Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Nový život v roce 2017

Středa v 15:22 | Akja |  V časech probuzení

V letošním roce nás všechny čeká zásadní nasměrování do oblastí, které toužíme obývat. A na koho se stále čeká? No přece stále jen a jen na nás. Už máme zvoleno? Už jsme rozhodnutí? Rok 2017 si zapamatujeme, jako rok, kdy jsme museli dokončit svoji volbu.

Někteří lidé netouží po transformaci a přejí si dále jet ve svých zaběhnutých kolejích, prožívat své nikdy nekončící problémy a částečné výhry v jejich překonávání a někdo to ještě nazývá "užívání si". Já bych se raději přiklonila k pojmenování "přežívání".

Další skupinu tvoří lidé, jenž se zajímají o transformaci, dokonce třeba o ní vyučují, mají vše nastudované, pojmenované, ale jakoby se týkala těch ostatních, oni sami jsou z toho všeho vyjmutí. Např. hovoří, jak se stravují pránou a sní přitom deset knedlíků, vykouří krabičku cigaret. Ano to všechno jsem viděla. Poučují ostatní o lásce, ale sami se rozvzteklí pro každou maličkost, nedokáží odpustit.

Třetí skupina je, podle mne, zatím velmi málo početná. Jsou to lidé, kteří se aktivně věnují transformaci a prožívají ji především jen a jen u sebe a cítí ji uvnitř svého bytí, jako pravdivý stav. Ti již dokončili svoji volbu a mají rozhodnuto, co budou nadále zažívat. Realitu zdraví, lásky, nesmrtelnosti a sjednocení.

Měsíce leden a únor stále prověřují příslušníky prvních dvou skupin, jestli mají správně vybráno. Všechny události se jim ukazují z několika úhlů pohledu, aby si mohli vybrat to, co s nimi opravdu rezonuje. Není to lehké rozhodnutí. Vracejí se události z minulosti, kdy došlo k pokřivenému vnímání, na základě naučených myšlenkových forem.

Deset oktáv lásky, předaných lordem a lady Rize, je průvodce k blahodárnému způsobu života. Uvádím je v článku http://transformace-akja.blog.cz/1605/10-oktav-lasky .
Pokud nechceme přijímat tyto informace, stačí se vyladit na své nitro, kde je vše uloženo.

Projít těmito stavy a rozhodnutím je závěrečná fáze vzestupu. Pak už následuje radostnější rozvzpomínání na celou svoji bytost...
 

Proměna

7. února 2017 v 13:55 | Akja |  aktuální energie

Kouzelné energie, kterými proplouváme při naší transformaci, nás nenechávají na pochybách, že se vše velmi rychle mění. Měsíc únor nás trochu osvobozuje od předchozího vnímání měsíce ledna, kdy jsme se cítili ještě ve vleku událostí minulého roku. Únor již přináší osvobození z těch nejsilnějších pout a okovů, ale ještě jsou tu další a další překážky, které už ale nebudou tak výrazné, jako ty, které jsme všechny už rozpustili.

K transformaci vede zřejmě mnoho cest. Každý prozkoumává tu svoji cestu, která s ním rezonuje a je mu příjemná. Jen nás neustále provázejí falešní proroci, kteří zahalují tu pravou cestu sama k sobě. Podlamují naše vědění a předávají zmatené informace. Tím, že se potkáváme s takovými lidmi, jen zkoušíme sami sebe, svoji víru, jestli je pevná. Je potřeba postavit se silně na své vlastní nohy a říci - tady jsem a vím, co vím.

Práce s duší nám dodá tu obrovskou sílu, která je nám vlastní a přirozená. Naše duše je obrovitánská a velmi mocná. V prostředí, které jsme si vytvořili, se musíme ještě naučit ovládat její sílu, která je volná při mravní čistotě úmyslu. V začátcích svého spojení s duší je možné např. vypnout elekrtiku celého hypermarketu, jen tak, že síla duše tu je a není zaměřená a jediná myšlenka spustí obrovskou reakci. Takže si asi ještě užijeme, nežli se naučíme ovládat "toho svého celého avatara"...

Duše jako pomeranč

31. ledna 2017 v 22:44 | Akja |  aktuální články

Linda Goodman nám všem zanechala vzkaz ve své knize "Hvězdná znamení" - zkoumejte pomeranč. Chtěla nám říci o naší duši, o naší podstatě. Linda psala své knihy diktované neviditelným přítelem, který ji postupně zasvětil do tajů celé naší bytosti.

