Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Život v králičí noře

Neděle v 20:20 | Akja |  aktuální energie

Aktuální energie nás vytahují z našeho podzimního usínání. Změna proplouvá naším vědomím. Kdybychom se chtěli vrátit ke starým zvykům a činnostem, cítíme, že tam už je cesta zavřená. Nové prostory a návyky ještě nějsou dostatečně vytvořené. Pohybujeme se zvláštním místem, které nenavazuje na předchozí události ve stejném nastavení.

Přirovnala bych logiku tohoto místa, k příkladu jedna plus jedna rovná se kapky deště, nebo vidlička a nůž rostou v lese apod. Co zde musíme pochopit? Nyní potřebujeme poznat JEDNOTU. Doposud jsme prožívali situace a uvědomění v oddělení. To nové v tomhle místě transformace je sjednocení.

Dříve jsme říkali - můj život, bojím se o život - a vnímali život, jako něco odděleného od nás samých. Nyní přichází uvědomění - já jsem život. Nově se učíme zažívat děje z pohledu života samého. Dříve jsme pozorovali vesmír, jako jinou, oddělenou část prostoru, nyní máme vědění - já jsem vesmír.

Hodně se hovoří o kvantovém posunu a to je právě ono. Zanechat lineární uvažování za sebou a protáhnout se Alenčinou králičí norou do nového pohledu na svět. Není to nic popleteného, nic bláznivého, je to opravdové...
 

Geometrie pro život

Pátek v 11:33 | Akja |  V časech probuzení

Obnovit v nás všechny informace, spojené s naším životem, není snadný úkol. Když někdo slyší nové pojmy, vytváří si ihned odpor ke změně a říká - k čemu potřebuji znát pojem Merkaba, či další jiné. Ale všechno je jinak, jako vždy.

Celý můj blog Transformace-Akja se zabývá přeměnou lidí v zajetí, na nového člověka, svobodného, nespoutaného, na obyvatele svého pravého já. Uvědomme si, prosím, co nás nejvíce spoutává, kdo nás nejběžněji ovládá. Je to vždy to a nebo ten, kdo má více informací.

Každý z nás, má přístup uvnitř sebe, k celému oceánu informací, jen je potřeba překonat počáteční odpor a mít chuť informace "dolovat" (dolovat Akášu). Jakmile se napojíme na vnitřní zdroj, pak jsme ihned volní.

Když žijeme závislý život na okolnostech, na ostatních, na předkládaných informacích, pak jsme neustále v zajetí těch věcí a těch bytostí, které informace a přístupové kódy k člověku mají. Nebylo by příjemnější dostat se z vlivu ostatních a objevit své JÁ ??? Stačí opravdu jen málo, zaměřit se do svého nitra a dát mu důvěru. Zkoumat pojmy, které v nás nějak rezonují...


Co ví osud?

18. října 2016 v 22:55 | Akja |  V časech probuzení

Skalární technologie využívá principy, které se mi v poslední době samy ukazují, zřejmě proto, že mám o nich psát. V předchozím článku jsem psala o modrotisku, o řetězcích DNA s předlohou pro náš život. V jiném článku se zase objevily pospojované řetězce hvězd, jenž jsem zahlédla na noční obloze.

Stejně, jako člověk objevil fraktály a jejich využití, přišli lidé také na skalární typ energie. Samozřejmě, všechny vynálezy, nejdříve lidé míří sami proti sobě, až později se zabývají mírovým přínosem. Dříve, bychom měli obavy, z použití skalární technologie, ale v době transformace lidského vědomí, můžeme vše proměnit v úžasnou realitu.

Hvězdná obloha je blueprint pro život celé galaxie. Tvoří předlohu pro všechny události.
V dřívějších dobách si někteří lidé odtud stahovali informace pro budoucnost a ovládali tak ostatní. Nyní vše pokročilo velikými skoky vpřed a taková manipulace již není možná.

