Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Urychlení procesu transformace

Středa v 23:11 | Akja |  aktuální energie


Listopadové energie poklidně doprovázejí náš přechod do nového stavu bytí. Kdo se tomu ještě brání prožívá psychické i zdravotní potíže, nespavost apod. To jsou projevy našeho nesouladu s probíhající transformací.

Každý si najde potvrzení sám v sobě a víru v probíhající proces a tím se i uzdraví. Láskyplné smýšlení o sobě a všech lidech kolem, nás vyrovnává do souladu se všemi změnami. Najděme si zálibu v dávání.

Příroda také vstupuje do výrazných změn a umožňuje nám příznivější podmínky pro život. Lidé se tomu však tvrdohlavě brání, zatahují nesmyslně oblohu chemickými posypy a vytvářejí tak jen další překážky k překonávání.

Urychlení procesu transformace je možné vytvářet svými emocemi. Vcítění se do nově přicházejících schopností, jako bychom je již ovládali a následné přijetí ve svých myšlenkách je nejlepší způsob jejich dosáhnutí. Vcítění se do nové společnosti založené na spolupráci a porozumění a následné vstřícné myšlenky, takovou společnost přímo vytvářejí...

Naše dávání urychluje proces změn. I jen dávání své vědomé pozornosti pocitům nového uvědomění, nám přináší spoustu radosti, míru a uzdravení.
 

Změna přichází z Plejád

17. listopadu 2017 v 21:44 | Akja |  cestou ke změně


Ina o osso moulin ono a. Om a ligam ee. ( jazyk Lemurie )
Pravda sídlí v srdci. Následuj své srdce a najdeš svoji cestu domů.

Transformace všech druhů na Zemi je řízená, není to nějaký samovolný jev. Aby mohlo k této změně dojít, byl potřeba silný podnět, kterého se nám dostalo z Alcyone, centrálního slunce Plejád ( česky Kuřátka ). Pokud potřebujeme cokoli poradit, pomoci, můžeme se na Alcyone kdykoli obrátit ve svých meditacích.

Plejáďané nad námi dohlížejí, na naše pokračování ve své proměně. Někteří z nás jsou si toho vědomi, jiní ne. Nejsme k ničemu nuceni, jen jsou kontrolované naše geny, jestli zkvalitňují naše bytí na Zemi a umožňují větší uvědomění každého z nás. ( Komáří štípnutí je vlastně takový malý testr.)

Napojení na Alcyone je možné provádět po spirálovitém vláknu, které nás vždy bezpečně dovede k cíli. Když se propojuje více a více lidí s centrální hvězdou Plejád, ukazuje to na náš postup a umožňujeme si tak větší pomoc s ukončením nežádoucí reality zde.

Přesto přechod na nový způsob bytí bude pozvolný a bude trvat pro každého jinak dlouho...

Dharma je tu.

12. listopadu 2017 v 19:33 | Akja |  aktuální energie


Měsíc listopad nám začíná přinášet naši Dharmu - odměnu. Všichni máme odměnu velmi často spojenou s penězi, odměna může však přijít v jakékoli podobě. Dříve jsme si takové situace, co je odměna a co ne, moc nevšímali, ale nyní si vše naplno uvědomujeme a hlasitě vše oceňujeme.

O penězích je napsáno mnoho článků a natočeno ještě více videí, ale stále nás situace s nimi nějak zaskočí. Často si vytváříme k penězům vztah, jako máme s ostatními lidmi a se sebou. Když bychom popsali peníze, jako člověka, kterého důvěrně známe, jakpak by to asi probíhalo? Vyčetli bychom mu možná, co vše pokazil, jak nadržuje jedněm a vyhýbá se druhým apod. Takový člověk by nás raději už ani nepotkal. V novém uvědomění je tedy potřeba chovat se i k penězům láskyplně.

