Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Rozloučení se strachem

Pondělí v 17:44 | Akja |  aktuální energie

Naše transformace je návrat do svobody a lidství bez omezení. Věškeré spoutání naší bytosti je závislé na strachu. Pokud se dokážeme zbavit strachu, pak jsme volní...

Již jsem tady popisovala několikrát, jak jsme byli omezeni pokřivenými myšlekovými formami ( je jich 18 ), které stačily na vytvoření strachu, jenž dokáže spoutat celou naší bytost. Strach dokáže přivřít naše energetická centra v celém těle, které je pak omezeno od zdrojové energie a přežívá jen v nouzovém stavu, kterým byl náš život v uplynulé době.

A tak se stalo, že nesmrtelné, nekonečné, věčné bytosti mají STRACH o Život. Že vědomé, neomezeně tvořivé a nekonečně bohaté bytosti mají STRACH o prostředky k přežití. Že magnetické bytosti, obsahující přitažlivost Lásky, jako své podstaty, mají STRACH o Lásku...

Zbavování se všech nahromaděných strachů je obtížným úsekem transformace, neboť vše je úplně "převrácené naruby". Proto čteme knihy a články, sledujeme videa, abychom se upamatovali na hojnost, které je všude pro všechny dostatek, na Život jenž je bezpodmínečný, stejně jako Láska.

Vyhraďme si každý den, alespoň pár minut pocitu, že NEMÁME ŽÁDNÝ STRACH. Je možné podpořit blaho z nepřítomnosti strachu hudbou, nebo doprovodem slov: " Propouštím strach z ..." A doplňme čeho se bojíme, prociťme ten úžasný vjem, když už strach odchází a my se opravdu nebojíme. Opakujme tak často jak je jen možné... 

Království nebeské

Pondělí v 16:34 | Akja |  V časech probuzení

  • ...V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?" Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského...
Úryvkem z knihy Genesis nechci poukazovat na platnost náboženství, jen ukazuji na odkaz pro naši transformaci. Každý dospělý má kolem sebe vybudovanou jakousi bublinu svého vlastního světa, kde platí jen jeho vlastní víry a na vše ostatní se dívá jen skrze ně. Velmi malému okruhu dospělých lidí se však podařilo zůstat bez této omezující hranice, ti jsou pak všemu otevření, jako děti.

Děti ještě nemají na žádnou událost v jejich životě svůj názor, nemají nic rozděleno na dobré a špatné. Vše se teprve postupně tvoří. Děti jsou "naladěné" na vše, co přichází, odchází, na všechny změny, o ničem si nic nemyslí, jen se učí zaměřovat svoji pozornost, podle svých pocitů.

Dospělí lidé se postupně "zabetonovávají" do reality, kterou si vytvářejí ze svých emocí. Když je pro ně něco černé, tak je to černé, i kdyby to zbělalo. Nepřijímají žádnou změnu. Častokrát opakovaná myšlenka se stává jejich víra a ta je potom nezlomná.

Buďme tedy opět dětmi ve smyslu svobody, schopnosti přijímat změnu, jako součást života, nic nerozdělujme na takové a makové a vnímejme opět pocity našeho těla. Tak můžeme potom ve svém království, nosit korunu moudrosti na své hlavě...

Odkud se vše bere?

Pátek v 20:20 | Akja |  V časech probuzení

Včera jsem slyšela zasvěceně hovořit některé z nás, jak čerpají moudra ze "shora" a jak si jiní snad kontaktéři, nebo léčitelé "někam" sáhli a pak je potkaly problémy a nemoce. Chtěla bych to pro nás všechny vysvětlit, aby jsme se uměli vypořádat s takovými ne-zasvěcenými hovory.

Všichni a vše je vzájemně propojeno sítí energie, které říkáme vědomí. Proto můžeme věštit, vcítit se do energie druhých lidí a čerpat informace ze sítě. Energetická síť prochází vším a je všude. Takže vyjádření, že něco čerpáme "shora" spíše odpovídá náboženským představám, nežli realitě.
Všechny informace přicházejí z jiného směru a sice zevnitř naší bytosti.

