Společný prostor pro blahodárnou změnu...

Ven z okovů

Včera v 16:06 | Akja |  cestou ke změně

Probíhající transformace je postupný přechod k jinému uvědomění, nežli jsme prožívali do nedávných dnů. Celý proces je zdlouhavý a namáhavý. Mnoho lidí už ztratilo o takovou změnu zájem. I informace, které nás na cestě provázejí, jsou místy zmatené a nepřesné.

Málokdo věří v uskutečnění výrazné změny v našem prožívání reality. Transformační literatura zůstává v obchodech nepovšimnuta. Do popředí zájmu se dostávají staré bylinářské rady našich babiček a léčitelů. Po mnoha letech studia a praktikování se jakoby zdá, že se lidé znechuceni odvracejí od původního záměru vzestoupit.

Všichni si jistě pamatujeme ze školy, jak jsme se učili o dinosaurech. Dinosauři tady byli v plánu, jejich mohutná těla pomáhala vytvářet úrodnou zem. Jejich práce se jim skvěle podařila a oni mohli zde dále pokračovat, ale už transformováni na menší živočišný druh, aby se zde mohla utvářet i jiná forma života. Dinosauři se nepřizpůsobili a vyhynuli.

Náš život v dualitě byl stejně naplánovaný, jako život dinosaurů, ale už je v současné chvíli nepotřebný, neúnosný a přichází tedy nevyhnutelná transformace. Kdo si transformace nevšímá, plní si perfektně své úkoly v dualitě, dělí vše na dobro a zlo, rozlišuje a hodnotí, pociťuje čím dál, tím větší nepohodlí a nesmyslnost svého počínání.

Někteří z nás mají jistou výhodu, jejich paměť nebyla úplně uzavřena a vzpomínají si, jaké jsme měli těla dříve. Pamatuji se, že jsme ani nemuseli dýchat kyslík, tělo si jej umělo vyrobit z kysličníku uhličitého. ( Nedávno vyšel článek o tom, že si naše tělo vyrábí 60% potřebného kyslíku samo.) Jídlem jsme se také téměř nezabývali, jedli jsme jen nějaké ovoce. Naším fyzickým tělem protékal mohutný proud energie a naše světelné tělo, které nás obklopovalo nám přinášelo vše potřebné.

Život v dualitě velmi silně zablokoval naše fyzické tělo, ale byl to náš záměr, náš plán, který nás vedl k posílení a ochraně života. Zkušenost, kterou jsme získali z takového omezení, si poneseme ve svých genech a bude nám sloužit v časech příštích. Musíme jen pochopit, že je takový způsob života, vytvořen pokřiveným vnímáním a narovnat vše zpět, změnou myšlenek.

Není potřeba se zabývat radami našich babiček, spíše radami našich dětí. Zablokovaná těla měla stále méně energie, bylo potřeba ji dodávat z potravy, spánku a nebo si ji lidé vzájemně čerpali od druhých lidí i násilně. Bylinky také pozvedaly energii a léčily. Ale to jsou staré myšlenky, které jsou pro nového člověka už nepotřebné a které nás neustále drží a brzdí od transformace.

Vydržme, držme se, pokračujme ve své záměrné transformaci, která je stejně nevyhnutelná a předem naplánovaná. Uvědomujme si svoji "hadí sílu" uvnitř těla, seznamujme se svojí merkabou kolem těla, prociťujme pocity těla, navracejme se ke své původní podobě...

 

Hadí síla

Středa v 22:11 | Akja |  V časech probuzení

Květ života je geometrický popis Jednoty. Ukazuje nám, jak jsme vzájemně všichni propojeni v jediném bytí. Každou živou bytost reprezentuje jeden kruh a všechny se vzájemně prolínají.


Znalost květu života, zaznamenávají historici po celé Zemi, už z dávných dob. V naší transformaci, je pro nás nové, uvědomění si, okem neviditelného obalu - naší Aury. Když rozpřáhneme ruce a svoji Auru pohladíme kruhovým pohybem kolem sebe zevnitř, ucítíme jemné teplo v dlaních a příjemný pocit uvnitř těla.