Poznali jsme pobyt v dualitě, jako nehostinné místo k žití. Naší transformací se tedy ubíráme směrem do jednoty. Ve vědomí jednoty je obsaženo vše, proto je třeba vše s láskou přivítat, zapomenout na kritiku a bojování. Také peníze jsou součástí jednoty, můžeme je tedy v klidu přijmout. Až postoupíme o krůček dál a nebudou potřeba, sami zmizí. Pokud s nimi budeme stále bojovat, budou v naší realitě stále zrcadlit náš zápas.

Dharma přichází na všech úrovních našeho života. Zažíváme nádherné období...
 


Nikdo

9. listopadu 2017 v 15:44 | Akja |  aktuální články

Transformace vědomí probíhá na všech úrovních. Mnozí z nás si neumí některé věci v nové dimenzi představit. Vše je velmi přirozené a velmi sladěné s potřebami našeho bytí. To, co je pro nás nyní nepředstavitelné, se samozřejmě, pomalu a nenásilně stane naprostou přirozeností.

Lidé, zvířata i rostliny si neustále mezi sebou předávají informace, výživu, radost, péči, lásku, zkrátka energii, která je život sám. To probíhá i na nové úrovni vědomí, jen se mohou některé druhy energie měnit. Také jsme dříve topili převážně dřevem a uhlím a nyní se většinou spaluje plyn a elektrika. Velmi výrazně se změní jídlo, které spotřebováváme.

Pokud chceme žít v souladu se Zemí, jako to umí zvířecí a rostlinná říše, ( všimněme si, jak po sobě nezanechává žádný odpad, jak neničí ovzduší, ) potřebujeme změnit styl našeho stravování. A ani se nemusíme příliš snažit přichází to úplně samo. To, co vytváříme se neustále promítá na plátně našeho života. Když jsme začali jíst příliš mnoho rafinovaných cukrů, upravených sacharidů a umělých potravin, začali být lidé tlustí, nemocní a unavení. Vyráběné potraviny, třeba rohlíky, pečené ve velkém, bez lásky, spíše s odporem, ( Kdy už skončí směna? ) našemu tělu neprospívají, naopak ho velmi poškozují. Takže si vše pomalu uvědomujeme a přecházíme na nový způsob stravování i myšlení.

Sami přicházíme na to, jak žít v souladu s přírodou. Když jsme dříve vysvětlovali lidem, jak každý bude dělat to, co ho baví a co dělá rád, tak se nás ptali a kdo bude péci třeba rohlíky - nikdo. Nebudou potřeba, nebo si je upeče každý s láskou sám doma. Každý si můžeme dát otázku na jakoukoli práci, která se mu nelíbí a odpověď je - nikdo a vše je přirozené a smysluplné a vše přesně zapadá na své místo.Brány dokořán

6. listopadu 2017 v 13:13 | Akja |  V časech probuzení

Přechod na novou úroveň uvědomění, si nyní vyžaduje naše plné sebepřijetí a sebelásku. Zdá se to velmi jednoduché, nevýznamné a nekouzelné, nemagické, ale přesto je to přesně to, co je nejdůležitější. Vědomí jednoty je založeno na vědomém já.

Produchovnění hmoty je naše sebeuvědomění. Nejvíce naše fyzické tělo vnímá pochvalu, kompliment, úctu, lásku. Tím ožívá, je přijímáno duchem a tělo pak jen září. Je to dobře i vidět ve tmě. Když pohladíme své, nebo jiné tělo a proneseme láskyplná slova a podíváme se blízko kůže jedním okem, jsou pak vidět tenká světelná vlákna. Jsou v pohybu a vyšlehávají do větší výšky, při přijímání milých slov do svých myšlenek.