Další vyjádření, že si někteří "někam" sáhli, chce zaujmout pozornost posluchačů tím, že existuje jakési tajemno, kde se děje něco, co je neznámé. Pro takové děje máme slovo "metafyzika". Ale toto vyjádření je opět o naší víře. Pokud se napojujeme do sítě, luštíme informace, kontaktujeme třeba i mimozemšťany, děláme to často, vše je přirozené a je to náš život. Ale pokud se nám dostane do hlavy myšlenka, že je na tom něco špatné, či zakázané, nebo nebezpečné, pak opravdu přijde problém, či nemoc. Je to jen a jen o naší víře, není to o tom, že někde existuje nebezpečný prostor.

Jediné metafyzické, dokáže být, jen spojení mezi naším tělem a jeho myšlenkami...

 


Dar Slunce

21. června 2017 v 20:11 | Akja |  aktuální energie

Vlna sluneční energie je blahodárná pro rozsvícení všech temných zákoutí naší mysli. Bylo by pro nás příjemnější, pokud by k takovému přílivu energie došlo pozvolněji, přesně, jak bylo zamýšlené, ale ovlivňovači počasí to pozměnili. I tak jsme udržovali své mysle v naladění, které bylo podobné frekvenci světelného záření.

Slunce nám předává svůj dar. Lidé, kteří se utápěli v oddělení sebe, v touze druhé přechytračit a zmanipulovat, však takový dar neunášejí, neboť osvětluje všechny jejich pohnutky a klam. V současném období vyplouvá vše na povrch.

Pochopení, že jsme transformováni tím, jak měníme své myšlení, nám přináší kýženou úlevu. Mysleme proto s láskou. Spojujme se svým bytím uprostřed srdce. Už to nebude tak těžké, jako v počátečních fázích transformace. Už jsme částí svojí bytosti z neúnosné minulosti venku.

Vítejme s radostí nové vlny energie a objevujme, co nám přináší...Meditace na Letní Slunovrat

19. června 2017 v 10:10 | http://bod-zlomu.blogspot.cz/ |  aktuální energie


PROSÍMĚ, POZVĚTE CO NEJVÍCE LIDÍ, ABY SE TÉTO DŮLEŽITÉ MEDITACE ZŮČASTILI! POJĎME DOSÁHNOUT HRANICE 144.000 LIDÍ ANEBO VÍCE TÍM, ŽE POZVEME DALŠÍ SKUPINY PRACUJÍCÍ NA PLANETÁRNÍM OSVOBOZENÍ NA MEDITACI NA LETNÍ SLUNOVTRAT.!

21.6.2017 v 6:24

Převzato z:
http://bod-zlomu.blogspot.cz/

Most mezi realitami

16. června 2017 v 11:22 | Akja |  aktuální energie


Nic se nám nedaří, zažíváme chaos a nemožnost jakéhokoli úspěchu? Tak to je skvělá zpráva, to je potvrzení, že se nacházíme na mostě mezi dvěmi realitami. Stará realita nás zahrnuje svými trumfy v zoufalém pokusu o přežití a nová realita se teprve vytváří, přesně podle našich snů.

Na celém světě se mnoho lidí pokouší rozluštit hádanku naší možnosti volby, jenž skrývá to tajemství nové reality a našeho uvědomění se v ní. Nejnovější poznatky ukazují, že naše možnost volby je nepatrná, neboť my sami už jsme tou volbou. Naše tělo je souhrn všech rozhodnutí a reakcí na své pocity, na své okolí a svoje výzvy.

Jednoduchá volba - kávu s mlékem, s cukrem, samotnou - nepředstavuje žádný výběr, tělo už zná, co mu chutná a podle svého přednastavení, jen přiřazuje výsledné rozhodnutí. Vše už je předem ovlivněno předchozími emocemi.

Stejně tak je, už dávno uloženo v našem těle, rozhodnutí o uvědomění se v další dimenzi. To, kým jsme, ovlivňuje to, kde jsme. Ta změna do nové reality probíhá v nás samých. Udržujme se neustále ve světě, který chceme prožívat, ať jsou okolnosti jakékoli. Nikdo by na most nad propastí nevkročil, pokud by nevěřil, že potřebuje být na druhé straně...

Kudy ven?