Podobně, jako jsou jednotlivé dílky pomeranče poskládané do kruhu kolem středu, je také naše duše rozprostřená kolem našeho těla v podobě elektromagnetického obalu. Pokud soustředíme vědomou pozornost do celého prostoru kolem sebe, stáváme se celistvými, stejně jako je pomeranč.

Spojení těla a duše způsobuje okamžité uzdravení, prohřátí a uvědomění. V minulosti docházelo k umělému oddělení a tím ke ztrátě životní síly. Hrajme si co nejčastěji s představou pomeranče a propojením celé bytosti, zažijeme tak své znovuzrození. Děkujeme ti Lindo...
 


Tak, jak to bude dál?

17. ledna 2017 v 21:33 | Akja |  aktuální energie

Naše duše se rozprostírá kolem fyzického těla. V pravidelně rozmístěných bodech, téměř s geometrickou přesností, jsou styčná místa pro prolínání různých realit celé naší bytosti. Při právě probíhající transformaci se seznamujeme s posvátnou geometrií. Celý proces je pomalý, protože každý je na jiné úrovni poznání a zapomnění.

Mistři transformace nás provádějí postupně každým aspektem naší bytosti. Lidé reagují různě, někdo nad posvátnou geometrií mávne rukou, ale u někoho se rozezvoní všechny zvony, uvědomí si - ano to znám, to mi něco říká. A pomalu postupujeme dále.

Současné energie nás vybízejí k poznávání své duše, svého já a celého systému fungování spolupráce s fyzickým tělem a okolní realitou. Naše Ego je s duší ve spojení, ale nepovažuje za důležité, nás o tom informovat a ještě navíc spíše duši schovává, aby nepřišlo o své výsostné postavení. Někdy se Ego tak tvrdošíjně brání, že způsobí fyzickému tělu potíže, které pak pojmenováváme transformační příznaky.

Pokud prožíváme některý z transformačních příznaků, nebo třeba všechny, nenechme se zastrašit. Stačí si uvědomit, že pocházejí od Ega, od oddělování se od naší nejčistší podstaty. Pokračujme v poznávání sebe a příznaky zmizí. Sledujme posvátnou geometrii, zkoušejme si prostor kolem nás procítit i svým hmatem. Jednotlivé body mají i odlišnou teplotu, kterou ucítíme ve svých dlaních. Je možné taková místa najít a propojit se s další částí sebe samých...

Fanatismus

16. ledna 2017 v 21:12 | Akja |  Téma týdne
Píši blog o transformaci, kterou jsem přímo posedlá. Je to fanatismus? Nevím. Slovo "fanatismus" určitě odkazuje na slovo "fandit". Takže velmi fandím změně, kterou nám transformace přináší.

Pokud tak toužebně očekávám změnu v myšlení a nastolení komfortnějšího způsobu života, ukazuje to na moji nespokojenost se současnou situací. A protože stejné přitahuje stejné, vytvářím vlastně svým fanatismem ještě více nespokojenosti.

V buddhismu se vyučuje o harmonii, každý zná příběh o loďce, kde pluje učitel hudby a zasvěcuje žáka o správně napnuté struně na hudebním nástroji, která nechá zaznít nejkrásnějšímu tónu. Struna nesmí být ani moc napnutá, ani příliš volná. Rovnováha je to správné slovo. A fanatismus jen narušuje rovnováhu a vychyluje ji jen jedním směrem.

Jenže, co když je fanatismus jen správný způsob k dosažení rovnováhy? Co chci tedy napsat? Že je vše dobré a nelze nic odsuzovat, ani fanatismus. Vše je částí Jednoty a vše do ní patří a to je ta myšlenka na kterou si je třeba především zvyknout a přijmout ji za svoji.

I když je fanatismus přelud a honba za jednou jedinou formou reality, přesto nás může dovést k osvobození mysli a nalezení vlastního já. Historické záznamy jsou plné jmen lidí, které bychom nazvali fanatiky, přesto na ně vzpomínáme a mají náš obdiv...