Další rozměr naší transformace je tedy naprosté sebepřijetí. Přestáváme se stýkat s lidmi, kteří nás kritizují, neboť to ničemu neprospívá a není to pravda. Již jsem o tom psala, jak jediná pravda je láska a ta je rozdělena našimi myšlenkami, přesně jako duha, do sedmi dílčích polopravd. Každý člověk si vybere nějakou ze sedmi polopravd a té pak věří a stojí za ní. Nyní je čas sjednotit polopravdy zpět do jediné láskyplné reality.

V měsíci listopadu, který probíhá sotva několik dní, už máme spoustu zážitků, kdy vidíme, jak se hroutí svět polopravd a schůdné k žití je jen zaměření na lásku v nás. Začínáme si uvědomovat svoji "Dharmu" - odměnu. Nádhera...

Odpuštění? Ne?

2. listopadu 2017 v 20:13 | Akja |  aktuální energie

Listopad vchází majestátně do našich dní. Svátky a oslavy jsou svátečnější nežli v jiném čase, neboť jsme plni očekávání nadcházejících událostí. Cítíme, že vše bude jiné, posunuté více k našemu pravému já.

Současné energie nás vybízejí k zakoušení života v jednotě. V meditaci odkládáme ego - řízení naší bytosti a přesměrováváme vědomou pozornost do inteligence jednoty. V běžném životě pak zakoušení jednoty spočívá v pozorování myšlenek a sladěním jich s proudem lásky.

Neustále však probíhá kolem nás i spoustu situací, které stále podporují dualitu. Co s nimi? Přijmout, odpustit? Mnozí se mnou asi nebudou souhlasit, ale v žádném případě neodpouštět. Pokud se někdo povýší na "odpouštějícího", není pak na stejné úrovni s tím, komu odpouští, myslí si, že je výše a to už v jednotě neexistuje.

Všechny situace jsou potřeba pochopit, vysvětlit ( vnést do nich světlo vědomí ) a být přitom upřímní a nejvíce sami k sobě. Tudy si opět najdeme cestu k naší transformaci. Měsíc listopad bude nádherný čas, který nám všem přinese první ujištění o vytoužené změně...

A radost se navrátí...

28. října 2017 v 10:55 | Akja |  aktuální energie

Marta Kubišová zpívá ve své nadčasové písni:
"...Z oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil
jak květy mráz, jak mráz..."
A to je přesně námět k letošnímu listopadu.

Vstupujeme do posledních říjnových dní, ve kterých neustále probíhalo spoustu rozhodnutí. Svoji vědomou přítomnost už častěji dokážeme věnovat svému srdci, proto naše rozhodování, už bylo snadnější a předem připravené, naší posvátnou cestou.

S novým měsícem, kdy se paprsky Slunce prolínají s vyzařováním planety Jupiter a tohle celé hvězdné působení nám navrací radost do našich životů, přibývá šťastných "náhod". Všichni vcházíme do svých posvátných prostorů a začínáme vnímat sami sebe...

Velký tlak

20. října 2017 v 10:44 | Akja |  V časech probuzení

Naše milé, nádherné bytosti přecházejí na novou úroveň bytí. Je to i nový prostor, který obydluje naše vědomá pozornost. Abychom si zapamatovali, uložili do svého podvědomí - do svých fyzických těl, postup, jak jsme přešli do dalšího prostoru vnímání, je vše velmi pomalé a dopodrobna prožívané.

Zdá se tak, že je na nás vyvíjený veliký tlak. Zažíváme téměř přetížení. Vše skryté, vyplouvá na povrch. Mnohdy jsme to ani nechtěli vědět. Každá maličkost je vyzdvižena na světlo našeho vědomí. Je to spoustu a spoustu událostí, které si všechny vyžadují naši energii. Mnohdy pociťujeme úplné vyčerpání.

Abychom vše ustáli, je potřebné, ujistit se v sobě, že jdeme vytouženým směrem. Odpočinek spíše aktivní. Ale hlavně pěstujme radost, smích, veselí, to nám pomůže překlenout dobu zvýšeného tlaku na nás, která nepotrvá dlouho.