Uvnitř našeho těla protéká silný proud bioenergie - hadí síla, který má okole sebe, tak jako každý elektrický proud, elektromagnetické pole - naši Auru. Hadí síla byla v každém člověku zablokovaná po mnoho a mnoho let. V současné době změn, se lidské tělo navrací ke svému původnímu fungování.

Rozprouděním hadí síly v těle si vytváříme silnou Auru, která zpětně navrací fyzickému tělu zdraví, výživu, optimální teplotu a umožňuje další zázraky.
Další kroky transformace tedy vedou k tomu, nechat Lásku ( energii ) volně proudit naším fyzickým tělem, bez všech bloků a překážek a obnovit si tím své světelné tělo ( merkabu ).


Nové uvědomění

Pondělí v 16:16 | Akja |  aktuální energie

Na místo na obrázku bychom se museli vydat do Portugalska, do města Evora. Na plochém kameni uprostřed kruhu zažíváme prý změnu vědomí bez jiného přičinění.

Nové uvědomění si budujeme i doma v běžném životě. Měsíc prosinec nás z počátku nechává jakoby zavěšené v prostoru bez možnosti ovlivnit sled událostí, ale jeho druhá polovina bude naprostý opak. Zviditelní se nám vše neviditelné a přijde uvědomění, jak jsme vše sami vytvořili.

Dnes jsem chtěla napsat o Vánocích a novém uvědomění. Vánoce jsou spojené s dárky a s radostí. Všichni lidé se ve stejný čas koupou v blahodárné energii štědrosti a přijímání, to je úžasný očistný moment pro celou společnost.

A jak je to s jídlem? Mnohokrát jsem zde psala a tóru, který obklopuje naše tělo ( merkaba ). Každý člověk přijímá veškerou výživu, kterou potřebuje z toho svého elekrtomagnetického obalu. Pokud energie proudí tělem volně, bez překážek, jsme vyživováni automaticky - sami sebou. Pokud si lpíme na starých přesvědčeních, které nás blokují, uzavírají, pak je potřeba přijímat jídlo a jeho elektromagnetický náboj z jiných zdrojů. Potrava a uvědomění jsou přímo závislé.
Dětem je potřeba dopřát kvalitní jídlo a neomezovat je vlastními stravovacími návyky.

Vánoce jsou už za dveřmi, užijme si s nimi spoustu pohody, zvonivé hudby a blahodárné energie...

 


Kompromis v transformaci

3. prosince 2016 v 20:02 | Akja |  V časech probuzení

Transformace lidského uvědomění pokračuje a mnozí pociťují její silné působení. Mohlo by se zdát, že transfrormace vnáší do našich životů chaos a rozklad. Ano, probíhá jisté čištění a uvolnění starého a nepotřebného, ale zároveň přicházejí nové informace, které opět přinášejí řád a harmonii.

Naší nejpotřebnější prací v současné době je, naladit se na nové informace. Jenže na jaké? Veškeré důle-žité informace máme uvnitř svého bytí. Poznáme je podle toho, jestli přinášejí krásu, radost a spokojenost. Každý den je potřeba se spojit se svým středem a čerpat odtud zprávy a poselství k dalšímu postupu.

In-formace je základní veličina veškerého tvoření. Nyní doslova tvoříme svůj svět. Je to velmi kolektivní práce, jsou v ní zapletená všechna srdce světa. Když se shodnou dva lidé na svém přání a jen ho radostně procítí, vytvářejí úžasné spojení a sílu k jeho naplnění. Kde není žádná shoda, přetrvává chaos. Zaměřme se tedy na spojování, na kompromis a tvořme tak Ráj na Zemi...

Odkaz na skvělý článek

30. listopadu 2016 v 13:13 | Akja |  aktuální články

Vkládám sem odkaz na skvělý článek, ketrý dokumentuje transformaci u čelních představitelů světa.
https://www.prvopodstata.com/2016/11/29/jak-to-ten-putin-vlastne-dela/
( Odkaz je potřeba zkopírovat a dát do prohlížeče. )

Abeceda transformace

27. listopadu 2016 v 13:55 | Akja |  Moudrost ve slovech

Lidské smysly, zrak, sluch, chuť, čich, hmat, spojují naše vědomí s myslí, tedy spíše s myšlenkami. Mysl nemá žádnou vlastní existenci, tohle slovo se používá pro vyjádření nepřetržitého sledu myšlenek. Slova jsou jen symboly pro obrazy v myšlenkách.

