Společný prostor pro blahodárnou změnu...

A co mimozemšťané?

Sobota v 18:08 | Akja |  V časech probuzení

Žijeme v době, kdy je Basharem, předpovězeno, že každý z nás už bude mít povědomí o životě i mimo naši planetu. První nezvratitelný kontakt s mimozemšťany je plánován na rok 2033. Kontakty, které se uskutečnili dosud, byly málo úspěšné, lidé většinou dostali strach a vše bylo ukončeno.

Mám také podobné zážitky, seděla jsem v noci sama na balkoně ve druhém patře a upoutal mne zářící objekt. Když jsem na něj upřela pozornost, tak se pomalu přesouval za protější stavbu, aby se zřejmě schoval. Ale když jsem mu řekla, že mi nevadí, že jsme tu spolu a telepaticky oznámila všechna moje trápení, tak se začal přibližovat směrem ke mně. No a přišel známý scénář, popisovaný Basharem a já jsem se bála a odešla.

Někteří lidé ( Corey ), píší, o běžném setkávání se s mimozemšťany a o jejich způsobu cestování. Cobra také říká, že jsou osídlené všechny planety naší sluneční soustavy. Mám o tom také nějaké informace, které jsem ještě nikde nezveřejnila. Asi před deseti lety mi byl nadiktován příběh o bytostech na všech planetách kolem nás. Nevím však, kde se informace vzaly a neměla jsem je jak ověřit, proto je mám uložené ve svém PC a to je o nich asi tak všechno.

Jak souvisí mimozemšťané s transformací? Inspirují nás. Ukazují nám jiný, rozsáhlý svět. Vše, co vytváříme ve svém tekutém já - ve svém myšlení - se kolem nás zrcadlí. Nevěříme sami sobě a nevěříme, že si dokážeme pomoci, proto si vytváříme bytosti odjinud. To nevadí, stále jsou z téhož zdroje, odkud pocházíme my a stále jsou s námi propojené.

Jak se chováme sami k sobě, tak se k nám chovají mimozemšťané. Pro tohle období prvních kontaktů, je nezbytné najít sebe, své já, své vědomí a dát mu veškerou vážnost, důvěru a vděčnost. Na Zemi už vůbec nejsou důležité žabomyší spory, hádky, odsouzení, je potřebné stát tady sám za sebe, přijmout sebe a vzhlížet k sobě.

Když si nás někdo neváží, ponižuje nás, kritizuje, už nás nezrcadlí, nemůžeme být dále v jeho přítomnosti. Je to velmi těžká práce, ale s mimozemšťany za dveřmi, je nezbytná. Máme ještě spousty času na rozmyšlenou, ale gravitace už dělá své. Stačí se pustit...
 

Změna v myšlenkách

21. září 2016 v 23:39 | Akja |  aktuální energie

Pomaloučku vcházíme do podzimního období a těšíme se na klidové dny ve vyhřátých kavárnách, při družném hovoru. Nebo? V čase velikých změn a posunů je všechno jinak.

Čeština je pro mne velmi vzácný jazyk. Slovo - myšlenka - pro mne představuje slovo - my - a slovo - šli - slyším v tom slově - my jdeme - my jsme šli. Ve slově - myšlenka - cítím naše tekuté bytí, proud našeho společného já v minulosti.

Naše staré já odplouvá prostřednictvím myšlenek a připlouvá nové já. Kde vzít ale nové myšlenky? Nové myšlenky se objeví samy, podle zaměření naší pozornosti. Když se soustředíme neustále na náš příběh, který jsme dosud prožili, přicházejí stále stejné myšlenky. Nyní je ale potřeba vytvářet nový příběh, který obsahuje přesně to, po čem toužíme, jsme v něm tací, jací chceme být.

To, co do života vkládáme, to se nikam neztrácí a znásobeno se k nám vrací, jako ozvěna ze skal. Zahrnujeme své okolí přesně tím, co od něj chceme dostávat zpět a také to ve veliké míře přijímáme.