Po mnoho let jsme byli odstrčeni od veškerého vědění a od své vlastní síly a moci, transformace nás nyní vrací zpět. Užívejme si vítězoslavně svůj návrat domů...

 


V časech probuzení

17. října 2016 v 10:12 | Akja |  V časech probuzení

V každém z nás je vnitřní uspořádání jednotlivých částeček pospojováno do základních řetězců, které jsou nazývány MODROTISKEM, nebo předlohou pro naše bytí. Splynutí s modrotiskem svého bytí, nám zaručí dokonalé zdraví, spokojenost a naplnění. Každý blok, omezení modrotisku nám způsobuje nevyváženost v celém našem životě. Naším úkolem v současnosti je uvolnit se a opět se naladit na svůj modrotisk.

Andělé, Archandělé, Mistři jsou též součást naší předlohy. V každém z nás se nachází část takové bytosti, která je z nás vyzařována naší povahou, naším chováním. U každého je to jiné a převládá jiná bytost. Nyní se učíme pojmout všechny typy do své jedné bytosti. Pročišťujeme cestičky jejich příchodu k nám.

Tekuté krystaly našeho bytí vyleštíme radostí, láskou, klidem, odevzdáním se. Krystalické struktury z vnějšího prostředí, mají také schopnost ovlivnit naše rozhodnutí. Pro svoji podporu, při vyladění se na svůj modrotisk, pořiďme si domů křišťál, nebo krystal polodrahokamu, který nás nějak zaujme. Kameny očištěme a sdělme jim náš záměr, ony nás budou dále v našem odpojování od starého, nepotřebného podporovat a také chránit před jinými krystalickými silami ( Saturn )...

Odpojování se od starého já

11. října 2016 v 8:58 | Akja |  V časech probuzení

Transformace našeho bytí už je na samém kraji svého završení. Pomalu se pouštíme starých, nepotřebných vzorů myšlenek, které pramenily z našich negativních pocitů a vrháme se do nové reality. Přirovnala bych to k luku a šípu. Nejdříve luk natáhneme do opačného směru, nežli má vystřelit šíp a pak, když už je maximálně napnutý, povolíme a šíp vymrštíme vpřed.

Protože se v přirovnání k luku a šípu, nacházíme na zpětném chodu v té nejkrajnější, nejnapjatější situaci, zdá se vše nekonečné a znovu rozjitřené, ale ihned po povolení bude následovat směr ven, tam kam máme namířeno.

Nedávno jsem slyšela příběh jedné manželské dvojice. Bydleli na vsi. Paní pečovala obětavě o rodinu a pán chodil do práce ošetřovat skot. Po práci vysedával s lahví alkoholu, o ženu se nezajímal a ke všem byl velmi nepřívětivý. Paní už nevěděla kudy dál, ve svazku se cítila velmi nešťastná. Až jednoho dne, kdy šel pán opět do práce, utrpěl tam velké zranění, kráva ho propíchla svými rohy. Dostalo se mu pomoci a ležel nějakou dobu v nemocnici. Paní se o něj opět starostlivě postarala. Pán v nemocnici prozřel a úplně se od základu změnil, přestal pít alkohol a opět miluje svoji rodinu a hezky se k ní chová. Takový stav už trvá nejméně rok.

Každý má jinou cestu, jak se odpojit od staré reality. Většinou dochází k velikému utrpení, ale není to nutné a potřebné. Je možné vše zvážit v klidu a předejít tomu, nechat se sebou samým někam manipulovat. Pusťme všechny problémy a neřešitelné situace a vydejme se na cestu vpřed...

Následujme nadšení

8. října 2016 v 23:23 | Akja |  V časech probuzení


Transformace našeho bytí se dostává do nových a nových zatáček a zákrut. To si totiž uvědomujeme vědomí v nových prostorech sebe samých. Nejsme zvyklí myslet tímto způsobem a nepovažujeme to ani za normální. Jenže to "normální" není náš směr. Naše cesta je ve směru to "nové".