Slova nás velmi výrazně oddělují a vymezují z Jednoty. Přesto můžeme ve slovech nalézat poklad. Slova jsou jen takové směrovky, šipky a ukazatelé. Český jazyk velmi silně podléhal vlivu cizích jazyků, ale mnoho slov si uchovalo svůj význam. Slova vyjadřují zkušenost z vnímání smyslů.

Torus (aura) člověka obsahuje energii vědomí, zabarveného vnímáním lidských smyslů. Například když jsme spokojení, baví nás situace ve které se nacházíme, máme silný elektromagnetický obal svého těla, když jsme smutní, naše aura je sotva znatelná.

Energie z aury se do fyzického těla opět vrací a vytváří realitu našeho bytí. V současné transformaci si tohle vědění musíme osvojit, jako prvňáčkové, kteří píší první písmenka abecedy. Náš život se tak změní, stáváme se záměrnými tvůrci reality...


Vzestup do jiné dimenze

21. listopadu 2016 v 22:33 | Akja |  aktuální energie

Aktuální energie, kterými se pohybujeme jsou udávány v jednotkách Bovis, kterým sotva porozumíme. ( přehled zde: http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html ) Každý cítí uvnitř své bytosti rozechvění a všudepřítomnou změnu.

Každý prožívá jiné situace, ale v zásadě jsou všechny velmi podobné. Zbavování se starého, nepotřebného a vyladění se na nově příchozí stav bytí. Některý přechod je obzvláště komplikovaný a to u lidí na čelní linii transformace.

Máme v sobě obrovskou touhu uspět, převést náš svět do vyšší úrovně bytí. Jenže i tato touha se nachází v dualitě, takže přinesla velikou zradu lidí, kteří chtějí udržet minulý stav nevědomého bytí člověka. Poslední krůček k vzestupu, k životu v Jednotě, je opuštění touhy uspět.

Přirovnala bych to k pohádce, kdy neohrožený Mikeš osvobodí princezny a kamarádi si je odvedou a Mikše zradí. Ten pak ještě putuje nějakou dobu pustinou, nežli se dostane ke své vyvolené, která ho pozná podle darovaného prstenu.

Také si neseme své znamení a budeme brzy rozpoznáni. Uvědomujme si zradu vlastního druhu, ale zároveň ji ihned propusťme...

Očistná brána

11. listopadu 2016 v 11:11 | Akja |  aktuální energie

Dnešní den je vše trochu jinak. Všichni máme v sobě nějaké nastavení a dnešní čísla v datu, toto nastavení jakoby organizují, synchronizují. V minulém článku jsem psala o učitelích Božích a kdo to je? Jsme to my, všichni. Každý z nás se stává učitel Boží, jen každý jiným tempem.

Užijme si dnešní den v radosti a souznění se vším, co je. Rozpadání se staré reality nabírá vyšší rychlost, vstupujeme do nového světa. Všechny ty rány a křivdy jsou za námi a chystáme si realitu porozumění a vědění. Vstupujme do ní s důvěrou.

Každý si projde cestu Božího učitele, jak byla popsaná v minulém článku, ale ta mu vše jen usnadní. Usnadní pochopení nesmyslnosti oběti a sílu vlastní tvořivosti, vlastní moci nad sebou samým...

Učitelé Boží

8. listopadu 2016 v 23:32 | Akja |  aktuální články

Kniha - Kurz zázraků - je učebnice pro studenty i učitele. ( http://neoluxor.cz/beletrie/kurz-zazraku--182659/ ) V závěrečné části je popsáno jak se stát učitelem Božím.