Objev duše

5. ledna 2017 v 21:21 | Akja |  aktuální energie

Transformace vědomí pokračuje. V minulém roce jsme pozvolna přicházeli věcem na kloub a v současném, novém roce budeme vše uvádět do praxe a to už bude zábavnější.
Abychom se my, lidé mohli změnit, potřebujeme se objevit, jako duše a nahlížet na naše bytí z pozice toho, kým jsme a ne jen z omezeného pohledu smyslů a fyzického těla.

Objev duše bude veliký mezník v lidském chápání. Tvůrci křídel a jejich učitelé řádu Lyricus nazývají duši Velký portál. Objev Velkého portálu odhadují na jednu až tři generace. Mnohé ezoterické školy s duší už dávno pracují, jen má vždy jiná jména a označení. Například Aura, Merkaba, elektromagnetické pole, vortex atd.

Rezonance mezi tělem a duší přináší každému blaženost. Pokud se tělo vyladí na tóninu duše, pak jsou spolu schopni vytvářet tu nejúžasnější realitu a nejpříznivější stav těla.

V uplynulém roce jsme se zbavovali návyků, které nám znemožnily zažívat deset oktáv lásky vlastní duše. Mnohdy to bylo i velmi bolestivé. V novém roce už budeme zažívat první krůčky ve spolutvoření s naší duší a radost a zázraky, které to s sebou přináší...

Jednota

25. prosince 2016 v 14:44 | Akja |  aktuální články

Saint Germain nám předává na obrázku poselství hvězdy. Posílá nám tak vědění o nesmrtelnosti, uzdravení a našich dalších schopnostech, o naší pravé podstatě. Jsou různé metody, jak se spojit s touto hvězdou, s naší merkabou. Já, zde nyní popíši jednu z nich.

K našemu probuzení do vyššího uvědomění je potřeba navázat spojení se svým nitrem. Merkabu uvidíme v meditaci, nebo ve své představě uvnitř fyzického těla, jako rodící se Hvězdu. Je živá, pulzuje, dýchá, svítí...Dívejme se na ni svýma dětskýma očima, bez posuzování, bez srovnávání, jen s radostí, kterou představa přináší.

Při pravidelné meditaci s Hvězdou, zjistíme, že se každý den malinko zvětšuje, až nebude v našem těle, ale my, uvnitř Hvězdy... A jako každá soustava se chová stejně, viz předchozí články. Obnovuje všechny středy našich buněk v těle a jejich fungování.

Čas Vánoc - čas zázraků. Saint Germain nám ukazuje, jak na to, jak se navrátit ke své přirozenosti a ke své nesmrtelné podstatě, k Jednotě.

Vnitřní dítě

19. prosince 2016 v 20:20 | Lída |  Společný prostor

Opět je tu zima. Šedivá, zamračená, téměř bez života. Příroda usíná a nabírá sílu. Sama na sobě, pozoruji, že únava a špatná strava začínají ovládat můj život. Rozhodla jsem se, vzít ho pevně do rukou a začít jednat. Vše změnit a dostat pořádnou dávku lásky a radosti do svého těla. Neměli bychom se nechat ničím brzdit, jen se pozastavme a plujme na řece Života dále. Aby nám cesta rychleji ubíhala, obohaťme si ji hudbou, která nás těší - pro zimní období doporučuji tóny kytary, houslí, rázné a rychlé tóny samby, tanga, salsy, ať se nám pořádně rozproudí krev.

Důležité, nač jsem dlouhou dobu zapomínala, byla promluva se svým vnitřním dítkem. O tento příběh bych se dnes s vámi ráda podělila.
Když jsem se podívala, do svého nitra, bylo zde pusto, tma, sychravo a chladno. Mé dítě jen přežívalo - pozbývala mu energie potřebná jen na základní životní funkce, nic víc..Leželo na chladné půdě, nehybně. Bylo bez energie a téměř bez známek života. Musela jsem se vzpamatovat a dodat mu Světlo, proud Lásky a mít velkou trpělivost. Poprosit ho o odpuštění. Pár marných pokusů o prosvícení temného vězení mne nenechaly chladnou. "Láska přeci dokáže vše!" na to nezapomeňte! Láska prosvětlila chladnou, tísnivou místnost. Slabé dítě jsem držela na hrudi a posilovala ho Zářivou Láskou, čistotou, bezpečím. Pociťovala jsem, jak společně stoupáme k místům, které jsou plné života - ocitli jsme se v přírodě. Kolem nás kvetly nádherné a pestrobarevné květiny, v zemi se tyčily vysoké, pevné a zdravé stromy, zemi pokrývala čerstvá tráva a slabé dítko vyrostlo v nádhernou a zdravou holčičku. Děvčátko kolem mne poskakovalo radostně, oči jí zářily nadšením a životem. Měla jsem takovou radost! Vzala mne za ruku a pověděla mi, ať tancuji a raduji se s ní...