Snad přijde ozvěna už i pro Anděly...

Jak si vybrat?

13. září 2016 v 23:23 | Akja |  Zhmotňování přání
,

Jak se dostáváme do stále větších proudů energie, která k nám doputovala k účelu naší transformace, zažíváme neobvyklé věci a pocit radosti a štěstí. V minulosti jsme hltali knihu a film "Tajemství", z něhož na nás hřmělo: " Tvé přání je mi rozkazem! "

Ano, vše se nám děje, podle našeho přání, to už mnozí z nás pochopili. Ale stále je dost obtížné celou věc uchopit a vzít život do svých rukou. Vím, že to zní jako opakování se, ale vše je záležitost naší mysli.

Skutečně se nám plní ihned každé přání. Pokud se udržíme v bdělosti přítomného okamžiku, pociťujeme klid, už si jen volíme, s čím se toužíme stekat, co mít, jaké si přejeme počasí, co chceme zažít. V minulosti jsme si navykli strachu - pozor můžu upadnout, nabourat, přijít o něco, potkat neshodu, nemoc apod. a to byla všechna ta přání, která se ihned plnila.

V současné fázi transformace se zbavujeme zmíněných zlozvyků. Učíme se být opět sami sebou s vědomím, že se nám nemůže nic stát, nikdo nám nemůže ublížit, o nic nemůžeme přijít. Někteří z nás se bojí i jen takové myšlenky myslet a přitom je to naše základní přirozenost. Jediné, čeho by jsme se měli vyvarovat, je, myslet myšlenky, které jsme měli doposud.

Dnes jsem meditovala na Šumavě, na soutoku Vydry a Křemelné, kudy procházely skupiny turistů i jednotlivci, každý šel místem s jiným záměrem, s jinými myšlenkami, ale všichni měli jedno společné - fotografovali. Fotili vše, kameny v řece, vodopád z elektrárny, zapadající Slunce.
Focení je totiž tvoření a všichni podvědomě cítí, že je třeba tvořit.

Mnoho fotografií se vymaže, některé se založí do PC a více je nikdo neuvidí, jen některé si prohlédneme my, popřípadě kamarádi na FB, co nás tedy tak láká na mačkání spouště foto přístroje? Vážně je to tvoření. Krajinu si můžeme rozložit na časové ose, jako vlnu po sobě jdoucích obrázků a my jediným stisknutím tlačítka, vybereme jeden snímek, jeden bod na přímce.
Celá vlna pohledů se zhroutí do jediného bodu naší fotografie. A to je podstata každého tvoření, kdy se celá škála možností, projeví do jedné jediné.

Dnes jsem viděla, jak se lidé zmáčeli, krkolomně lezli, natahovali se a různě se kroutili, jen aby vyfotili kořen stromu, v tom nejlepším možném úhlu, aby vytvořili snový obrázek, který je dostane do příjemného rozpoložení. A tohle všechno můžeme zažívat i bez fotoaparátu. Nemusíme "lovit" nejlepší snímky, k uspokojení z vlastní tvorby, můžeme tvořit rovnou.

Příklad focení, nám může posloužit k tvorbě vlastní reality. Úsilí, které věnujeme k vytvoření nejlepšího snímku, můžeme věnovat výběru vlastních myšlenek. A zmáčknout spoušť - rozhodnout se - v okamžiku, kdy jsme spokojeni, kdy je to nejkrásnější...
 


Země si nás navádí sama

7. září 2016 v 11:55 | Akja |  aktuální články


Naše Země je neustále v pohybu, kdy pluje kolem Slunce, naše celá sluneční soustava obíhá dráhu kolem Alcyonu a všechny galaxie putují kolem "velkého přitahovatele". Každý okamžik našeho vědomého života se nacházíme na úplně jiném místě vesmíru.