Učitelé Boží musejí projít nejdříve OBDOBÍM ODČINĚNÍ, dále OBDOBÍM TŘÍDĚNÍ (rozlišování na hodnotné stavy a stavy bez hodnoty), třetí fáze OBDOBÍ VZDÁVÁNÍ SE (zjištění, že je vše obráceně, přijímání všeho, co přijde), čtvrtá fáze OBDOBÍ USTÁLENÍ (odpočinek, upevnění, zobecňování ), pokračuje OBDOBÍ ZNEPOKOJENÍ ( už né vlastní třídění a hodnocení, odložení veškerého souzení) a završení je OBDOBÍ DOSAŽENÍ.

Při postupu vlastní transformací procházíme každým obdobím různě dlouhou dobu a někomu se vše může zdát nekonečné. Není to nekonečný proces, má své období dosažení. Jen pochopení a uvědomění je, zvláště pro starší z nás, pracné. Zahrnuje spoustu hodin sebedotazování, meditace a vědomého záměru.

Každý se nacházíme v jiné fázi a zvláště když dojde na období ustálení, které pokračuje obdobím znepokojení, jsme tak trochu v koncích a bezmoci. Ale i to má své východisko. Proto mnoho z nás píše své blogy, stránky, abychom si dodali odvahu...

Tak jo

6. listopadu 2016 v 22:22 | Akja |  aktuální články

Transformace člověka na naší planetě pokračuje. Nepokoušejme se sobě, nám lidem, dávat nějakou vinu za náš současný stav, jen odpovědnost. Zvolili jsme si své omezení dobrovolně, ale jen proto, abychom se učili vše lépe pochopit a všemu porozumět, abychom pozvedli své uvědomění.

Doba učení je právě u konce. Nyní procházíme závěrečnými zkouškami. Včera jsem dostala dopis od letitého přítele, úchvatného duchovního učetele, který je i povoláním učitel a jeho geniální, moudré srdce se podílelo i na vytvoření krásné básnické sbírky, vydané knižně. Dopis mne však zaskočil zprávami o náročnosti zkoušek, kterými přítel v posledních dvou letech prošel. Věřím, že se nevzdá složitosti situace a bude pokračovat v naší plánované proměně dále.

Naše uvědomění každým dnem vzrůstá. Pomaloučku vše pojmenováváme novými spojeními slov, protože i mnohé nově spojujeme. Hledáme v ostatních právě to, co nás spojuje, nezatěžujeme se zbytečně rozdíly. Nacházíme také v sobě samých nového člověka, plného charakteru, cti, soucitu a lásky. A to je ta změna, to inteligentní, vyšší vědomí...


Návrat

4. listopadu 2016 v 23:23 | Akja |  Moudrost ve slovech
Vrátit se k sobě samému. Ve slově "v-rá-tit" rachotí slabika rá, která mi připomíná egyptského slunečního boha Rea. Slovo vrátit se, mi podvědomě zní - jít zpět ke Slunci, ke zdroji. Zažíváme čas, kdy je potřeba vrátit se ke svému původnímu bytí.

V přírodě vše vystupuje a povstává a opět se vrací zpět. Také člověk vystoupil ze své původní matrice modrotisku a hledá cestu zpět. K tomu máme úžasný nástroj představivosti. Můžeme si představit, jak se vracíme ke své původní předloze bytí v modrém pásmu barevného spektra.

Další možnost, pro návrat k sobě, je také pití vody, kterou jsme nechali hodinu na slunečním světle v modrém skle. Ihaleakala Hew Len nám doporučil na přípravu takové vody modrou vázu z IKEI, ale již jsem ji mezi výrobky nenašla, jen v bazaru. http://www.mimibazar.cz/inzerat/59929415-14/dekoracni-lahev-vaza-ikea
Kdo bude mít zájem, jistě si nějak poradí, jen je potřeba zaměřit se na návrat...

modRÁ

Podzimní píseň

2. listopadu 2016 v 19:19 | Akja |  Meditace


Nekonečno u tvých nohou
a skloněná hlava
podivný obrázek mi dává
vše je zvláštní hrou.

Na hladině stopa světla
pod ní, dávné znamení
tajemsví nás zahalilo
všechna radost potemní.

Chceš vylovit tu vzácnou sbírku
a objevit drahokam
podej ruku,
vše je pouhý klam.