Měli bychom si uvědomit, že každý máme uvnitř sebe vnitřní dítě, o které máme pečovat, rozmlouvat s ním a naplňovat ho Láskou. Díky němu se nám dostane síly, radosti a odhodlání. Únava zmizí mávnutím proutku a my budeme opět svěží. Nezapomínejte za tyto dary děkovat, radovat se z maličkostí a dělat věci, které jsme si vždycky přáli - i když už je tomu velice dávno a na mnohá přání a tužby jsme zapomněli, měli bychom se k nim zpět vrátit a potěšit sebe, svou duši i vnitřní dítko. Děkovat za osoby, které nám byly vloženy do života a poučit se z chyb - tedy správně řečeno - neustále růst...

Změna

14. prosince 2016 v 10:55 | Akja |  Zhmotňování přání

Všechny ty články o všech obalech všeho, nás jen měly upozornit na základní směr transformace a sice dovnitř. Prostor uvnitř s námi komunikuje prostřednictvím pocitů. Vnímání vlastních pocitů a záměrné nastolení žádaných pocitů, je ten tvůrce, je ten zdroj, po kterém je poptávka, jenž má každý hledající na zřeteli.

Pocit změníme svým zaměřením, svou vědomou pozorností. Pokud se stále zaměřujeme na to, co chceme tvořit a ještě to není hotové, dáváme svoji realitu do nesouladu a vytváříme napjaté pocity. Když se zaměříme na to, co se daří, co je příjemné, co už bylo radostné, naše pocity se zjemní a vnímáme uvnitř těla štěstí, které opět vytváří šťastnou realitu.

Deepak Chopra ve svých knihách uvádí koloběh tvoření následovně. Prvotní pocit uvnitř těla vytváří kolem sebe vibrace ( tak silné, jak silný je pocit ), vibrace tvoří naší Auru, myslící části těla zachytávají zpětně vibrace a přeměňují je na myšlenky, myšlenky tvoří opět tělo a jeho realitu.

Pokud chceme záměrně tvořit svoji realitu, můžeme zaměřit pozornost na pocity, myšlenky, nebo realitu fyzického těla, vše je kruh. Nejjednodušší je soustředit se na své pocity. Zaměřit se na jejich vylepšení. Když se např. zaměříme na své tělo, posilujeme, běháme, dáváme mu saunu, plaveme, pak chemie těla vyplaví hormony štěstí, vzniká skvělý pocit a ten tvoří žádanou realitu. Můžeme ale sportovat s nechutí, jen z pomyslné povinnosti a cítit odpor, to nám pak žádaný pocit nepřinese. Je úplně jedno kde začneme, jen je potřeba sledovat příjemný pocit.

Pobývat s lidmi, kteří se cítí dobře, je vždy povznášející. Buďme také "oni" se skvělými pocity, obklopí nás příjemní lidé a šťastná realita...

Nové myšlenky

12. prosince 2016 v 21:12 | Akja |  V časech probuzení

Celá naše galaxie má svoji energoinformační soustavu stejnou, jako má každá hvězda uvnitř a stejnou, jako má každá planeta uvnitř a stejnou, jako každá bytost na Zemi a stejnou, jako má každá buňka uvnitř těla a stejnou, jako má každý atom uvnitř atd. Znalost této fraktální struktury přinesla mnoho vynálezů i třeba mobilní telefon.

Často o ní píši v souvislosti s naší transformací, neboť je objev této soustavy, základní pilíř přeměny. Pokud jsme dříve vnímali realitu, jako něco odděleného a nezávislého na nás, tak energoinformační soustava dokládá úplný opak. Zatím je pro mnohé z nás neviditelná, ale i lidský zrak si s tím dokáže poradit. Když máme jedno oko zavřené a druhým sledujeme v úplné tmě a těsné blízkosti, lidské tělo, po chvilce zahlédneme tenké nitky světla, které jsou v pohybu. Když člověka pohladíme a pronášíme milá slova, pohyb světelných vláken se ještě zvýší a jejich délka se prodlouží.


