Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Letní slunovrat

Včera v 11:22 | Akja |  aktuální energie


"Jsem tím, koho jsem hledal." Toto poznání je realizace existence v nás, hluboká blaženost života, spojení se svým nejvyšším já. K takovému procitnutí docházíme, když zažíváme mír ve svých myšlenkách, čistotu v emocích a odevzdání pokřivených myšlenkových forem.

Letní slunovrat nastává 21. června a přináší bod obratu, který každý z nás pociťuje i ve své celé bytosti. Nejčastěji využíváme tento den k rekapitulaci a k vytvoření nového záměru. Prožijme letošní slunovrat jako bránu k realizaci svého božství.

Vyjděme v den slunovratu ven do přírody a spojme se s ní uvědoměním, že vše jsme my sami. Realizace této existence Jednoty, byť i na krátkou chvíli, nás velmi posílí a posune v otevírání další dimenze bytí.

Naše bytost se rozpomene na svoji přirozenost. Pokřivené vnímání se pomalounku odbourá a my budeme opět tím, čím jsme - tvůrci reality. Vlastníky naší Země a svrchované bytosti bez cizí nadvlády a manipulace.
 


Zkušenost

12. června 2018 v 9:33 | Akja |  cestou ke změně


Znovuspojení s celou svojí bytostí je cíl transformace našeho vědomí. Objev celého potenciálu lidské bytosti a všech našich schopností je velmi blahodárný a osvobozující. Je příjemné o tom číst, vidět film, ale nejdůležitější je uskutečnit vlastní zkušenost.

V naší genové výbavě uvnitř těla máme zapsanou historii vlastního rodu, která je předlohou, podle níž vytváříme své tělo. Osobnost dotváříme zkušenostmi. Při transformaci lidského vědomí odkládáme tyto nepotřebné nánosy informací z prožitých situací, neboť byly vyhodnocené na základu, již neplatných předpokladů, vzájemné oddělenosti a nadvlády Ega.

Je tedy potřeba zkoušet, meditovat, podporovat zvědavost, vynalézavost a ne jen důvěřivě přijímat nové informace. Nově objevená Jednota prostupuje všemi oblastmi našeho života. Vše, co bylo ukryto, se nyní dostává na povrch. Z pohledu Jednotného bytí dostává vše nový smysl.

Žijeme v nádherné osvobozující době. Zažívat odkládání bloků, strachů a objevování svého potencionálu, nám přináší přímo slast. Tato zkušenost bude nadále zapsána do lidského druhu a tím jej posílí, jako trpké víno zušlechťuje krev...


 


Fraktální já

7. června 2018 v 20:44 | Akja |  Výklad karet

Odevzdání se

2. června 2018 v 14:55 | Akja |  Výklad karet

Vymanit se

2. června 2018 v 11:44 | Akja |  aktuální energie

Vymanit se ze staré reality a dostat se do svého nejvyššího potenciálu a realizace Absolutna v nás, je naším základním červnovým prožíváním. Odkládání všech těch myšlenek, které vytvářejí náš nesoulad se sebou samými, je základní předpoklad pro vytváření nové Země.

My jsme vše, my jsme láska. Každý odklon od podstaty svého bytí má své následky, které se nám vždy nelíbí a ve světle vědomé pozornosti se stále zvětšují. Pro naši transformaci, při které měníme naše prožívání na harmonii a Zemi na láskyplné místo k životu, je potřeba, se co nejčastěji zaměřovat na skutečnou podstatu našeho bytí - Absolutno (vědomí).

Zaměřením se na ticho, na prostor a přítomnost, se dostáváme k realizaci svého bytí, jako svého nejvyššího zdroje, své síly a moci. Pokud se stále ztotožňujeme s myšlenkami, zažíváme v současné enerii, že se obsah myšlenek okamžitě objevuje v našem okolí. Když nejsme v souladu se svou láskyplnou předlohou, vyplňují se veškeré strachy a pochybnosti. Tím pomalounku odbourává starý systém víry sám sebe.

Eneretická předpověď na červen se tedy liší pro každého z nás, podle toho, na co je zaměřený. Pro člověka s vírou ve své oddělené já a v to, že obsah myšlenek vypovídá o něm, je červen měsícem, kdy se mu vše hroutí a nedaří. Pro ostatní nastává měsíc vynoření nové Země, rozkvětu a hojnosti...


