Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Osvícený svět

Úterý v 10:55 | Akja |  aktuální energie

Aktuální energie nás vybízejí k nicnedělání, k introspekci a bloumání v přírodě. Dovolit všemu, ať se stane a nijak nezasahovat. Vše je nachystané v malých vlnkách radosti a štěstí, které jsou jakoby připravené nás zaplavit. Vše je vidět vnitřním zrakem pozorovatele.

V našem světě je vše hravé, lehké a zábavné, není proto potřeba si dělat z transformace povinnost a těžkou práci. Nenuťme se do ničeho. Jediné důležité je setrvávat v nadhledu a příjemném rozpoložení. Vytváříme si nyní vizi, pro další období.

Máme jasný vzkaz pro minulost - dost. Vše zátěžové, nevyrovnané a tyranizující už je za námi a skončené. Jsme pevně rozhodnuti, že už toho bylo dost. Už není potřeba na nic nechtěného přemýšlet a věnovat tomu ani kapku vědomé pozornosti.

Nyní je před námi nové, jiskřivé a zářící. Jsme jako vesmírný "biopočítač", který vytváří nový svět, přesně takový, jaký bychom měli rádi. Zaměřujme se výhradně na to, co chceme, na spokojenost, radost a sjednocení. Možná bychom si mohli pořídit nějaký nový šperk, při jeho nošení nám budou jemné jiskřičky připomínat, že tvoříme a přitahujeme jiný, osvícený svět...
 


Lpět na minulosti

8. srpna 2018 v 15:55 | Akja |  Pro dnešní den

Před mnoha lety jsem na jedné oslavě, zaslechla z úst mladšího muže, ředitele školy, příběh k zamyšlení. Vyprávění končilo otázkou. Potom jsem ho ještě několikrát slyšela s drobnými úpravami, ale zajímavé je, že jsem vždy, v průběhu let, na konečnou otázku odpověděla jinak. Tady je:

Mladý ovčák žil ve vysokých horách a měl stohlavé stádo nádherných, zdravých ovcí. Pečoval s radostí a láskou o svá zvířata a stádo se mu pěkně rozrůstalo, ale zabralo mu všechen jeho čas. Ovčák si dokázal vypěstovat a obstarat vše potřebné k obživě, ale neznal nic jiného, nepoznal, jak žijí a baví se ostatní lidé.
Dlouho promýšlel, že by se také rád šel pobavit s ostatními do hospůdky, ale nechtěl nechat své ovce samotné, bez své péče. Nakonec ho přemohla zvědavost a sešel z hor do nejbližší vesnice a zůstal jeden den v hostinci s ostatními při jejich zábavě. Byl spokojený, že vše poznal a už věděl, že mu taková zábava nijak neschází a radostně se vrátil zpět.
Po návratu však zjistil, že vlci stádo z větší části rozehnali, potrhali a zůstalo mu jen pět nejstarších ovcí...

Příběh končí otázkou: " Bylo by lepší, kdyby ovčák nikam neodcházel a pečoval o své krásné ovce a nic by neztratil, nebo bylo lepší, že uspokojil svoji zvědavost, přestože o mnohé přišel?" Každý ať si odpoví sám.

Dříve pro mne bylo nepochopitelné, jak mohl své milé ovce opustit. Všudepřítomné lpění, na tehdy současné realitě, mi nedovolovalo přemýšlet jinak. S postupem transformace a vším tím rozbouráváním starého nahlížení už vidím, že si svůj den parádně užil a pak mu dávalo smysl, jít dál...

 Uvědomování

3. srpna 2018 v 16:33 | Akja |  aktuální energie

Transformace lidského vědomí, pokračuje pomalým přesouváním se, k novému způsobu vyjádření toho, kdo jsme. U mnohých z nás se probouzí intuice, která se neomylně ujímá řízení našeho života a sesazuje tak ego-mysl z pomyslného kralovacího trůnu.

Někteří z nás mají pocit, že si nic nepamatují, ale je to jen změna používání ukládaných informací. Intuice vidí vše v jednom celku a vytváří harmonii bez oddělování. Vnímat své pocity, je pro nás tedy naprosto nezbytné. Opírat se o ego-mysl nám nyní přinese spoustu omylů a nepohodlí.