Nyní jsme v takové části kosmu, která sama ovlivňuje naši i planetární transformaci. Můžeme si vše ověřit v meditaci, kde si položíme otázku - v jaké oblasti vesmíru se nacházím nyní - přijdou k nám veliké vlny radosti, nadšení a lásky.Náš malý soukromý svět, ve kterém se nacházíme, je základní fraktál většího světa, jenž se rozprostírá kolem. Stýkáme se s určitým počtem lidí a obýváme většinou stále podobná místa, kde zažíváme své emoce radosti, strachu, úzkosti, štěstí a zoufalství.
V současné fázi transformace jsme trošku jakoby tlačeni do nápravy svého nejbližšího uspořádání všech lidí, věcí a míst kolem sebe.

Vše se přizpůsoubuje a ovlivňuje navzájem. Když dokážeme zlepšit své vztahy se sebou, s ostatními lidmi, s věcmi, s penězi, s místy atd. vytvoříme tak stejné děje i v širší společnosti, v celém světě a vše působí i naopak, směrem k nám.

Proto se nyní vyplavují naše nedořešené, nechtěné záležitosti a vše je jakoby napjaté. Vše čeká na náš souhlas, na naše - ano. Pokud se rozhodnem pro - ne - pro odpor, budeme stále konfrontováni stejnými záležitostmi do úplného pochopení všech situací a jejich přijetí. Země si nás navádí sama, ke stejné harmonii, jakou zažívá v příslušné části vesmíru, kde se ocitla.

Přeji nám všem velikou dávku odvahy a pochopení, aby celý proces proběhl co nejrychleji, je nevyhnutelný a jak později uvidíme i velice žádaný a vytoužený...

Bohatství a transformace

3. září 2016 v 11:11 | Akja |  aktuální energie

Dopředu ohlášené, zvýšené, záříjové energie nás upozorňují na obrovské možnosti postupu vpřed, naší transformací. Ty zmíněné kroky podnikáme ve své mysli. Zpracováváme si poslední nedořešené záležitosti. S novým porozuměním jde už vše bez utrpení.

Dnes jsem četla článek na www.cestyksobe.cz, kde se píše: "Mnozí si myslí, že v životě jde o peníze, moc úspěch a vlastnictví. Ale i tito lidé na to přijdou, bude li jim nakonec dopřán čas k zamyšlení." Aby nám tahle věta nepřidávala další čekání, kvůli jejímu překonání, uvádím ji hned na pravou míru.

Vzpomeňme si na naši přirozenost, na naši pravou minulost a co uvidíme? Uvidíme mocné bytosti v blahobytu, přesně to, co zmíněná věta odsuzuje. Nenechme se zmást, že být duchovní, znamená být chudý, bezmocný a bez úspěchu.

Naopak naše přirozenost je být mocný, v dostatku všeho a tvořivě si vybírat svůj život, svým záměrem. Mnozí už si navykli, chápat nemoc, jako obranu duše od nelásky. Sledujeme konkrétní myšlenku, plnou strachu a obav a umíme už k ní přiřadit nemoc těla, kterou tahle myšlenka způsobí. Zaměříme se na pozitivní opak zkázonosné myšlenky a tělo se uzdravuje. A jak je to s penězi a bohatstvím?

Úplně stejně. Naše duše potřebuje blahobyt a bohatství, kde se může pohodlně rozvinout. Tím, že jí budeme v mysli bránit její přirozenosti, bude opět strádat.

Není třeba se stavět proti úspěchu a blahobytu, ale také není potřeba jej nijak vyzdvihovat. Je to prostě přirozená součást bytí, nic víc, nic míň. Bohatství není smyslem života, ale automatická součást. Smysl života najdeme v prostém slůvku - ano. Vnitřní souhlas a přijetí sebe a všeho kolem, nás naplní láskou, klidem a pohodou.