V jistém smyslu, rozšířené vnímání, které nám naše transformace umožňuje, není nové. Vracíme se ke svému původnímu uvědomění bez omezení, jenž vytvořily pokřivené myšlenkové formy. Stále jsme měli a máme všechny schopnosti po kterých ve skrytu svého bytí toužíme, jen jsme na ně zapomněli a odvykli si je používat.

Jak probudit všechnu tu spokojenost, spontánní chování, odvahu a klid? Nadšením. Není potřeba soustředit pozornost na všechny záležitosti kolem nás, stačí si všímat svého nadšení. Nyní procházíme úsekem, kdy by se nám velmi hodily klapky na oči a na uši. Rozhodněme se pro jednu věc, která přinese někomu radost a pracujme pro ni, bez ohlížení se napravo, nalevo. Ostatní záležitosti nechme tak trochu plavat.

Procházíme odpojením se, od dřívějšího nastavení a pokud budeme řešit stejné věci, zabývat se stejnými myšlenkami, pak by to byl nekonečný proces. Umožněme si tedy chvilkové zastavení a koncentraci mysli na tvorbu s nadšením a pro radost...

Vyladění se na proud vědomí

1. října 2016 v 9:55 | Akja |  aktuální energie

Nový měsíc obrátil list kalendáře a máme tu další pootočení našeho vnímání. Začínáme si teprve uvědomovat, co vlastně ta transformace je, co přináší, co nám bere a co představuje. Nejvíce pracuji na odhalování dalšího postupu v životních změnách ve snech a v meditaci.

Dnešní sen mi vysvětloval proud VĚDOMÍ. Vylaďování se na vědomí, bez postanního šumu. To nás bude provázet měsícem říjnem a dalšími měsíci. Pokud chceme vidět v našich životech změnu, mírové uspořádání společnosti, skoncování s nemocemi a utrpením, pak je nezbytné vyladit se na proud vědomí.

Oddělování se od předchozího způsobu bytí nám přináší různé nepohodlí a zmatky, které jsou vidět všude kolem nás. Začíná se měnit i minulost v naší paměti. Možná objevíme i u sebe, že si pamatujeme historické události nedávné minulosti úplně jinak, nežli jiná skupina lidí. Děje se to, protože obýváme nový čas a prostor. V přírodě je to úplně běžná záležitost, kterou rostliny a horniny prožívají každý den.

Náš život se opět ustálí a budeme prozkoumávat své možnosti v další podobě bytí, ta předchozí je už vyčerpaná a přežitá. Naše vyladění se na proud vědomí, přináší neomezené možnosti. Je to pro nás nesmírně náročná práce, kterou někteří odmítají a raději volí život podobný životu robota, otroka. Ráda bych napsala, že to jde hravě a lehce, ale nemám tu zkušenost.

Už jsme na novém území, jen se potřebujeme na něj vyladit a probudit se v něm. K tomu je potřeba soustředit svoji pozornost na uvědomování se a dát k takovému procesu svůj souhlas...Nové vnímání sebe samého

29. září 2016 v 22:11 | Akja |  cestou ke změně

Včera jsem se dívala na noční oblohu, která byla velmi světlá, protože mi hvězdy ukázaly svoje taje. Všechna světla na nebi se spojila do vláken, která se vzájemně dotýkaly a tvořily světelnou strukturu, jako kdyby tam rostly obrovské stromy, poseté žárovičkami. Jakoby byla obloha živý organismus se světélkující sítí žil a vlásečnic. Byla to úchvatná podívaná.

Dnes bych chtěla napsat něco z minulosti našeho bytí. O životě lidí na naší Zemi se dozvídáme ze střípků dochované historie. Většinou ale tápeme a naše minulost je nám velmi zastřená. Nyní v čase transformace, kdy zažíváme neobvyklé úkazy a děje, jsme stále více otevřeni pochopení neobyčejných událostí v životě lidském.