Nové myšlenky přijímáme z energoinformační soustavy, kterou vytváříme svými pocity těla. Nové myšlenky pak tvoří jinou, novou realitu. Pro transformaci je tedy nezbytné vnímat své pocity a naučit se, je záměrně vytvářet, podle reality, kterou chceme zažívat.

Fraktální struktura tedy napovídá, že se nacházíme v energoinformační soustavě Země a ta se nachází v energoinformační soustavě Slunce a to se nachází ...atd.


Ven z okovů

9. prosince 2016 v 16:06 | Akja |  cestou ke změně

Probíhající transformace je postupný přechod k jinému uvědomění, nežli jsme prožívali do nedávných dnů. Celý proces je zdlouhavý a namáhavý. Mnoho lidí už ztratilo o takovou změnu zájem. I informace, které nás na cestě provázejí, jsou místy zmatené a nepřesné.

Málokdo věří v uskutečnění výrazné změny v našem prožívání reality. Transformační literatura zůstává v obchodech nepovšimnuta. Do popředí zájmu se dostávají staré bylinářské rady našich babiček a léčitelů. Po mnoha letech studia a praktikování se jakoby zdá, že se lidé znechuceni odvracejí od původního záměru vzestoupit.

Všichni si jistě pamatujeme ze školy, jak jsme se učili o dinosaurech. Dinosauři tady byli v plánu, jejich mohutná těla pomáhala vytvářet úrodnou zem. Jejich práce se jim skvěle podařila a oni mohli zde dále pokračovat, ale už transformováni na menší živočišný druh, aby se zde mohla utvářet i jiná forma života. Dinosauři se nepřizpůsobili a vyhynuli.

Náš život v dualitě byl stejně naplánovaný, jako život dinosaurů, ale už je v současné chvíli nepotřebný, neúnosný a přichází tedy nevyhnutelná transformace. Kdo si transformace nevšímá, plní si perfektně své úkoly v dualitě, dělí vše na dobro a zlo, rozlišuje a hodnotí, pociťuje čím dál, tím větší nepohodlí a nesmyslnost svého počínání.

Někteří z nás mají jistou výhodu, jejich paměť nebyla úplně uzavřena a vzpomínají si, jaké jsme měli těla dříve. Pamatuji se, že jsme ani nemuseli dýchat kyslík, tělo si jej umělo vyrobit z kysličníku uhličitého. ( Nedávno vyšel článek o tom, že si naše tělo vyrábí 60% potřebného kyslíku samo.) Jídlem jsme se také téměř nezabývali, jedli jsme jen nějaké ovoce. Naším fyzickým tělem protékal mohutný proud energie a naše světelné tělo, které nás obklopovalo nám přinášelo vše potřebné.

Život v dualitě velmi silně zablokoval naše fyzické tělo, ale byl to náš záměr, náš plán, který nás vedl k posílení a ochraně života. Zkušenost, kterou jsme získali z takového omezení, si poneseme ve svých genech a bude nám sloužit v časech příštích. Musíme jen pochopit, že je takový způsob života, vytvořen pokřiveným vnímáním a narovnat vše zpět, změnou myšlenek.

Není potřeba se zabývat radami našich babiček, spíše radami našich dětí. Zablokovaná těla měla stále méně energie, bylo potřeba ji dodávat z potravy, spánku a nebo si ji lidé vzájemně čerpali od druhých lidí i násilně. Bylinky také pozvedaly energii a léčily. Ale to jsou staré myšlenky, které jsou pro nového člověka už nepotřebné a které nás neustále drží a brzdí od transformace.

Vydržme, držme se, pokračujme ve své záměrné transformaci, která je stejně nevyhnutelná a předem naplánovaná. Uvědomujme si svoji "hadí sílu" uvnitř těla, seznamujme se svojí merkabou kolem těla, prociťujme pocity těla, navracejme se ke své původní podobě...


Hadí síla

7. prosince 2016 v 22:11 | Akja |  V časech probuzení

Květ života je geometrický popis Jednoty. Ukazuje nám, jak jsme vzájemně všichni propojeni v jediném bytí. Každou živou bytost reprezentuje jeden kruh a všechny se vzájemně prolínají.