Biblické - uchem jehly a podobná tvrzení jen upozorňují, že není potřeba na majetku nijak lpět. A to samé na jídle, spánku a vytvářet z toho hlavní náplň bytí. Naše hlavní náplň bytí je duchovní stránka naší bytosti a její spojení se vším kolem.

Jakékoli odsuzování i odsuzování bohatsví je nepochopení, nevědomost svého bytí a útok na sebe sama. Autor zmiňovaného článku má ještě tuhle oblast nepřijatou, nesrovnanou a není potřeba se tím nechat nijak zmást. Buďme bohatí !!!

Iluze

26. srpna 2016 v 9:22 | Akja |  aktuální energie

V současné době prožíváme opět zvláštní stavy, které si jen stěží umíme vysvětlit naším navyklým způsobem uvažování. Naše životní situace se jakoby propadá do těžko zvládnutelných příběhů. To vše je součást transformace a uvědomění. VŠE CO V SOUČASNOSTI PROŽÍVÁME JE JEN ILUZE.

Iluze oddělenosti vytvořila nekonečné množství proměn. Čím více zmatků nyní prožíváme, tím jsme blíže svému probuzení, svému osvobození se, ze zajetí iluze nedostatku lásky, zdraví, dobra, blahobytu a lidskosti.

Sami sebe tak poučujeme o tom, co dál už nechceme prožívat, abychom se mohli vyladit na to, co je žádoucí. Nejtěžší na tom je, že jsme navyklí posuzovat naše prožívání jako opravdové, opravdu cítíme bolest, smutek a beznaděj. Ale musím opakovat - VŠE CO V SOUČASNOSTI PROŽÍVÁME JE JEN ILUZE. Nenechme se vtáhnout do děje našich každodenních příběhů! Nenechme naši mysl vytvářet negativní emoce!

Přirovnala bych to k pohádkám, kdy zamilovaný mladík musí zachránit zakletou princeznu a prožívá různé těžkosti a nepohodlí a nesmí se otáčet dozadu. Na konci cesty ho čeká už jen krásná nevěsta.

My se nacházíme přesně v podobné situaci. Všechny těžkosti, které nyní zažíváme jsou jen iluze, nástrahy ega a na konci cesty nás čeká náš opravdový život. Nyní jsme ozbrojení jen vírou a láskou. A stejně jako v pohádce to vyžaduje jistou odvahu dostat se k cíli. Náš opravdový život za to stojí. Život v iluzích nám předvede nekonečné množství proměn, které nemají s naším pravým já, nic společného...

Prohlédněme vše jako iluzi a vraťme se ke své původní vizi, jen tak se může začít naplňovat!

Bioenergie v nás

21. srpna 2016 v 9:54 | Akja |  Moudrost ve slovech

Jen tady žasnu nad slovem - elektrika. Elek - nám připomíná slovo celek a pak je tam číslovka tri - tři.
Slova elektrika, elektřina nám předává vzkaz o zdroji a tvoření...
Magnetismus, který obklopuje a způsobuje elektřina, nám obohatil slovník o slovo magie a mág, nebo naopak.
Slovo cívka je velmi podobné slovu cifra. S velikostí cívky se počítá sejně jako s čísly (ciframi).


Elektřina způsobuje oheň života. Jak silný je jeho plamen způsobuje náš magnetismus a naopak.
Třetí součást elektřiny je samotná láska, která vše potvrzuje svým ano, vědomou pozorností...

Zákon Lásky

19. srpna 2016 v 9:36 | Akja |  aktuální články

Ze střípků zachované historie se dozvídáme, že transformace lidského vědomí zde již probíhala. Nebyla prý úspěšná, neboť se lidé nechtěli vzdát své iluze oddělenosti.

Každý z nás se už potkal se zlodějem, každý už viděl, jak si lidé vzájemně fxyzicky i jinak ubližují. Uvnitř sebe cítíme takové chování za nepřijatelné. Rozhodujeme se, jestli ve své zemi uzákoníme trest smrti. Jak bychom se chtěli zbavit nežádoucího chování některých lidí a zároveň se nechovat stejně barbarsky jako oni? A co kdyby jsme nechali takové lidi žít všechny pohromadě na ostrově v moři a oni by museli spolupracovat se stejně smýšlejícími a uvidět, že takové chování nemá cestu vpřed?