Vracíme se do prostoru, kde si uvědomujeme jednotu všeho a všech v odděleném těle. Mnohým opozdilcům se nechce a pevně se drží diktátu ega. Naše reality se nejprve rozdělí, aby se postupně opět mohly sjednotit...

Lampa

18. října 2017 v 20:11 | Petr |  Meditace


Lampa


Tak to jsi ty.!
Jsi to opravdu ty.?
Zhaslá lampa na nábřeží,
slyšíc jen šplouchání vody
při větrné řeži.?

Ta lampa, co tak jasně svítila mnohdy,
že člověk stydíc se hledal stín stromu.
Co všechno ukázalo tvoje světlo tady,
kdy pomohlo a komu.?

A cos viděla takového,
žes potemněla.?
Milence prchajíc ze světla tvého,
či ženu bez manžela.?

Nikdo nezvedl hlavu
s povděkem za tvé světlo,
nikdo neošetřil tvoje rány.
Každý, byť i po ránu
spěchal kolem přesto,
že tvoje světlo občas zhaslo.

Nyní zvedají hlavu s otázkou.
Vidíš je.
Máš pro ně odpověď jasnou.
Nejsem zde.
Neměli jste o mě zájem,
a tak nesvítím již na zem.


Lidi ten kousek tmy přeběhnou…...

Překážky

16. října 2017 v 16:44 | Akja |  V časech probuzení


Sen našeho života se pomalu naplňuje. Ještě je potřeba odklidit poslední překážky na naší cestě za štěstím. Únava stoupá a byli bychom rádi, kdyby to udělal někdo za nás. Jenže to opravdu nepůjde, jsou to naše vnitřní rozpory ve stavu bytí.

Veškerá cesta transformací je průchod vlastním vědomím. Uvědomujeme si, co jsme měli uloženo v podvědomí ( těle ) a jak jsme tím pak vytvářeli realitu překážek. Nyní nám ještě k celému procesu přispívá svou energií sluneční počasí.

Vše je jen a jen naše vnitřní cesta, jak znovu zapojit vnímání jednoty. To, co se děje kolem nás je jen ukazatel, jestli postupujeme kýženým směrem. Vztahy mezi lidmi se vytvářejí podle nového uvědomění. Jsou založené na soucitu a lásce. Mocenské boje nám přestávají dávat smysl.

Kolektivní vědomí všech lidí společně vytváří konečnou realitu. Pokud toužíme o projevení nové, jiné reality, je potřeba širší uvědomění se v kolektivním vědomí. Pokud existuje stále někdo, jenž má protichůdné úmysly, ukazuje nám jen nesoulad u nás samých. Přijměme proto realitu takovou, jaká je, uvědomujme se v ní, ona se sama změní...

Očista prostoru

10. října 2017 v 10:44 | Akja |  cestou ke změně

Ledově modrá, smaragdová zeleň, citrónově bílá a idigově modrá, to jsou barvy, které vyčistí prostředí od všech nežádoucích energií. Dokáží vše vyrovnat do harmonie. Stačí si tyto barvy pouze mentálně představovat. Pokud chceme nerušeně meditovat, zahajme svoji meditaci vyčištěním prostoru pouhým vyslovením jejich názvu. O očistné schopnosti těchto barev nás informoval Ihaleakala Hew Len v kurzu Hoó ponopono.

Pokud chceme očistit i vnitřní prostor těla těmito barvami, pak nám k tomu poslouží voda, kterou jsme umístili na jednu hodinu na Slunce v indigově modré skleněné lahvi. A nebo postačí i představivost...

Změna

6. října 2017 v 15:33 | Akja |  cestou ke změně


Jak dole, tak nahoře a naopak. Vše pracuje na stejném principu. To, co bylo na okraji se dostává dovnitř a naopak, to, co bylo uvnitř se dostává ven.