14. června 2017 v 9:36 | Akja |  Video


https://www.youtube.com/watch?v=2WEUj4oUoKA

Úžasné video. Pro překlad je potřeba zapnout v nastavení automatický překlad, který není úplně doslovný, ale i tak to stojí za to. Věřím, že pro hledající, kteří touží po poznání, to není žádná překážka...

Tajemství a postup vpřed

13. června 2017 v 9:44 | Akja |  aktuální články

Tolik tajemství skrývá náš život, až je s podivem, jak můžeme fungovat. Jsme tak skromní, tak utlačení, že se spokojíme s málem a jdeme dál. Transformace vědomí přináší změnu a odkrytí tajemství, celého našeho potenciálu.

V minulém článku, jsem psala o trhlinách v matrixu omezení a potřebě v nich pobývat. Jak se tam dostaneme? Jsme v nich v přítomném okamžiku, od kterého jsme neustále vytrhováni pokřivenými myšlenkovými formami, mezi které patří např. i naděje. Pokud svěřujeme své vědomí do nadějí na zlepšení, pak je vědomí lapeno v matrixu iluzorního času a není v přítomnosti, kde jedině může tvořit.

Své vědomí je potřeba co nejdéle udržovat tady a teď. Skočit mezi problémy minulosti a naděje budoucnosti. Nyní se zdají některé problémy neřešitelné, ale ve skutečnosti je to přesně naopak a jsou tu, aby nám přinesly řešení. Stojíme před novým vnímáním sebe sama a svého světa, které se pomaloučku učíme. Nespěchejme na sebe. V předchozích letech jsme tuto cestu již prošli rychlým tempem, ale nepodařilo se nám vše zvládnout, proto se vše opakuje a jdeme tudy podruhé.

Transformace se tedy pro někoho může zdát nekonečná, ale není, má svůj řád a postup a není možné nic obejít...

Kdo ví?

11. června 2017 v 13:44 | Akja |  V časech probuzení

Červen 2017 je měsíc v naší časové ose, který rozpohybuje naše vědění. Jediné, co je potřeba, je probudit se. Vystoupit mezi tok naší vnímané reality a sebeuvědomění. Stále je mezi námi a tvorbou reality umístěný neviditelná závoj, který dostává malinké trhlinky. Čím častěji a déle budeme pobývat v trhlinkách, tím se budou zvětšovat, až se postupně odstraní.

Všichni jsme propojeni jemnými vlákny energie. Tato síť spojuje veškěrý život. Stejně, jako hackeři počítačových sítí s detailními zkušenostmi fungování systému, jej dokáží upravit podle svého, stejně tak, je hecknuta naše síť života. V naší transformaci se navracíme zpět, do stavu před úpravou těmito hackery.

Možná se zdá, že je to úkol nad lidské síly, ale nezapomínejme na naší božskou jiskru a náš původ. My to zvládneme!!!Dvě transformace

4. června 2017 v 14:14 | Akja |  cestou ke změně


Měsíc červen pokračuje v přijímání nových energií dopadajících na naši planetu. Energie je velmi silná a osvobozující, je vytvořena vědomím potřeby změny. V knize Geregga Bradena - Matrix Božský zdroj - se dočteme, že k jakékoli změně je potřeba, nejdříve změnit úhel pohledu.

Pokud se díváme stále ze stejného místa a se shodným přesvědčením, nemůžeme uvidět nic jinak. K naší transformaci je tedy nutné, vytvořit si záměr, co se má změnit a vnímat potřebnou změnu na její úrovni, tedy vnímat emoce v nové realitě.

Práce Gregga Bradena je na poli vědy, které překládá do běžného života. Autor je velmi poctivý člověk, uvádí veškeré své poznatky celoživotního bádání nesobecky a moudře. Je jako pilíř lidského vědění. Nikde nepíše nic "o světle a světelných pracovnících". Opět na to upozorňuji, abychom se nenechali zmást pracemi "o světle", které jsou velmi zavádějící.

V současné době probíhá na Zemi transformace všech lidí na novou úroveň. To je zřejmé a všichni to víme, ale málokdo si uvědomuje, že je bojkotovaná konzervativními silami a že probíhá zároveň ještě jedna transformace, která nás ztahuje zpět do starých kolejí. Také se tváří jako transformace, používá metody k vylepšení lidského žití, jenže hovoří o světle, (neboť nemůže hovořit o lásce, jenž je tou opravdovou silou změny) a stahuje nás zpět do reinkarnace a řešení nikdy nekončících problémů.