Tak takový byl prý přesně plán pro planetu Zemi, aby zde žili lidé, jako na ostrově ve Vesmíru, kde jsou ti, jenž si vzájemně škodí a nechtějí se podřídit jedinému zákonu - Lásce. Někteří lidé už zde pochopili, že žití v iluzi, že se můžeme nějak vzájemně trápit a trýznit, je nesmyslné. Někteří z nás pokračují dále v předvádění svých egoistických výplodů zatemněné mysli.

Pokud osvobodíme svoji mysl, můžeme se opět stát součástí vesmírného společenství všech bytostí.


Cesta lidí zde na Zemi, nemá v egoistické podobě budoucnost. Je potřeba odlišit své iluze od skutečného bytí, od naší přirozené podstaty. Jsme nádherné duchovní bytosti, které si vytvářejí celou svoji realitu úžasného života. Přitom je třeba dbát na vzájemné spojení s každým člověkem, s každou rostlinou a zvířecím tvorem.

V našich životech už nemá místo nic, co by poškozovalo kohokoli v našem okolí a nebo i nás samé. Změňme své myšlení na soulad a harmonii. Konkrétní postup uvedu v následujících kapitolách...

Emoce v transformaci

15. srpna 2016 v 9:09 | Akja |  cestou ke změně

Ó jé, naše bytí dostává křídla, stává se lehčím a povznášejícím. Když přestáváme věci a situace posuzovat, jen všemu umožníme, ať je a dáme všemu své ano, pak se náš život stává průzračným bytím se spoustou energie.

Naše emoce jsou tím, co nám ubírá sílu. Naše tělo hovoří pocity, je mu zima, horko, cítí žízeň, hlad, atd. a mysl ihned pocit vyhodnotí, posoudí a vytvoří tak emoci, je nám špatně, dobře, smutně, radostně apod. Emoce si pak vyžaduje naši vědomou pozornost a spotřebovává všechnu energii pro sebe. My jsme pak vyčerpaní, unavení a ani nevíme proč.

Ztotožnění se s emocemi ( já jsem smutný, veselý, naštvaný...), zaměření na ně veškeré pozornosti, nás velmi oslabuje. Další emoce pocházejí z posuzování prostředí, lidí, situací a nebo z už namíchaného koktejlu v televizi.
Zbavme se emoční závislosti. Můžeme být i bez neustálého hodnocení.

A naopak, protože svoji realitu tvoříme vědomou pozorností, bez zatížení emocemi, vznikne nová dimenze klidu, lásky a pohody.

Včera večer jsem se dozvěděla mobilem nepříjemnou zprávu, týkající se mého blízkého člena rodiny. Netrápila jsem se, nezatěžovala jsem se, jako dříve, uvědomila jsem si sebe, jako vědomí, jako vlnu energie, která se může zformovat do každé podoby, ale zatím není ničím, víc jsem na zprávu nemyslela. Po malé chvíli, jsem dostala zprávu, že už je vše zdárně vyřešené.

Kdybych posuzovala situaci a následně vznikla emoce strachu, odporu, zničení, pak bych dávala energii vědomé pozornosti na vytváření nežádoucí situace.

Zbavování se, po staru zformavného já, nás uvolní, oprostí od všech závislostí a otevře nové obzory. Naše nové já, již nebude tak neměnné a pevné (tvrdohlavé). Nově se budeme nacházet spíše ve stavu tvůrce, který vytváří mozaiku z potenciálu všech možností a vybírá si jednotlivé dílky v souladu s vnitřní vízí...

