá nová perspektiva a my ji nesměle ze své periferie pozorujeme a opatrně našlapujeme okolo. Ťuky, ťuk - je otevřeno...

Ztráta

17. listopadu 2018 v 12:44 | Akja |  Výklad karet

Shamballa

13. listopadu 2018 v 15:55 | Akja |  cestou ke změně

Vysoko v horách Himaláje se prý nacházelo město Shamballa. Není to obyčejné město, jako spousta jiných, protože ho nemůže vidět každý. Nemůžeš tam přijít s hlavou obtěžkanou osobní vinou a tělem, ve kterém neproudí energie všemi dráhami pro ni určenými.

Toto město můžeš navštívit, kdykoli zatoužíš po spojení s pradávnými mistry moudrosti. Naučíš se zde novému způsobu bytí, poznáš jiné materiály a možnosti, kterými život oplývá. Pochopíš další způsoby komunikace, mezi lidmi navzájem.

Příchodu do takového místa předchází bezpodmínečné přijetí sebe sama. Toto místo vzniklo na podporu bytostí, které udržují paměť mimo umělé nosiče. Uprostřed města se nachází obrovská fontána se zářící, příjemně teplou a průzračně čistou vodou. Tyto jemné bublinky tekutiny jsou rozptýlené po celém městě. Propojují vzájemně všechny přítomné a slouží jako materiál na projevení čehokoli.

Město Shamballa se přemísťuje, nyní se nachácí v souhvězdí Pastýře, ale ani tam nikomu neodmítne přístup, kdo se cítí být povolaný ke vstupu, či hledá jakoukoli odpověď.

Dříve bychom článek o městě Shamballa považovali za fantazii, ale nyní, v období transformace, činíme nesmělé první krůčky a seznamujeme se s dalšími rozměry našeho vnímání. To, co bylo dříve snem, se postupně stává naší realitou. Užívejme si svého bytí v celé jeho nadheře a navštivme všechna zákoutí společného světa.

Splněné přání

10. listopadu 2018 v 18:11 | Akja |  Výklad karet

Vzestup je vlastně sestup

8. listopadu 2018 v 9:36 | Akja |  V časech probuzení


Pokud jsme se rozhodli pro vzestup do vyšší úrovně vědomí, jsme vlastně na cestě sestupu. Vědomá pozornost se vrací zpět do svého počátku, do jádra naší bytosti v srdci.

Z matčina oplodněného vajíčka se nejprve v jejím těle vyvíjí první orgán plodu a sice srdce, kde jsou uloženy všechny informace pro náš rozvoj. Všichni se tedy vyvíjíme ze srdce. V tom místě jsme ve spojení s celou inteligencí všehomíra.

Náš další krok transformace je sestup vědomé pozornosti z šišinky mozkové do středu naší bytosti v srdci. Mnohým z nás se to zdá podivné a neproveditelné. Výsledky ale každého překvapí.

Zaměřme svoji pozornost na nějaký keř, či strom, chvíli jej pozorujme. Při běžném usídlení vědomé pozornosti v hlavě, budeme mít různé myšlenky, jak se strom jmenuje, jak je vysoký, jakou barvu mají jeho listy, proč tu tak stojím apod., dále přesuneme své soustředění do svého srdce a podívejme se na ten stejný strom a po chvilce přijde veliké poznání, které nebudu prozrazovat.

Sama jsem byla překvapená, jak lidé reagovali na pohled na strom z jiného místa pozornosti, nežli obvykle a hned bylo jasné, že strom milují, že by mu nedokázali ublížit a nijak ho poškodit.

Transformace se ubírá svým pomalým tempem, máme spoustu času na sestup do jádra své bytosti, ale bez tohoto kroku, jsme stále lapeni svým Egem a nepohneme se z místa. Nemůžeme si ztěžovat na sílu temnoty (našeho stotožnění se s Egem ) a být stále ve tmě, je potřeba vyjít na světlo...


Kybalion a transformace

2. listopadu 2018 v 11:11 | Akja

Sedm hermetických zákonů Kybalionu:

1. ZÁKON MENTALISMU
2. ZÁKON SHODNOSTI
3. ZÁKON VIBRACÍ
4. ZÁKON POLARITY
5. ZÁKON RYTMU
6. ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU
7. ZÁKON POHLAVÍ - RODU


Procházíme stále všemi těmito zákony a dostáváme se nad ně, do prvního zákona mentalismu, jehož pochopením, se stáváme transformovaní. Tam vede naše cesta. V současných dnech se vše dokonale poskládává, aby každý mohl prožívat nádherné chvíle uvědomění vlastního probuzení...


Před něčím

2. listopadu 2018 v 8:22 | Akja |  aktuální energie

Aktuální energie měsíce listopadu by se nechaly shrnout do slov - před něčím. Většina z nás lidí, jdoucích po stezce transformace, se ocitla ve stavu očekávání něčeho, nějakého vysvobození, které sami nedokážeme definovat.

Zastavení na této cestě jsou plánovaná a předem připravená, ale zpoždění, které prožíváme v posledních měsících, se zdá neočekávané a jakoby mimo plán, ale i pro tuto situaci je předem určený postup. Každá varianta vzestupu je již dávno vytvořena. Tato změna přináší rychlejší uvědomování jedné části lidí.

Vracíme se neustále ke starému zaběhnutému způsobu života, s jeho smutkem, beznadějností a celkovou neutěšeností, ale už s novým pocitem. Se silou, s úsměvem na tváři vyhlížíme nové dny. Změna jakoby přešlapuje za dveřmi, ale otevřít už musíme jít sami.

Stojíme "před něčím" novým. Jsme na prahu svobody proniknutí do pravé podstaty všeho v nás i kolem nás. Nacházíme se před objevem fungování záraku...

Další články


Kam dál