V mé paměti se uchovala vzpomínka, kdy na Zemi bylo ještě málo rostlin a my lidé, jsme zde začali pobývat. To zajímavé na tom je, že jsme dýchali zřejmě kysličník uhličitý a dokázali jsme z něj využít kyslík. Přirovnávám si to s naším dnešním stravováním, kdy ze stravy, kterou jíme, využíváme sluneční energii. Někteří z nás, již čerpají sluneční energii rovnou a tak se vyživují.

Procházíme neustále změnami. Změna je naše jediná jistota. Nalaďme se proto na transformaci, nelpěme na starých zaběhnutých postojích a vítejme radostně nové. Novou Zemi, nového člověka, nové nápady, nové přátele a nové vnímání sebe samého...
A co mimozemšťané?

24. září 2016 v 18:08 | Akja |  V časech probuzení

Žijeme v době, kdy je Basharem, předpovězeno, že každý z nás už bude mít povědomí o životě i mimo naši planetu. První nezvratitelný kontakt s mimozemšťany je plánován na rok 2033. Kontakty, které se uskutečnili dosud, byly málo úspěšné, lidé většinou dostali strach a vše bylo ukončeno.

Mám také podobné zážitky, seděla jsem v noci sama na balkoně ve druhém patře a upoutal mne zářící objekt. Když jsem na něj upřela pozornost, tak se pomalu přesouval za protější stavbu, aby se zřejmě schoval. Ale když jsem mu řekla, že mi nevadí, že jsme tu spolu a telepaticky oznámila všechna moje trápení, tak se začal přibližovat směrem ke mně. No a přišel známý scénář, popisovaný Basharem a já jsem se bála a odešla.

Někteří lidé ( Corey ), píší, o běžném setkávání se s mimozemšťany a o jejich způsobu cestování. Cobra také říká, že jsou osídlené všechny planety naší sluneční soustavy. Mám o tom také nějaké informace, které jsem ještě nikde nezveřejnila. Asi před deseti lety mi byl nadiktován příběh o bytostech na všech planetách kolem nás. Nevím však, kde se informace vzaly a neměla jsem je jak ověřit, proto je mám uložené ve svém PC a to je o nich asi tak všechno.

Jak souvisí mimozemšťané s transformací? Inspirují nás. Ukazují nám jiný, rozsáhlý svět. Vše, co vytváříme ve svém tekutém já - ve svém myšlení - se kolem nás zrcadlí. Nevěříme sami sobě a nevěříme, že si dokážeme pomoci, proto si vytváříme bytosti odjinud. To nevadí, stále jsou z téhož zdroje, odkud pocházíme my a stále jsou s námi propojené.

Jak se chováme sami k sobě, tak se k nám chovají mimozemšťané. Pro tohle období prvních kontaktů, je nezbytné najít sebe, své já, své vědomí a dát mu veškerou vážnost, důvěru a vděčnost. Na Zemi už vůbec nejsou důležité žabomyší spory, hádky, odsouzení, je potřebné stát tady sám za sebe, přijmout sebe a vzhlížet k sobě.

Když si nás někdo neváží, ponižuje nás, kritizuje, už nás nezrcadlí, nemůžeme být dále v jeho přítomnosti. Je to velmi těžká práce, ale s mimozemšťany za dveřmi, je nezbytná. Máme ještě spousty času na rozmyšlenou, ale gravitace už dělá své. Stačí se pustit...

Změna v myšlenkách

21. září 2016 v 23:39 | Akja |  aktuální energie

Pomaloučku vcházíme do podzimního období a těšíme se na klidové dny ve vyhřátých kavárnách, při družném hovoru. Nebo? V čase velikých změn a posunů je všechno jinak.

Čeština je pro mne velmi vzácný jazyk. Slovo - myšlenka - pro mne představuje slovo - my - a slovo - šli - slyším v tom slově - my jdeme - my jsme šli. Ve slově - myšlenka - cítím naše tekuté bytí, proud našeho společného já v minulosti.