Oproštění se od formy

13. srpna 2016 v 8:48 | Akja |  Zhmotňování přání

Transformace pokročila do další fáze. Tak, jako z kukly se vyklube motýl s odlišným způsobem života od housenky, takhle podobnou změnu nyní zažijeme ve svém bytí.

Většinou máme své sny a přání pro svůj život a nyní dochází na jejich naplnění. Proč? Protože je to ta nejjednodušší přirozená věc, kterou jsme však neustále brzdili a chránili se před ní. Nyní jsme v té části rozpoznávání a uvědomování si, co je přání naší bytosti a co jsou nesmyslné požadavky Ega.

Nový člověk

5. srpna 2016 v 17:22 | Akja |  aktuální energie

Měsíc srpen nepozorovaně oddělil dětem druhou polovinu prázdnin a stále v nás udržuje energii pohody. Naopak ještě narůstá klid, volnost a svoboda, stejná jako jsme našli v kamenném kruhu na začátku obce Zichovec.

Na zahrádkách vstupujeme do období sklízení plodů a stejné je to v našem bytí. V měsíci srpnu se nám projeví plody našeho vnímání, každému přesně podle vlastní snahy. Pokud se sebedotazujeme a snažíme se přijít věcem na kloub, konec léta nám přinese uspokojivé odpovědi. Pokud čekáme, co se nám přihodí a prožíváme život automaticky, dočkáme se stejného pořád dokola.

Život nám přinese to, co jsme. Když se zabýváme transformací a toužíme po změně, pak je potřeba se sami stát novým člověkem, který je změněný. Když si budeme jen číst, jak je to nádherné - nekritizovat, mít spoustu energie, mít skvělé pocity a skvělé prostředí s báječnými lidmi a dále se budeme sami chovat stejně, pak se transformace nedočkáme.

Věnujme proto srpen cele sami sobě. Udělejme všechno jinak, úplně opačně, nežli je naším zvykem. Dělejme věci, které nás těší na prvním místě, před těmi, které děláme jen z povinnosti (vina). Dostaví se dvojnásobné potěšení...Vědomá pozornost

29. července 2016 v 23:55 | Akja |  aktuální energie

Současná vysoká energie měřená v Bovisech ( http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html ), probouzí urychleně vědomí u všech lidí. Tolik let jsme se na tyto chvíle připravovali, tolik jsme toho nastudovali a nyní nastává čas, kdy můžeme vše konečně prožívat.

Pokud jsme šli cestou osvícení, často jsme si mysleli, že už jsme na vrcholu poznání a že už není kam dále stoupat. Poslední tři roky však zažíváme neustálé šoky, změny a převratné situace, které bych přirovnala k programu v automatické pračce. Chvíli se napouští voda s práškem, chvíli nás to semele a zase ždímání a opět napouštění...

Také naše bytosti jsou takhle "propírané", aby se zbavily nežádoucích myšlenkových forem, které nás spoutávají a oddělují od naší podstaty. Pokud jsme se naučili meditaci, je pro nás snadné pozorovat vědomou pozornost a zaměřovat ji vědomě do vlastního těla, nebo když jsme léčitelé, můžeme ji zaměřit do nemocného a uvědomit si tak jeho problém.

Další krok k uvědomění, je pozorování vědomé pozornosti zpět k jejímu zdroji.
Můžeme vyslat vědomou pozornost třeba k předmětu, který leží na stole před námi, pak vnímáme, že vědomá pozornost vychází z naší hlavy směrem k předmětu. Ale můžeme vyslat na ten samý předmět vědomou pozornost třeba z ramene, z palce u nohy a také z lustru a z rohu místnosti...

To je úžasné cvičení, které nás vede k uvědomění Vědomí a k pochopení Jednoty. Vyzkoušejme si ho hned, zavede nás opět hlouběji do svého bytí...I'm in the matrix

29. července 2016 v 11:11 | Akja |  aktuální energie

Filmy tvůrců bratří ( sester ) Wachowski nám poskytují neocenitelné nápovědy a stopy, kudy se ubírat. ( Atlas mraků, 3krát Matrix, Jupiter vychází )

Matrix je filmový budíček celé společnosti lidí. Jeho ústřední myšlenky se nám dostaly pod kůži a neustále nám pomáhají zvednout nohu, při každém dalším kroku.