Naše Karma se nyní změnila na Dharmu. Není potřeba se zaměřovat na hroutící se pozůstatky Karmy, ale vyhlížet přicházející Dharmu.

Dharma je odměna za vše, co jsme ve svém nejčistším stavu vyzářili do okolí. Pro každého přichází v jiné formě s jinou intenzitou, ale je zde...

Motýl

6. října 2017 v 0:06 | Akja |  Pro dnešní den


Před nějakou dobou jsem si hrála na zahradě s motýly. Můj pes se chtěl také zapojit, ale poranil jednu Babočku paví oko na dolním křídle. Opatrně jsem motýlka položila na keř vinné révy a samozřejmě na něj zapomněla. Dnes jsem sklízela hrozny a onen motýl s polovinou dolního křídla kolem mne poletoval a radoval se se mnou z letošní úrody. Sedal si na mne, na hrozny a potom předváděl, jak opět krásně létá.

V současné době probíhá transformace člověka na vyšší úroveň a jak jsou na tom naši zvířecí přátelé? Celá živočišná říše je svět našich průvodců a pomocníků. Když se člověk mění, vytváří tím i možnost změny pro zvíře...

Zvířata jsou naše součást, sdílíme jeden svět, jen s odlišným způsobem.

Spánek

5. října 2017 v 17:33 | Akja |  aktuální články


Asi každý z nás již slyšel o výzkumech našeho mozku a že každá jeho polovina slouží jinému účelu. Máme různé potvrzení, že je tomu tak během celého dne. A co v noci, v průběhu spánku?

Svá sdělení pro články většinou čerpám ze změněného vnímání na vyšší frekvenci, kdy jsme otevřeni průchodu informací. Provádím to většinou pomocí hudby. Někdy ale navštěvuji při nočním spánku vzdělávací kurzy a jsem jakoby vyučovaná. Dnes jsem byla poučena o samotném spánku.

Pokud jsou lidé vyrovnaní, spokojení, využívají rovnoměrně obě poloviny mozku, potom mají i harmonický spánek. Když ale celý den zatěžují převážně jednu polovinu mozku, potom ona v noci spí tvrdým spánkem a ta druhá má jinou činnost. Nespokojená polovina mozku tu druhou budí, nebo vnímá tvrdý bezesný spánek, zkrátka neodpočívá a naše spaní nás pak neobčerství a nedopřeje potřebnou energii na další den.

Realita je představou, kterou si vytváříme výhradně z našeho vědomí.
Pokud si chceme vytvářet realitu kvalitního spánku, či snížit potřebu spánku, je potřeba být si vědomi obou principů našeho bytí...

Dharma - odměna pro každého

2. října 2017 v 23:23 | Akja |  aktuální energie

Vešli jsme do nového měsíce října, jen tak nalehko, osvobozeni od energií předchozích dní. Vše na nás dýchá novotou a změnou. Naše cesta Karmy, se po průchodu bránou podzimní rovnodennosti, přeměnila na putování Dharmou.

Věřím, že indické termíny Karma a Dharma jsou všem známé. V prožívání této energie odměny jsme však úplní nováčci, proto se musíme naučit nově dharmicky přemýšlet. Svoji minulost tvoříme v budoucnosti, proto je nutné očekávat jen a jen Dharmu.

Všechny dřívější myšlenky plné obav a strachu nejsou již shodné s energií prostoru, kde se nacházíme. Pokud jim stále dáváme svoji energii, opět vytvoří stejné problémy a překážky, jako dříve, ale když se rozhodneme pro Dharmu, pak je karmickým potížím už konec.

Dharma je způsob bytí v radosti, lásce a odměně. Naše myšlenky je třeba zaměřit na prožívání neustálé odměny. To, co se dříve nedařilo, nyní začíná nabírat na obrátkách a jde zdárně dopředu. Na vše máme více síly a energie a můžeme se rozhodnout pro cokoli, Dharma to pro nás zařídí...Další články


Kam dál