Možnost volby

26. května 2018 v 9:33 | Akja |  V časech probuzení


Ve druhém dílu filmu "Matrix" vede Neo rozhovor s Vědmou o naší možnosti volby. Vědma říká, že už jsme se rozhodli dávno, že se nyní zabýváme už jen tím, svoji volbu pochopit. Situace, které v životě zažíváme, jsme si sami připravili a vybrali.

Vědma také upozorní Nea, že nevidíme za rozhodnutí, která jsme ještě nepochopili. Ve svém životě zažíváme různé obavy z budoucnosti a jakoby ukrajujeme, den po dni, části příběhu, který se nám odvíjí v našich myšlenkách.

Rozhodli jsme se pro nějakou realitu a jen si upravujeme způsoby, kterými ji ovlivníme, jak ji vytvoříme. Když selže jeden způsob, zkoušíme jiný a stále dokola se prodíráme ke svému zvolenému cíli. Toto úsilí si vyžaduje veškerou naši energii a velmi nás vyčerpává.

Mnohem jednodušší způsob je, přijmout své rozhodnutí a vést se na vlně souhlasu. Učíme se, důvěřovat v sebe, v cestu našeho života. V naší transformaci překonáváme zvířecí rozhodnutí "uteč, nebo bojuj". Poprvé zkoušíme věřit ve svá rozhodnutí a nechat se jimi vést, jako filmový Neo...Hledání

24. května 2018 v 12:21 | Akja |  cestou ke změně


"Až všichni lidé připustí, že to, co ví je málo, anebo, že to ví špatně, pak teprve potom můžou objevit to, co hledají. To, co hledáme je skryto za iluzí vědění." Citát z knihy - Kurz zázraků.

Pokud přestaneme lpět na tom, co víme, pak získáme zpět potenciál všech možností. Tak je to jednoduché. Opět zde figuruje strach, který máme z toho, co bychom byli bez svého vědění. Bez zbourání starého, však nové nevybudujeme.

Když už "víme", jak vše funuje, jak vše probíhá, jak to je, pak nepřipustíme možnost, že to může být i jinak.

Zkusme se uvědomovat v pocitu, že nic "nevíme", potom narazíme na své já. Když zažíváme pocit, že nic "nemusíme", získáváme volnou energii...

Proces uvědomování se v další dimenzi je podporován právě rozbouráním našich jistot a vír a to je pro nás silně bolestivé a traumatizující. Zkusme se na "nevědění" naladit vědomě, celý proces se stane pohodlnější a bezpečnější.

Přetřes pokračuje

18. května 2018 v 12:12 | Akja |  Výklad karet
Karty velké arkány nám naznačují, že přetřes pokračuje a že je to vliv z venku. Ale vše je připraveno v jiném čase námi samotnými, takže s ohledem na naši bytost a vše máme možnost zdárně ustát.

Transformace je tu pro každého, jen probíhá ve vlnách a každý jsme v jiné úrovni, postupně se všechny úrovně propojí.Stejné přitahuje stejné

17. května 2018 v 22:00 | Akja |  V časech probuzení


Neustále jsme přitahováni stejnými a stejnými vjemy, které už jsme někdy zaznamenali. Stále vše otáčíme pod různými úhly a snažíme se, co nejlépe všemu porozumět. Počítačové programy pracují zrovna tak podobně, také neustále porovnávají dvě hodnoty, až se dostanou k výslednému porovnání se stejnými parametry.

Protiklady se vždy odpuzují. To co nás k druhému přitahuje je objev něčeho stejného, nám blízkého. Když se naše uvědomění dostává na vyšší úroveň, jsme přitahováni lidmi na stejné úrovni, máme podobné zájmy a jsme v jejich přítomnosti spokojeni. Ale co to znamená, když se ocitneme např. v pracovním kolektivu, kde pracují lidé na jiné úrovni uvědomění?

Když se kolem nás nacházejí lidé z jiné úrovně uvědomění, pak se vzájemně odpuzujeme a je potřeba si např. najít jiné místo, partnera, přátele. Pokud přesto setrváváme ve velmi protikladném prostředí delší dobu, pak se ztrácíme ve svém uvědomění a přizpůsobíme se okolí.

Stejné přitahuje stejné. Udržet své uvědomění na vysoké úrovni vyžaduje obrovskou odvahu, veliké odhodlání odejít ze staré nižší reality a hledání stejného ...