Naše staré já odplouvá prostřednictvím myšlenek a připlouvá nové já. Kde vzít ale nové myšlenky? Nové myšlenky se objeví samy, podle zaměření naší pozornosti. Když se soustředíme neustále na náš příběh, který jsme dosud prožili, přicházejí stále stejné myšlenky. Nyní je ale potřeba vytvářet nový příběh, který obsahuje přesně to, po čem toužíme, jsme v něm tací, jací chceme být.

To, co do života vkládáme, to se nikam neztrácí a znásobeno se k nám vrací, jako ozvěna ze skal. Zahrnujeme své okolí přesně tím, co od něj chceme dostávat zpět a také to ve veliké míře přijímáme.

Snad přijde ozvěna už i pro Anděly...

Jak si vybrat?

13. září 2016 v 23:23 | Akja |  Zhmotňování přání
,

Jak se dostáváme do stále větších proudů energie, která k nám doputovala k účelu naší transformace, zažíváme neobvyklé věci a pocit radosti a štěstí. V minulosti jsme hltali knihu a film "Tajemství", z něhož na nás hřmělo: " Tvé přání je mi rozkazem! "

Ano, vše se nám děje, podle našeho přání, to už mnozí z nás pochopili. Ale stále je dost obtížné celou věc uchopit a vzít život do svých rukou. Vím, že to zní jako opakování se, ale vše je záležitost naší mysli.

Skutečně se nám plní ihned každé přání. Pokud se udržíme v bdělosti přítomného okamžiku, pociťujeme klid, už si jen volíme, s čím se toužíme stekat, co mít, jaké si přejeme počasí, co chceme zažít. V minulosti jsme si navykli strachu - pozor můžu upadnout, nabourat, přijít o něco, potkat neshodu, nemoc apod. a to byla všechna ta přání, která se ihned plnila.

V současné fázi transformace se zbavujeme zmíněných zlozvyků. Učíme se být opět sami sebou s vědomím, že se nám nemůže nic stát, nikdo nám nemůže ublížit, o nic nemůžeme přijít. Někteří z nás se bojí i jen takové myšlenky myslet a přitom je to naše základní přirozenost. Jediné, čeho by jsme se měli vyvarovat, je, myslet myšlenky, které jsme měli doposud.

Dnes jsem meditovala na Šumavě, na soutoku Vydry a Křemelné, kudy procházely skupiny turistů i jednotlivci, každý šel místem s jiným záměrem, s jinými myšlenkami, ale všichni měli jedno společné - fotografovali. Fotili vše, kameny v řece, vodopád z elektrárny, zapadající Slunce.
Focení je totiž tvoření a všichni podvědomě cítí, že je třeba tvořit.

Mnoho fotografií se vymaže, některé se založí do PC a více je nikdo neuvidí, jen některé si prohlédneme my, popřípadě kamarádi na FB, co nás tedy tak láká na mačkání spouště foto přístroje? Vážně je to tvoření. Krajinu si můžeme rozložit na časové ose, jako vlnu po sobě jdoucích obrázků a my jediným stisknutím tlačítka, vybereme jeden snímek, jeden bod na přímce.
Celá vlna pohledů se zhroutí do jediného bodu naší fotografie. A to je podstata každého tvoření, kdy se celá škála možností, projeví do jedné jediné.

Dnes jsem viděla, jak se lidé zmáčeli, krkolomně lezli, natahovali se a různě se kroutili, jen aby vyfotili kořen stromu, v tom nejlepším možném úhlu, aby vytvořili snový obrázek, který je dostane do příjemného rozpoložení. A tohle všechno můžeme zažívat i bez fotoaparátu. Nemusíme "lovit" nejlepší snímky, k uspokojení z vlastní tvorby, můžeme tvořit rovnou.