..." Jsi vyvolený, bohužel na něco čekáš! "... To je nyní většinový stav nás lidí, kteří se zabýváme transformací. Už nemusíme čekat a být trpěliví. Už jsme dorazili na to správné místo v naší mysli.
Jsme volní od všech nástrah ega.

Už se můžeme tvořivě podílet na osvobození všech lidí a ukončení nadvlády matrixu. Stačí si jen dovolit "být vyvolený"...Petr pan

28. července 2016 v 9:36 | Akja |  aktuální články

Pohádku o Petru Panovi jsem objevila až jako dospělá. Příběh se mi okamžitě zalíbil a uvnitř své bytosti jsem ihned cítila, jeho jasný vzkaz pro člověka, že to není pohádka, ale pravda. Přála jsem si, aby všichni lidé měli úchvatný příběh stále na očích a pojmenovala jsem svoji cukrárnu - Café Petr Pan. Podnik byl moc pěkný. Panenka s křídly představovala vílu Zvonilku a mého muže oslovovali příchozí, pane Petrpane. Ale to už je minulost...


Petr Pan nám chtěl vzkázat, že naše mysl určuje naše možnosti. Když odevzdáme strach, posuzování a nepříjemné pocity, máme pak neomezené schopnosti...

Udržet sůj stav stále naladěný na příjemný pocit, byl životní styl Petra Pana. Dívka Wendy představovala naše staré omezené já, které se rádo drží problémů a věří, že tak, je to jedině správně.

Nyní máme tu samou možnost volby, půjdeme ve stopách létajícího Petra Pana, nebo se budeme držet milé, poklidné Wendy, která sice zná tajemství Petra Pana, ale nemá jeho odvahu?

Mít neustále příjemný pocit, vyžaduje souhlas s vnitřní řekou života, dát jí své - ano...

Zklamání

26. července 2016 v 20:22 | Akja |  aktuální energie


Na čem nám všem záleží? Každému na úplně něčem jiném. Jednomu záleží na tom, aby ho druzí lidé chválili, nebo považovali za čestného, druhému záleží na tom, aby měl krásný dům a vše v něm pěkně upravené, jiný si zakládá na svém vzhledu, další žije výchovou svých dětí, někdo se chce zviditelnit v zaměstnání atd.

Co je tedy důležité? Slovo důležité na to samo poukazuje, jak už jsem zde jednou psala a věnovala mu celý článek. Slovo důležité poukazuje na dole "pod povrchem " žité. Uvnitř našeho těla proudí řeka života = lásky, se kterou je třeba najít soulad tím, že s ní budeme souhlasit.

Pokud vznášíme jakýkoli odpor a nesouhlas, nějakou kritikou, nežijeme to "důležité".

Například když posuzujeme své tělo, že je tlusté, hubené, velké, malé a čekáme, že se v budoucnu změní, pak nežijeme to důležité a jsme úplně mimo jakékoli možnosti něco změnit. Pak očekáváme, že budeme zklamáni a to také přichází. Když kritizujeme společnost, partnery, spolupracovníky, pak je to úplně stejné, očekáváme jejich změnu v budoucnosti, ale ta nikdy nenastane, neustále je jen přítomný okamžik, ve kterém ale my, nejsme, nemůžeme pak nic změnit.

Když dokážeme najít souhlas s každou situací, která přichází, nebo se nad ni alespoň povznést, že nemusí být hodnocena, pak žijeme to důležité, přítomný okamžik a souhlas s vnitřní řekou lásky a života. A na tom jediném záleží, ostatní je nepodstatné a může nám to být vše jedno...

Další články


Kam dál