Znalost květu života, zaznamenávají historici po celé Zemi, už z dávných dob. V naší transformaci, je pro nás nové, uvědomění si, okem neviditelného obalu - naší Aury. Když rozpřáhneme ruce a svoji Auru pohladíme kruhovým pohybem kolem sebe zevnitř, ucítíme jemné teplo v dlaních a příjemný pocit uvnitř těla.

Uvnitř našeho těla protéká silný proud bioenergie - hadí síla, který má okole sebe, tak jako každý elektrický proud, elektromagnetické pole - naši Auru. Hadí síla byla v každém člověku zablokovaná po mnoho a mnoho let. V současné době změn, se lidské tělo navrací ke svému původnímu fungování.

Rozprouděním hadí síly v těle si vytváříme silnou Auru, která zpětně navrací fyzickému tělu zdraví, výživu, optimální teplotu a umožňuje další zázraky.
Další kroky transformace tedy vedou k tomu, nechat Lásku ( energii ) volně proudit naším fyzickým tělem, bez všech bloků a překážek a obnovit si tím své světelné tělo ( merkabu ).


Nové uvědomění

5. prosince 2016 v 16:16 | Akja |  aktuální energie

Na místo na obrázku bychom se museli vydat do Portugalska, do města Evora. Na plochém kameni uprostřed kruhu zažíváme prý změnu vědomí bez jiného přičinění.

Nové uvědomění si budujeme i doma v běžném životě. Měsíc prosinec nás z počátku nechává jakoby zavěšené v prostoru bez možnosti ovlivnit sled událostí, ale jeho druhá polovina bude naprostý opak. Zviditelní se nám vše neviditelné a přijde uvědomění, jak jsme vše sami vytvořili.

Dnes jsem chtěla napsat o Vánocích a novém uvědomění. Vánoce jsou spojené s dárky a s radostí. Všichni lidé se ve stejný čas koupou v blahodárné energii štědrosti a přijímání, to je úžasný očistný moment pro celou společnost.

A jak je to s jídlem? Mnohokrát jsem zde psala a tóru, který obklopuje naše tělo ( merkaba ). Každý člověk přijímá veškerou výživu, kterou potřebuje z toho svého elekrtomagnetického obalu. Pokud energie proudí tělem volně, bez překážek, jsme vyživováni automaticky - sami sebou. Pokud si lpíme na starých přesvědčeních, které nás blokují, uzavírají, pak je potřeba přijímat jídlo a jeho elektromagnetický náboj z jiných zdrojů. Potrava a uvědomění jsou přímo závislé.
Dětem je potřeba dopřát kvalitní jídlo a neomezovat je vlastními stravovacími návyky.

Vánoce jsou už za dveřmi, užijme si s nimi spoustu pohody, zvonivé hudby a blahodárné energie...


Kompromis v transformaci

3. prosince 2016 v 20:02 | Akja |  V časech probuzení

Transformace lidského uvědomění pokračuje a mnozí pociťují její silné působení. Mohlo by se zdát, že transfrormace vnáší do našich životů chaos a rozklad. Ano, probíhá jisté čištění a uvolnění starého a nepotřebného, ale zároveň přicházejí nové informace, které opět přinášejí řád a harmonii.

Naší nejpotřebnější prací v současné době je, naladit se na nové informace. Jenže na jaké? Veškeré důle-žité informace máme uvnitř svého bytí. Poznáme je podle toho, jestli přinášejí krásu, radost a spokojenost. Každý den je potřeba se spojit se svým středem a čerpat odtud zprávy a poselství k dalšímu postupu.

In-formace je základní veličina veškerého tvoření. Nyní doslova tvoříme svůj svět. Je to velmi kolektivní práce, jsou v ní zapletená všechna srdce světa. Když se shodnou dva lidé na svém přání a jen ho radostně procítí, vytvářejí úžasné spojení a sílu k jeho naplnění. Kde není žádná shoda, přetrvává chaos. Zaměřme se tedy na spojování, na kompromis a tvořme tak Ráj na Zemi...

Odkaz na skvělý článek

30. listopadu 2016 v 13:13 | Akja |  aktuální články

Vkládám sem odkaz na skvělý článek, ketrý dokumentuje transformaci u čelních představitelů světa.
https://www.prvopodstata.com/2016/11/29/jak-to-ten-putin-vlastne-dela/
( Odkaz je potřeba zkopírovat a dát do prohlížeče. )

Další články


Kam dál