Tu správnou transformaci, po které toužíme, poznáme podle jediného jazyka, kterým se domluvíme mezi Jednotou a námi, sice podle emocí. Když z mluveného, či psaného slova ucítíme "soucit" se vším a s každým, pak je to ta jediná, opravdová transformace...

Těžké dny

31. května 2017 v 13:34 | Akja |  aktuální energie

Vnímám, že je potřeba psát o aktuální energii. Naše touha po svobodě, nám přináší proces osvobozování. Abychom se ale mohli zbavit všeho, co nás spoutává, je potřeba si vše uvědomit. Nyní právě prožíváme období uvědomování si, nechtěného.

Planeta Jupiter couvá naší oblohou a pod jejím vlivem se nám rozkrývají všechny neradostné záhady minulosti. Planetu Jupiter spojujeme se štěstím. Při jejím retrográdním chodu odhalujeme vše, co našemu štěstí bráni. Proto se současné období zdá velmi těžké, až neúnosné.

Jupiter zase půjde vpřed a náš svět se opět rozjasní. Nespojujme proto současné dění se svými emocemi, není potřebné se nechat trápit záležitostmi, které už nás potrápily dříve. Je jen třeba, je vzít a jednou pro vždy je zklidnit. Přirovnala bych celý proces k počítači. Když chceme náš PC zrychlit, vezmeme nepotřebné soubory a přesuneme je do koše, bity z koše pak putují do nové paměti počítače.

Tenhle úklid nás potrápí už jen několik málo dní. Nenechme si tedy zamlžit naší vidinu klidu a pohody. Postupujme krůček za krůčkem v našich jednotlivých, lineárních myšlenkách, nežli si přivykneme, uvidět celé kruhy a prohlubovat svoji úroveň vědomí...

Skvělý pocit

29. května 2017 v 11:11 | Akja |  Pro dnešní den


Máme pěkné počasí a máme také skvělé pocity, které se dříve se slunečným počasím dostavily? Ano máme, jen je svým posouzením ihned zaplašíme. Jakoby stále něco drhlo, protože naše emoce jsou podmíněné.

Pocit je prvotní vjem, který zaznamenáváme skrze své tělo, je vždy pravdivý a u každého člověka stejný. Všichni fungujeme se stejnými pocity. Dalším zpracováním pocitů, myšlenkovým posouzením a rozlišením, vzniká emoce. Např. áách, to je příjemné, nebo brr, to je odporné. Podle přijatých myšlenek, už má každý rozdílné emoce. Každý je v jiném emocionálním stavu.

Dalším rozšířením vnímání můžeme vnímat eucity. Dr. Frank Kinslow vytvořil meditaci, která umožní pocítění eucitů. ( www.kinslowsystem.cz ) Dovedeme si při ní uvědomit vědomí i za hranicemi představitelného vesmíru a návratem zpět do vlastního těla, procítění eucitů. Tahle metoda nám umožní vyřešit případné zdravotní i jiné potíže.

Nalaďme se na své pocity a eucity, nenechme si žádnou myšlenkou pokazit dnešní nádherný den a všechny ostatní...Naučme se, přát si...

24. května 2017 v 21:44 | Akja |  Zhmotňování přání

Zdá se nám, že se naše přání plní pomalu? Každé naše přání se plní neustále a ihned. S tím není žádný problém. Jen je potíž s tím přáním. My, si vlastně v zásadě přejeme jen to, co už máme. Nemáme moc rádi změnu. Sem tam se zasníme, jaké by to bylo skvělé, kdyby se přece jen něco v našem životě změnilo, ale naše obavy hned předloží spoustu nechtěných scénářů a strachy pak každé přání zase zapudíme.

Pokud si něco opravdu přejeme a jsme ochotni překonat svůj strach ze změny, pak se nám každé přání vyplní. Je o tom napsáno spoustu knih i zmínka v biblickém textu, ale my, jsme stále nedůvěřiví.

Pokud máme pocit, že něco opravdu chceme a stále to nepřichází, pak je dobré, své přání říci někomu, o kom smýšlíme, že má vyšší moc, nežli my sami. Někomu, komu důvěřujeme. Zbavíme se tak strachu a pochybností se změny, předáme je tak na toho "vyššího".