Dostávání a přijímání

17. května 2018 v 14:14 | Akja |  cestou ke změně

Jak procházíme transformací, dostáváme se postupně ke všem zákoutím naší bytosti. Naše tělo je tvořené z prvků Země a Vesmíru a skrze duši čerpá energii ze Zdroje. Každá buňka v našem těle je nastavená na přijímání a vydávání.

Celý princip bytí je založený na přijímání a vydávání, na které jsme v průběhu naší transformace trochu pozapomněli. Sledováním knih k rozvoji naší duchovní stránky, jsme všichni pracovali na své srdeční čakře a začali se orientovat spíše na výdej. Cestou k harmonii je, ale potřeba věnovat pozornost i příjmu.

Samotné dostávání nám působí radost a přináší něco nového. A jak jsme na tom se schopností přijímat? Přijímání je přirozené a doprovázené láskou. Někteří z nás mají svými myšlenkami však přijímání zablokované. " Né, děkuji, to nemohu přijmout, to si nezasloužím." apod. Naopak, pokud chceme vydávat, je potřeba nejdříve přijímat.

Pracujme tedy na svém harmonickém příjmu a výdeji. Uvědomujme si přijímání kdekoli a kdykoli. Venku přijímejme energii ze slunečních paprsků celým povrchem těla, ze země nasávejme živiny chodidly, ve vztazích přijímejme každý oční kontakt, úsměv a to s uvědoměním si, že jsem ten kdo dostává a přijímá...


Už jen po novém způsobu

11. května 2018 v 10:01 | Akja |  aktuální články


Přechod na novou Zemi je v plném proudu. Máme spoustu materiálů s informacemi, jak na to. Stále nám však chybí pochopení, že tu cestu musíme projít sami v sobě.

V naší budoucnosti si přejeme zažívat už jen porozumění, lásku a sami sebe takové, jací jsme. Uvědomění se a porozumění tomu, kdo vlastně jsme, je v současné době veliké, mnohokrát větší nežli v předchozích letech, přesto se stále nacházíme v očekávání. Čekáme na něco, na nějaké probuzení, odhalení, vedení, ale to vše právě probíhá nepozorovaně.

Ve všech situacích, které prožíváme, máme možnost vytvářet realitu nově. Každý den jsme vystavěni svému zrcadlu, které nám odráží to, co máme uvnitř svých myšlenek. Každý den si vybíráme, jak na zrcadlo reagovat a stále se držíme staré známe reakce. Jestliže chceme ve svém životě uvidět transformaci, je potřeba reagovat jinak, nově.

Při svém rozhodování je třeba vždy ctít sebe. Ptejme se sami sebe: " Ponižuje mne tato volba? Cítím se skvěle? Jsem doceněný/á ? " Pokud se smíříme s tím, že nám sice volba ublíží, ale prospěje dlouhodobě, nebo finančně, nebo nám ponechá jiný klid, potom jsme stále ve staré energii a neúčastníme se vzestupu na novou Zemi...

Pokud chceme změnit budoucnost, je potřeba změnit sebe. Povýšit se na úroveň, která nám patří a kde můžeme rozvinout celou svoji bytost. Tím, že se budeme stále před někým sklánět, neuvidíme na svoji cestu.

Květen v plném proudu

8. května 2018 v 23:11 | Akja |  aktuální energie

Na pylových zrnkách k nám přivanul měsíc květen a zaplavil vše nádherou rozkvetlých květin a stromů. Naše celé bytosti opět pookřály a těší se na další změny ve svém prožívání.

Všichni se dostáváme do souzvuku se svojí harmonií, i když každý jiným způsobem a v jiném tempu. Pokud by někdo chtěl k tomuto procesu přizvat starou známou logiku, nebude se dařit. Je potřeba jakoby nechat vše, stát se...

Další pomůcka pro naši transformaci je "uvědomování si své Aury". Všichni jsme kompletně směrováni na svoji nejvyšší úroveň bytí samovolně, bez jakékoli snahy. Můžeme se však, už nyní, ladit do stavu harmonie a sice vědomým nádechem do své Aury. V meditačním sedu, nebo ve stoje si uvědomíme svůj nádech, který se dostává do těla a pokračuje až do jeho obalu a opět pomalu vydýchneme. Spojíme se tak s celou svojí bytostí a pocítíme celistvost a pohodu s tímto pocitem spojenou.

Všichni jsme vedeni do oblastí, které jsou pro nás, námi samotnými, připravené. Mějme proto důvěru v celý proces stávání se a neplýtvejme energií na vzdorování celému procesu...Další články


Kam dál