Teď tě chytím do své sítě
nepřemýšlej na návrat
na vábničku jsi se nechal lapit
a teďs tu zůstal stát.

Krok, další a kam?
Dovnitř. Splynout s proudem života
To vědomí je u tvých nohou
a před láskou se sklání...


Třpytky času

1. listopadu 2016 v 22:33 | Akja |  aktuální energie

Souřadnice místa, kde se nyní nacházíme, nejsou ani tak o zeměpisné poloze, jako o čase. Podle kalendáře začíná měsíc listopad. Ale kde jsme opravdu? Pokud jsme šli podobnou cestou transformace, měli bychom se nacházet ve svém opravdovém bytí, ve své plné síle a moci, ale zdá se, ještě malinký kousek chybí.

Ve filmu Doctor Strange, je současný úsek naší cesty vlastním vědomím, zachycen ve scéně, kdy se stále dokola opakuje časová smyčka, kde doktor Strange přichází vyjednávat s temnotou. Časová smyčka se přeruší až ve chvíli, kdy temnota vyzkouší všechny své triky a beze strachu a odporu doktora Strange, ji přestane tahle jedna, opakující se chvíle, bavit.

Ve filmech se nám dostává často veliká nápověda. Právě v takové časové smyčce jsme nyní všichni zachyceni. Do nekonečna se nám opakují stejné nechtěné situace a kudy vede cesta ven? Přesně tudy, jako je napovězeno ve filmu - skoncováním se strachem a odporem. Únava stoupá na svůj vrchol. Vyčerpání, které nesou všichni v první linii transformace, je skoro neúnosné. Přesto vede cesta dál...


Klenoty transformace

29. října 2016 v 11:33 | Akja |  Zhmotňování přání

Korunovační klenoty obsahovaly korunu, jablko, žezlo a korunovační plášť. V symbolice korunovačních klenotů najdeme způsob bytí minulých dob. Ten, kdo vládl, nosil korunu - zaměřené vědomí, měl jablko - vlastnil Zemi, dále měl u sebe žezlo (že - zlo) - moc nad dualitou a korunovační plášť - maska.

Korunovační klenoty nové doby - růže, koruna a kniha jsou symboly pro život (růže), vědomí (koruna) a lásku (kniha). Pokud vidíme nové symboly ve svých meditacích, jsou znamením úspěšné transformace.

Pokud spojíme život, vědomí a lásku, dostaneme způsob vytváření všeho kolem i uvnitř nás samých, v novém uvědomění se ve vyšší dimenzi. V té symbolice je mnoho k zamyšlení. Např. kniha, jako znamení moudrosti srdce - tedy lásky, souhlasného proudu vědomí, bez odporu...


Život v králičí noře

23. října 2016 v 20:20 | Akja |  aktuální energie

Aktuální energie nás vytahují z našeho podzimního usínání. Změna proplouvá naším vědomím. Kdybychom se chtěli vrátit ke starým zvykům a činnostem, cítíme, že tam už je cesta zavřená. Nové prostory a návyky ještě nějsou dostatečně vytvořené. Pohybujeme se zvláštním místem, které nenavazuje na předchozí události ve stejném nastavení.

Přirovnala bych logiku tohoto místa, k příkladu jedna plus jedna rovná se kapky deště, nebo vidlička a nůž rostou v lese apod. Co zde musíme pochopit? Nyní potřebujeme poznat JEDNOTU. Doposud jsme prožívali situace a uvědomění v oddělení. To nové v tomhle místě transformace je sjednocení.

Dříve jsme říkali - můj život, bojím se o život - a vnímali život, jako něco odděleného od nás samých. Nyní přichází uvědomění - já jsem život. Nově se učíme zažívat děje z pohledu života samého. Dříve jsme pozorovali vesmír, jako jinou, oddělenou část prostoru, nyní máme vědění - já jsem vesmír.

Hodně se hovoří o kvantovém posunu a to je právě ono. Zanechat lineární uvažování za sebou a protáhnout se Alenčinou králičí norou do nového pohledu na svět. Není to nic popleteného, nic bláznivého, je to opravdové...

Další články


Kam dál