Ve skutečnosti si plníme sami každé přání a nikdo není "ten vyšší", jen si málo přejeme, spíše si raději ani nic nepřejeme, hlavně nic neměnit a nic nepokazit. Přání pronešené třeba před duchovním mistrem je závaznější a nemůžeme se z něj tak lehce vyvléci, proto se nám vždy splní.

Začněme k sobě být více pravdiví a poslouchat přání od srdce, to jsou ta pravá přání, kterých se nebojíme a jsou úžasným způsobem ihned projevená v realitě, jen co obdrží energii vědomí a přinášejí radost...Myšlenky na přímé spojení

23. května 2017 v 16:44 | Akja |  Pro dnešní den

Cituji knihu Kurz zázraků: "Potom, co si uvědomíme, že nechceme nic ve světě konfliktů, žádáme o přímou Komunikaci s vesmírnou Myslí."

Komunikace s vesmírnou myslí někdy probíhá samovolně, když se přestaneme zaměřovat na naše vlastní volby. Děj se vůle tvá. Zbavujeme se vlastního posuzování a rozlišování na dobré a špatné. Někteří lidé, tak žijí už dávno. Je radost, pobývat v jejich přítomnosti. Nikdy nás neodsuzují, nic neposuzují, víme, že jsou vždy ve smíru a dobře naladění.

Není to žádná maska, ani přetvářka. Oni tak skutečně uvažují. Někteří z nás jsou do této komunikace s vesmírnou myslí dovedeni, až když jim v jejich životě vše selže a nemohou se dále rozhodnout pro některou z možností, které jsou na jedné straně duality a vždy způsobí kontrast.

Všichni jsme vedeni ke komunikaci s vesmírnou myslí. Konflikty kolem nás ubývají a začínáme zažívat nový svět v novém uvědomění. Nedávejme konfliktům žádnou svoji sílu, ani myšlenkám na ně. Potom může v klidu probíhat léčení celé situace...

Vítězství a porážka

21. května 2017 v 19:55 | Akja |  Pro dnešní den

Stáváme se novou verzí sebe sama. Jedna, dva, tři, teď. Náš nový svět je velmi vylepšený, od základů jiný a naše změna trvá nějaký čas. Pěstujeme neochvějnou víru v jiný svět a proto k nám přichází. Zrcadlí se nám na základě zákona přitažlivosti.

Naše nové já, je povzneseno i nad zákon přitažlivosti, neboť se už nemusí potýkat se žádnou z učebních lekcí. Pokud jsme přestali posuzovat na dobré a špatné, vzdali jsme se podmínečného života jedné volby, není nic, co by nám ukazovalo kontrast opačné cesty. Problémy z našeho života záhadně odcházejí.

Každý z nás je v trochu rozdílném stádiu uvědomění, ale je to vzájemně prospěšný a podporující stav. Není na tom nic k posuzování. Např. lidé, jenž pracují ve zdravotnictví, patří k těm nejméně uvědomělým. Proto mohou neustále zajistit pohodlí bezpečí, pro všechny ve větším uvědomění.

Vše je vzájemně provázané a proto můžeme dokonalým způsobem najít cestu k uvědomění. Nespěchejme na sebe. Velmi důležité je rozvzpomínání se na celou naši bytost, na její schopnosti. Přístup ke své paměti máme v radostném, souhlasném rozpoložení. Naše bytost vše vytvořila sama.
Vytvořila i postup, jak se opětovně shledáme se sebou samým, i kdyby jsme byli spletitě zamotáni ve svých nástrahách.

Světelní pracovníci nás lákají na vítězství světla. Spojení se svojí vlastní podstatou však neobsahuje vítězství a porážku. Tito lidé předávají pravdivá fakta, jen nás vedou do dalšího boje, do slepé uličky. Pokud si vzpomeneme, kdo jsme, nepotřebujeme se ztotožňovat s pracovníky světla, přesto jejich celosvětové meditace jsou nám všem prospěšné, právě v procesu rozvzpomínání se. Jediné vítězství je uvědomění se a to je vítězství všech bez porážky...


Další články


Kam dál