Další, co se učíme v nové energii, která k nám přichází ze Slunce, je přizpůsobení se vyšší frekvenci Země. Zažíváme to v možnostech volby. Dříve jsme si vybírali z velmi omezeného spektra frekvencí a mnohá naše přání zůstávala ladem. Nyní máme rozšířené možnosti na maximum, jen se musíme naučit, jak se s nimi spojit.

Každý moment neustále volíme, na co zaměříme svojí vědomou pozornost a vybíráme si z nabízených možností. Např. Budeme pít kávu s mlékem, cukrem, nebo bez ničeho? A všechny ty druhy kávy jsou po ruce. A přesně tak, je to se všemi ostatními volbami. Vše je zde neustále přítomno, jen my jsme zvyklí volit v omezení, jakoby některé věci byly nedosažitelnější a to právě nyní poznáváme, že už tak není.

Nyní jsou zde pro nás neomezené možnosti, takovou vlastnost má - uvědomění se. Co budeme dále prožívat, záleží jen na nás. Vybíráme si z časových linií tu, která je s námi v rezonanci. Když chceme zažívat něco lepšího, je potřeba se sami stát lepšími, být na stejné úrovni...

Změna a nová vize

28. července 2018 v 21:44 | Akja |  Výklad karet

Daruji si...

27. července 2018 v 12:55 | Akja |  cestou ke změně


Dnešní úplňkový den, s dlouhým zatměním Měsíce, mají mnozí dovolenou a odpočívají, někteří pracují, jiní staví dům atd. Všichni jsou jakoby vtahováni do alespoň částečné rekapitulace dosavadního způsobu života. Napěťový vztah mezi planetami Uran a Mars jen dokresluje naše bilancování minulosti a vytváření nové vize.

Takový aspekt potrvá na obloze dva měsíce a bude se nám připomínat zvraty a změnami, dokud si nevytvoříme tu správnou, opravdovou vizi naší budoucnosti. Takový sen a plán, který skutečně chceme prožívat a kterému se stále bráníme, pro nedostatek času, financí, vůle, odhodlání apod.

S dnešním úplňkem se nám vyjasní v našich myšlenkách to překonané, co už nefunguje a budeme se moci v klidu s takovými bloky vypořádat.

V transformaci našeho vědomí jsme se probudili do nového uvědomění toho, kým jsme. Jsme všechno. Jednota našeho bytí nám poskytuje cokoli, na co zaměříme vědomou pozornost. Využijme dnešní podvečer k darování ze svého svrchovaného bytí všeho, po čem toužíme, aby se projevilo v naší realitě.

Není potřeba nic žádat, nic přijímat, je nutné darovat, vše ostatní vyplyne samo. Daruji si...Tvoření světa

24. července 2018 v 14:14 | An interesting phenomenon |  Video


Tělo

17. července 2018 v 11:44 | Akja |  aktuální energie


Červenec nás sytí svými plody, plní sýpky s obilím a slastně hýčká naše těla. Transformace našeho vnímání se také odráží ve fyzickém těle. Pro nové podněty a jiné směry v uvažování se dává v těle do pohybu soustava k tomu připravených žláz.

Jak začínáme vnímat v dalších rozměrech reality naše tělo probouzí své spící části a přizpůsobuje se. Toto dění je u mnohých lidí doprovázeno i bolestmi. Nejvíce pracují žlázy v oblasti bránice a kostrče, zvětšují se a způsobují pocit tlaku. Pokud jsme se rozhodli vědomě pro transformaci, nepociťujeme z této bolesti zmatek, ale je na každém, jestli se nechá diagnostikovat, či zkoumat od někoho, komu dává svoji důvěru.

Naše tělo dobře funguje i bez potravy. Pro klid ego - mysli stačí pití ovocných šťáv, ve kterých jsou minerály a vitamíny o kterých věříme, že jsou potřebné pro dobrý chod těla. Vynechat vyrobené a zpracované potraviny, alespoň na krátký čas, je velmi přínosné pro celkovou obnovu těla a zbavení se strachu o přežití.