Příklad focení, nám může posloužit k tvorbě vlastní reality. Úsilí, které věnujeme k vytvoření nejlepšího snímku, můžeme věnovat výběru vlastních myšlenek. A zmáčknout spoušť - rozhodnout se - v okamžiku, kdy jsme spokojeni, kdy je to nejkrásnější...

Země si nás navádí sama

7. září 2016 v 11:55 | Akja |  aktuální články


Naše Země je neustále v pohybu, kdy pluje kolem Slunce, naše celá sluneční soustava obíhá dráhu kolem Alcyonu a všechny galaxie putují kolem "velkého přitahovatele". Každý okamžik našeho vědomého života se nacházíme na úplně jiném místě vesmíru.

Nyní jsme v takové části kosmu, která sama ovlivňuje naši i planetární transformaci. Můžeme si vše ověřit v meditaci, kde si položíme otázku - v jaké oblasti vesmíru se nacházím nyní - přijdou k nám veliké vlny radosti, nadšení a lásky.Náš malý soukromý svět, ve kterém se nacházíme, je základní fraktál většího světa, jenž se rozprostírá kolem. Stýkáme se s určitým počtem lidí a obýváme většinou stále podobná místa, kde zažíváme své emoce radosti, strachu, úzkosti, štěstí a zoufalství.
V současné fázi transformace jsme trošku jakoby tlačeni do nápravy svého nejbližšího uspořádání všech lidí, věcí a míst kolem sebe.

Vše se přizpůsoubuje a ovlivňuje navzájem. Když dokážeme zlepšit své vztahy se sebou, s ostatními lidmi, s věcmi, s penězi, s místy atd. vytvoříme tak stejné děje i v širší společnosti, v celém světě a vše působí i naopak, směrem k nám.

Proto se nyní vyplavují naše nedořešené, nechtěné záležitosti a vše je jakoby napjaté. Vše čeká na náš souhlas, na naše - ano. Pokud se rozhodnem pro - ne - pro odpor, budeme stále konfrontováni stejnými záležitostmi do úplného pochopení všech situací a jejich přijetí. Země si nás navádí sama, ke stejné harmonii, jakou zažívá v příslušné části vesmíru, kde se ocitla.

Přeji nám všem velikou dávku odvahy a pochopení, aby celý proces proběhl co nejrychleji, je nevyhnutelný a jak později uvidíme i velice žádaný a vytoužený...

Bohatství a transformace

3. září 2016 v 11:11 | Akja |  aktuální energie

Dopředu ohlášené, zvýšené, záříjové energie nás upozorňují na obrovské možnosti postupu vpřed, naší transformací. Ty zmíněné kroky podnikáme ve své mysli. Zpracováváme si poslední nedořešené záležitosti. S novým porozuměním jde už vše bez utrpení.

Dnes jsem četla článek na www.cestyksobe.cz, kde se píše: "Mnozí si myslí, že v životě jde o peníze, moc úspěch a vlastnictví. Ale i tito lidé na to přijdou, bude li jim nakonec dopřán čas k zamyšlení." Aby nám tahle věta nepřidávala další čekání, kvůli jejímu překonání, uvádím ji hned na pravou míru.

Vzpomeňme si na naši přirozenost, na naši pravou minulost a co uvidíme? Uvidíme mocné bytosti v blahobytu, přesně to, co zmíněná věta odsuzuje. Nenechme se zmást, že být duchovní, znamená být chudý, bezmocný a bez úspěchu.

Naopak naše přirozenost je být mocný, v dostatku všeho a tvořivě si vybírat svůj život, svým záměrem. Mnozí už si navykli, chápat nemoc, jako obranu duše od nelásky. Sledujeme konkrétní myšlenku, plnou strachu a obav a umíme už k ní přiřadit nemoc těla, kterou tahle myšlenka způsobí. Zaměříme se na pozitivní opak zkázonosné myšlenky a tělo se uzdravuje. A jak je to s penězi a bohatstvím?

Úplně stejně. Naše duše potřebuje blahobyt a bohatství, kde se může pohodlně rozvinout. Tím, že jí budeme v mysli bránit její přirozenosti, bude opět strádat.

Není třeba se stavět proti úspěchu a blahobytu, ale také není potřeba jej nijak vyzdvihovat. Je to prostě přirozená součást bytí, nic víc, nic míň. Bohatství není smyslem života, ale automatická součást. Smysl života najdeme v prostém slůvku - ano. Vnitřní souhlas a přijetí sebe a všeho kolem, nás naplní láskou, klidem a pohodou.

Biblické - uchem jehly a podobná tvrzení jen upozorňují, že není potřeba na majetku nijak lpět. A to samé na jídle, spánku a vytvářet z toho hlavní náplň bytí. Naše hlavní náplň bytí je duchovní stránka naší bytosti a její spojení se vším kolem.

Jakékoli odsuzování i odsuzování bohatsví je nepochopení, nevědomost svého bytí a útok na sebe sama. Autor zmiňovaného článku má ještě tuhle oblast nepřijatou, nesrovnanou a není potřeba se tím nechat nijak zmást. Buďme bohatí !!!

Iluze

26. srpna 2016 v 9:22 | Akja |  aktuální energie

V současné době prožíváme opět zvláštní stavy, které si jen stěží umíme vysvětlit naším navyklým způsobem uvažování. Naše životní situace se jakoby propadá do těžko zvládnutelných příběhů. To vše je součást transformace a uvědomění. VŠE CO V SOUČASNOSTI PROŽÍVÁME JE JEN ILUZE.

Iluze oddělenosti vytvořila nekonečné množství proměn. Čím více zmatků nyní prožíváme, tím jsme blíže svému probuzení, svému osvobození se, ze zajetí iluze nedostatku lásky, zdraví, dobra, blahobytu a lidskosti.

Sami sebe tak poučujeme o tom, co dál už nechceme prožívat, abychom se mohli vyladit na to, co je žádoucí. Nejtěžší na tom je, že jsme navyklí posuzovat naše prožívání jako opravdové, opravdu cítíme bolest, smutek a beznaděj. Ale musím opakovat - VŠE CO V SOUČASNOSTI PROŽÍVÁME JE JEN ILUZE. Nenechme se vtáhnout do děje našich každodenních příběhů! Nenechme naši mysl vytvářet negativní emoce!

Přirovnala bych to k pohádkám, kdy zamilovaný mladík musí zachránit zakletou princeznu a prožívá různé těžkosti a nepohodlí a nesmí se otáčet dozadu. Na konci cesty ho čeká už jen krásná nevěsta.

My se nacházíme přesně v podobné situaci. Všechny těžkosti, které nyní zažíváme jsou jen iluze, nástrahy ega a na konci cesty nás čeká náš opravdový život. Nyní jsme ozbrojení jen vírou a láskou. A stejně jako v pohádce to vyžaduje jistou odvahu dostat se k cíli. Náš opravdový život za to stojí. Život v iluzích nám předvede nekonečné množství proměn, které nemají s naším pravým já, nic společného...

Prohlédněme vše jako iluzi a vraťme se ke své původní vizi, jen tak se může začít naplňovat!

Bioenergie v nás

21. srpna 2016 v 9:54 | Akja |  Moudrost ve slovech

Jen tady žasnu nad slovem - elektrika. Elek - nám připomíná slovo celek a pak je tam číslovka tri - tři.
Slova elektrika, elektřina nám předává vzkaz o zdroji a tvoření...
Magnetismus, který obklopuje a způsobuje elektřina, nám obohatil slovník o slovo magie a mág, nebo naopak.
Slovo cívka je velmi podobné slovu cifra. S velikostí cívky se počítá sejně jako s čísly (ciframi).


Elektřina způsobuje oheň života. Jak silný je jeho plamen způsobuje náš magnetismus a naopak.
Třetí součást elektřiny je samotná láska, která vše potvrzuje svým ano, vědomou pozorností...

Další články


Kam dál