Petr Chobot uvedl ve své přednášce, že v celém Vesmíru existují různé druhy těl, jako jsou odlišné typy automobilů a naše lidské tělo přirovnal ke značce Trabant. Když ve Vesmíru existují dokonalejší druhy těl, pak je to proto, že je řídí omezenější vědomí, které neumí své tělo ovládat, jako lidé. Naše tělo spíše pracuje jako perpetuum mobile, nežli jako bakelitový Trabant.

Nenechme se ničím zmást a pečujme o svá těla. Uvědomme si procesy, které nyní zažívají při svém probuzení a poskytněme tělu to, o co nás žádá...


Soucit

11. července 2018 v 21:44 | Akja |  10 oktáv lásky


Souznění s celou svojí bytostí je pociťováno jako láska. Harmonie se sebou a se všemi kolem nás je vnímána jako soucit.

Transformace se dostává do svého vrcholného stádia, všichni se učíme lásce a soucitu. Spojujeme zpět vše rozpojené. Po mnoholetém útlaku náboženství, kdy byl každý člověk považován za hříšného, naplněného vinou až po okraj, je potřeba velké úsilí k nalezení potřebného souznění.

Soucit nám umožňuje přímé spojení se všemi místy, se všemi bytostmi ve všech časech. Soucit je tedy i základ pro vesmírné cestování. Osvojování si schopnosti soucitu je opět proces, který nám nějakou chvíli potrvá zvládnout. Začněme tedy meditací na soucit, aby to každý pocítil a vše si ujasnil.

Soucit nám přivádí do života okamžité záměrné tvoření reality. Vzpomeňme si třeba na maminku, která sedí u maličkého nemocného, žena si náhle vzpomene na všechny nemocné děti, na všechny třesoucí se mamky, uklidní se, pocítí soucit a nemoc je na ústupu. Nebo nová moderní léčení kvantovou technikou, ta jsou přímo na použití soucitu postavená, jen to jinak pojmenovávají ( kvantový dotek, kvantové umožňování apod.).

V našich pracovních kolektivech, ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci docházelo záměrně k odstraňování soucitu. Takové počínání přineslo velikou nechuť k práci, neochotu zústávat v takové společnosti a úplný rozklad, který stále ještě trvá. Soucit je nám přirozený, jen byl dříve trochu považován za slabost, přestože je to naše největší síla.

K návratu k soucitu je potřeba se očistit od veškerého posuzování a odsuzování, což je nejmilejší činnost naší ego - mysli. Proto je to pro nás tak těžké, ale výsledek stojí za to :-)

Transformace

3. července 2018 v 22:55 | Akja |  aktuální energie

Nový měsíc červenec přišel rozdávat radost do našich dní. Transformace lidského vědomí nabírá na vysokých obrátkách. Slunečné počasí nás v celém procesu podporuje.

Naše nové uvědomění nám připadá, jako bychom žili na Nové Zemi. Svoji vědomou pozornost směřujeme do přítomného okamžiku, kde jedině můžeme tvořit sami svoji realitu. Myšlenky, které dříve ovládaly náš život, pomalounku propouštíme. Poznáme je tak, že ukazují do minulosti, nebo do budoucnosti, ale neodpovídají přítomnosti.

Tyto myšlenky se všechny projevovaly v našem životě a určovaly naše prožívání. Čím více jsme byli nespokojenější, tím jsme měli chmurnější myšlenky a ty vytvářely temnou realitu. Při skromnějším, ohleduplnějším vystupování, jsme měli myšlenky klidnější a tím i mírnější realitu.

Nyní si své myšlenky vybíráme sami vědomou pozorností v přítomnosti. Opouštíme tak vše nechtěné ze života. Staré, opakující se myšlenky se zdály být neúnavné, jakákoli věc, či situace jim posloužila jako spouštěč a ony se vesele rozběhly a vytvářely stále stejnou realitu nechtěného.

Byli jsme jakoby uvězněni v pokřivených myšlenkových formách, ze kterých se zdálo, nebylo útěku. Přesto jsme to dokázali. Přivykání si na nové uvědomění vyžaduje z počátku naše úsilí, ale postupně se stává úplně přirozeným stavem bytí a to je završení naší transformace.

Zkoušky

30. června 2018 v 13:44 | Akja |  Výklad karet

Další články


Kam dál